لوی څارنوالی؛ قضیۀ آزار و اذیت جنسی اعضای تیم ملی فوتبال بانوان کشور، با قاطعیت و انصاف بررسی می‌شود

 

این مسأله ‌را جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی در یک کنفرانس خبری، امروز یک‌شنبه 25 قوس 1397خورشیدی، در مرکز رسانه‌های حکومت بیان کرد.

سخنگوی لوی څارنوالی در این کنفرانس گفت که هیأت مؤظف، تحقیقات خویش را در زمینۀ آزار و اذیت جنسی اعضای تیم ملی فوتبال بانوان کشور، به گونۀ جدی و همه جانبه به پیش می‌برد. وی همچنان گفت که به منظور جلوگیری از اختلال در روند تحقیق، به شمول رئیس و معاون فدراسیون فوتبال افغانستان، وظایف پنج تن از مسؤولان این نهاد به حالت تعلیق درآمده است.

آقای رسولی افزود: " در این زمینه تا اکنون، از 15 تن به شمول مسؤولان فدراسیون فوتبال کشور تحقیق شده است و به خاطر روشن شدن بهتر قضیه، این تحقیقات ادامه دارد." وی تأکید کرد که این تحقیقات بر اساس یک پلان تحقیقاتی منظم که از سوی هیأت مؤظف ترتیب شده بود، انجام می‌شود.

سخنگوی لوی څارنوالی در ادامه افزود که در گام نخست، فدراسیون فوتبال کشور از سوی "هیأت بررسی کنندۀ قضیۀ آزار و اذیت جنسی اعضای تیم ملی فوتبال بانوان کشور" و تیم تحقیقاتی وزارت امور داخله، به گونۀ دقیق و جدی مورد بررسی قرار گرفته است.

به قول آقای رسولی در پیوند به این ادعا در کمپ تمرینی تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در کشور اردن، از فدراسیون فوتبال کشور فهرست کامل افرادی که با این تیم به اردن سفر کرده بودند نیز خواسته شده و از برخی این افراد که در داخل کشور هستند تحقیقات نیز شده است.

به گفتۀ آقای رسولی اعضای این هیأت، در تماسی با دختر خانمی که ادعای آزار و اذیت جنسی بر اعضای تیم ملی فوتبال بانوان کشور را مطرح کرده بود، خواسته است تا اسناد، مدارک و شواهدی را که در این زمینه در اختیار دارد، با این هیأت شریک سازد. به قول آقای رسولی از شرکت حامی تیم ملی فوتبال بانوان کشور نیز خواسته شده است تا اسناد و مدارک دست داشته و دلیل فسخ قرارداد شان با این تیم را با هیأت بررسی کنندۀ این قضیه در میان بگذارد.

سخنگوی لوی حارنوالی علاوه کرد که افزون بر مسؤولان فدراسیون فوتبال کشور و دیگر افراد دخیل در این قضیه، از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان کشور نیز خواسته شده تا به خاطر روشن شدن هرچه بیشتر این قضیه، با این هیأت همکاری کنند.

سخنگوی لوی څارنوالی در ادامه گفت که هیأت تحقیقاتی این قضیه خود را مکلف می‌داند که تمام مدارک و شواهدی که برای روشن شدن یا رفع این قضیه کمک کند به دست آورده و بر اساس آن فیصله کند.

آقای رسولی تأکید کرد: "به محض این که هیأت به شواهد و مدارکی که درنظر دارد، دست یابد به تحقیق خویش پایان خواهد داد و افراد دخیل در این قضیه مورد پیگرد جدی دستگاه عدلی و قضایی کشور قرار خواهند گرفت."

وی همچنان افزود که یافته‌های این هیأت(نتیجۀ تحقیقات آن) با شهروندان کشور شریک خواهد شد.

این در حالی است که رهبری لوی څارنوالی کشور، در تاریخ دهم ماه قوس1397خورشیدی، پس از نشر گزارش روزنامۀ گاردین مبنی بر آزار و اذیت جنسی اعضای تیم ملی فوتبال بانوان کشور، هیأتی را متشکل از مسؤولان بلند پایۀ لوی څارنوالی و وزارت امور داخله، به منظور بررسی این قضیه مؤظف کرده بود.