ریاست څارنوالی استیناف ولایت لغمان

څارونکی محمد ولی هاشمی

محمد ولی هاشمی (به انگلیسی Mohammad WaliHashami) رئیس څارنوالی استیناف لغمان لوی څارنوالی افغانستان.

پیشینه

څارونکی محمد ولی هاشمی فرزند محمد هاشم در سال ۱۳۴۶ در ولایت ننګرهار متولد و مسکونیت اصلی ولایت لغمان

تحصیلات

در سن هفت سالګی شامل مکتب و دوره اتبدایه را در مکتب اتبدایه عبدالوکیل و صنف ۹ نهم  دهم را در لیسه ننګرهار بعداً صنف ۱۱ و ۱۲ را در لیسه خواجه عبدالله انصاری شهر کابل به پایان رسانیده، تحصیلات عالی خویش را در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در ۱۳۸۷ به اکمال رسانیده و از رشته اداری و دیپلوماسی به درجه اعلی فارغ و دیپلوم خویش را اخذ نموده

وظایف

محمد ولی هاشمی

·         اکنون رئیس څارنوالی استیناف لغمان

·         رئیس څارنوالی استیناف ننگرهار

·         څارنوال امنیت عامه څارنوالی استیناف زون غرب ولایت کابل

کنفراس ها

·         کنفرانس سرتاسری څارنوالان اشتراک نموده ام

سفرها

 سفر های رسمی وظیفه نکرده ام 


۳۲ تن زندانی در زندان ولایت لغمان از مزایای عفو و تخفیف مستفید شدند

  بر اساس فرمان شماره ۱۶۸ ریاست جمهوری کشور که در نهم قوس سال روان خورشیدی، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت محمد(ص) صادر شده بود، روز سه شنبه پنجم جدی پس از تطبیق آن، ۲۴ تن  زندانی از بند آزاد و در میعاد حبس ۸ تن زندانی دیگر تخفیف به عمل آمد.

  این زندانیان با حضور سلام جان قلمیار رئیس څارنوالی استیناف ولایت لغمان و اعضای کمیتۀ تطبیق فرامین عفو و تخفیف این ولایت از بند آزاد شدند.

  از میان ۲۴ تن زندانی آزاد شده، یک تن آنان تبعۀ کشور ایران بود و پس از رهایی به مسؤولان قونسلگری این کشور در شهر جلال آباد تسلیم داده شد.

  از سوی دیگر بر  اساس فرمان یاد شده، پنج تن محجوز که مشمول چهار پسر و یک دختر می شدند نیز از مزایای این فرمان مستفید شده و از حجز آزاد شدند.


سلام جان قلمیار به عنوان رئیس جدید څارنوالی استیناف ولایت لغمان معرفی شد

آقای قلمیار بر اساس پیشنهاد رهبری لوی څارنوالی و فرمان شماره ۵۰۴ رئیس جمهوری کشور، روز دو شنبه 13 قوس سال روان خورشیدی، به عنوان رئیس جدید څارنوالی استیناف ولایت لغمان معرفی شد.

در برنامه یی که به همین منظور در ریاست څارنوالی استیناف ولایت لغمان برگزار شده بود، مسؤولان بخش های مختلف حکومتی و مردمی این ولایت، حضور داشتند.

عبدالجبار نعیمی والی ولایت لغمان در این برنامه از کارکرد های رئیس پیشین څارنوالی استیناف این ولایت به نیکی یاد کرد. آقای نعیمی برای سلام جان قلمیار رئیس جدید څارنوالی استیناف این ولایت در راستای پیشبرد وظایف شان آرزوی موفقیت کرد.

در همین حال آقای قلمیار از اعتماد رئیس جمهوری و رهبری لوی څارنوالی ابراز تشکر کرد و تعهد سپرد که در راستای پیشبرد وظایف خویش از هیچ گونه تلاشی دریغ نخواهد کرد. وی تأکید کرد که در راستای تطبیق عدالت، حاکمیت قانون و خدمت گزاری به مردم، تمام توانش را به کار خواهد گرفت.


سنگ بنای ریاست څارنوالی استیناف ولایت لغمان، گذاشته شد

سنگ بنای ریاست څارنوالی استیناف ولایت لغمان، گذاشته شد ساختمان ریاست څارنوالی استیناف ولایت لغمان روز سه شنبه 27 سرطان سال روان خورشیدی، توسط وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری، عبدالجبار نعیمی والی ولایت لغمان، محمد ولی هاشمی رئیس څارنوالی استیناف و شماری از دیگر مقامات این ولایت، تهداب گذاری شد.

در برنامۀ که به همین منظور در مقام ولایت لغمان برگزار شده بود، عبدالجبار نعیمی والی ولایت لغمان از حضور مقامات لوی څارنوالی استقبال کرد و از دستاورد ها و اجراات لوی څارنوالی نیز به نیکی یاد کرد. وی افزود: "خرسند هستم که برای آبادی کشورم در تهداب گذاری ساختمان ریاست څارنوالی استیناف ولایت لغمان حضور دارم. "وی از انکشاف و باز سازی در ولایت لغمان ابراز خرسندی کرد و وعده سپرد که در راستای تامین عدالت و مبارزه با فساد اداری با لوی څارنوالی همکاری لازم، خواهد کرد. وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوالی در امور مالی و اداری نیز در همین مورد گفت: " لوی څارنوالی مطابق ماده 134 قانون اساسی وظیفه تحقیق و اقامه دعوا را در پیشگاه محاکم به عهده دارد و نقش این اداره در راستای تامین عدالت و حاکمیت قانون مهم و ارزنده می باشد."

تعمیر ریاست څارنوالی استیناف ولایت لغمان در مساحت 603 متر مربع زمین در دومنزل به شکل عصری و اساسی از بودجۀ اختیاری لوی څارنوالی ساخته می شود. این در حالی است که دو روز پیش از این، تعمیر ریاست څارنوالی استیناف ولایت کاپیسا نیز از سوی مسوولان لوی څارنوالی تهداب گذاری شد.