ریاست څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار

خلص سوانح خالد احمد اوریا رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار

تحصیلات

خالد احمد اوریا فرزند خلیل الله  مسکونه اصلی و فعلی ولسوالی بگرامی ولایت کابل دوره ابتداییه را در مکتب رحمن مینه سپری نموده وسند بکلوریا شانرا از لیسه  عالی دوستی بدست آورده اند. موصوف تحصیلات عالی خویش را درمقطع لیسانس درپوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و دروس مقطع ماستری خویش را در رشته روابط بین الملل در پوهنتون کاتب به پایان رسانیده است.

وظایف

خالد احمد اوریا حدوداً ۴ سال بحیث کارشناس ارشد امور تقنینی وقضایی کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدره دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایفای وظیفه نموده است،.  موصوف در جریان اولین انتخابات ریاست جمهوری در کشور با دفترمشترک تنظیم انتخابات JEMBS)) به صفت نخستین ناظم ساحوی انتخابات و در جریان انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۵ افغانستان  نیزبه به صفت ناظم ساحوی انتخابات دردفتر مشترک تنظیم انتخابات JEMBS)) ایفای وظیفه نموده است و مدتی  به حیث رئیس بخش فروشات کلیدی شرکت مخابراتی افغان تیلی کام انجام وظیفه نموده است. موصوف  بعدآ نظربه تجارب کافی مسلکی که در پروسه انتخابات داشت در سال ۱۳۸۶ در بست اول به صفت معاون وبعد از طریق رقابت آزاد وبه اساس حکم جلالتمآب محترم رئیس جمهور افغانستان به صفت رئیس ریاست حقوق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در بست فوق رتبه تقرر حاصل نمود ومدت هفت سال موفقانه در آن سمت ایفای وظیفه نموده است .خالد احمد اوریا در جریان انتخابات ولسی جرگه سال ۱۳۸۹ به حیث رئیس دارالانشآء کمیسیون بررسی فرماندهی وعضویت کاندیدان در گروه های مسلح غیر قانونی نیز اجرا ی وظیفه نموده است. بادرنظرداشت سوابق کاری محترم خالد احمد اوریا، نظر به لزوم دید رهبری لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان و به اساس حکم جلالتمآب محترم رئیس جمهور افغانستان موصوف در جوزای سال ۱۳۹۵ به حیث رئیس څارنوالی استیناف ولایت بامیان وبعد از مدت هشت ماه خدمت موفقانه  و صادقانه به اساس پیشنهاد مقام لوی څارنوالی وحکم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رئیس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار در بست فوق رتبه تقرر حاصل نمود است.

کنفراس ها

محترم خالد احمد  اوریا در یک تعداد سیمینار ها ی میتودیکی، کنفرانسها های علمی و برنامه های آموزشی پیرامون  مسایل انتخاباتی و حقوقی در داخل وکشورهای ایالات متحده امریکا، بوسنیا، آذربایجان، فلیپین، امارات متحده عربی و هندوستان اشتراک فعلانه  نموده است وبه  پاس خدمات شایسته به اخذ  ده ها تقدیر نامه ها وتحسین نامه مفتخر گردیده است.

سفرها

آقای اوریا  به کشور های چون ایالات متحده امریکا، بوسنیا، آذربایجان، فلیپین، امارات متحده عربی، هندوستان، مسکو و ترکیه سفرهای کاری نموده است.


نشست همآهنگی میان څارنوالی استیناف، مقام ولایت و محکمۀ استیناف ولایت ننگرهار برگزار شد

در این نشست حیات الله حیات والی ولایت ننگرهار، خالداحمد اوریا رئیس څارنوالی استیناف، عبدالولی قاضی زاده رئیس محکمۀ استیناف و کارکنان اداره‌های عدلی و قضایی این ولایت حضور داشتند. این برنامه روز چهارشنبه دوم جوزای سال روان خورشیدی، در تالار محکمۀ استیناف این ولایت راه اندازی شد.

حیات الله حیات والی ولایت ننگرهار در این برنامه گفت که قانون بالاتر از هر شخص است و بالای تمام اقشار جامعه به صورت یک‌سان تطبیق می‌شود. وی افزود: "به هیچ کس اجازۀ دخالت در کار ارگان‌های عدلی و قضایی را نمی‌دهم."

به گفتۀ وی ارگان‌های عدلی و قضایی حیثیت ترازو را دارد. وی از مسؤولان عدلی و قضایی خواست که به منظور آگاهی دهی به شهروندان، فیصله‌های قضایی را به گونۀ علنی برگزار کنند. آقای حیات به آنان اطمینان داد که با امکانات دست‌داشتۀ خود به مشکلات اداره های عدلی و قضایی رسیده‎‌گی می کند.

از سوی هم خالد احمد اوریا رئیس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار، از دست آوردها و اصلاحات در این اداره سخن گفت. به گفته وی سالانه در حدود یک هزار و دو صد قضیۀ جنایی به این اداره راجع می‌شود که به قضیه به وقت و زمان رسیده‌گی می‌شود.

آقای اوریا از گماشتن پنج څارنوال زن در این اداره نیز خبر داد که در این اواخر به ابتکار رهبری لوی څارنوالی در این اداره گماشته شده اند.

همچنان عبدالولی قاضی زاده رئیس محکمۀ استیناف ولایت ننگرهار روی اصلاحات در محکمۀ استیناف این ولایت تأکید کرد. آقای قاضی زاده افزود: "به منظور اصلاحات در محکمۀ استیناف، 104 تن قاضی را  تغییر و تبدیل کرده است.

در این نشست مسؤولان څارنوالی نظامی، څارنوالی امنیت ملی، رئیس ولایتی حقوق بشر و مدیر محبس این ولایت دست‌آورد‌ها و مشکلات خویش را با والی ولایت ننگرهار شریک ساخته و خواهان همکاری شدند.


نشست نقش علما در راستای مبارزه با فساد اداری در ولایت ننگرهار

این نشست از سوی ریاست څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار با اشتراک، مسؤولان بخش‌های کشفی، امنیتی، شورای علما، امور زنان، طب عدلی، وکلای شورای ولایتی و برخی دیگر از مسؤولان نهادهای دولتی و غیر دولتی این ولایت، روز دوشنبه 24 ثور برگزار شد.

احمدخالد اوریا رئیس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار در این برنامه، فساد اداری را یک پدیدۀ شوم خوانده گفت: " فساد اداری مانند غدۀ سرطانی تهدیدی در مقابل عدالت، امنیت و دیگر ازرش‌های ملی کشور است."

به باور آقای اوریا، با فساد اداری باید به گونۀ مشترک و هدفمند مبارزه شود؛ چون موجودیت فساد در دستگاه دولت سبب از دست دادن توانایی آیندۀ مردم و دولت خواهد شد. به قول وی، موجودیت فساد سبب تضعیف دولت شده و فاصله میان دولت و ملت را افزایش می‌دهد و ارایۀ خدمات برای شهروندان را نیز به کندی مواجه می‌کند.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار، دخیل بودن جوانان را در اکثر قضایا نگران کننده خواند و افزود که اگر جامعه اصلاح نشده و دست جوانان از ارتکاب جرایم کوتاه نشود، جوانان که به عنوان سرمایه برای آینده افغانستان هستند را از دست خواهیم داد. آقای اوریا در همین رابطه تأکید کرد که که نقش علما در اصلاح جامعه تعیین کننده است. به باور وی علما می‌توانند از طریق مساجد و منابر بیشتر از هر کسی برای اصلاح جامعه، به ویژه جوانان تاثیر گذار باشند. آقای اوریا علاوه کرد که علما همچنان می‌توانند از این طریق ضررهای فساد اداری و عوامل ناشی از آن را برای مردم بیان کنند تا سطح میزان جرایم و فساد در جامعه پایین بیاید.

مولوی حمیدالله رئیس شورای علمای این ولایت نیز روی ضررهای فساد اداری صحبت کرده و بر پیشگیری از جرایم در جامعه تأکید کرد. وی افزود که مبارزه با فساد اداری و کاهش جرایم در جامعه وظیفۀ هر شهروند بوده و باید با این پدیده‌ها به گونۀ مشترک و همه جانبه مبارزه شود. وی همچنان افزود که افراد و اشخاصی که سبب ترغیب و تشویق دیگران به جرایم می‌شوند باید به گونۀ جدی مورد پیگرد قرار گیرند.

از سوی دیگر عبدالولی قاضی زاده رئیس محکمۀ استیناف ولایت ننگرهار نیز در رابطه به تعهد نهادهای عدلی و قضایی در راستای مبارزه با فساد اداری صحبت کرد. آقای قاضی زاده افزود که در سال 1396 خورشیدی 46 قضیۀ فساد اداری از سوی څارنوالی به آنان رسیده است.

رئیس محکمۀ استیناف این ولایت فساد اداری را یک پدیدۀ رو به رشد خوانده و تأکید کرد که باید ریشه و عوامل این پدیده شنایی شده و از میان برداشته شود.

وی علاوه کرد که با تمام مجرمان به ویژه مجرمان قضایای فساد اداری با جدیت برخورد می‌شود؛ چون این مسأله سبب تضعیف نظام و دولت شده و اعتماد مردم نسبت به دستگاه دولت را از بین می‌برد.

در همین حال عبدالرحمن رحیمی قوماندان امنیۀ این ولایت از کارکردهای دستگاه عدلی و قضایی این ولایت ستایش کرده و تأکید کرد که تا حد و توان، در مبارزه با فساد اداری و کاهش جرایم با این نهادها همکار خواهد بود. آقای رحیمی از همکاری شهروندان در این راستا نیز ابراز قدر دانی کرد و نقش آنان را در از میان برداشتن این پدیده‌ها موثر دانست.

وی از میان برداشتن تبعیض، تعصب و گماشتن افراد مسلکی و کار فهم را در رأس اداره‌های مربوط از راه‌های حل در این راستا عنوان کرد.

در ادامۀ این نشست، سرار الله مراد که به نماینده‌گی از شورای ولایتی این ولایت صحبت می‌کرد گفت: " ما در راستای تقویت اعتماد مردم نسبت به دولت با نهادهای دولتی یک جا کار و تلاش می‌کنیم." وی راه اندازی چنین برنامه‌ها را در زمینۀ تقویت همآهنگی و همکاری نهادهای دولتی با یک دیگر و جلب اعتماد و اعبتار مردم نسبت به دولت، موثر دانست.


رئیس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار از مرکز اصلاح و تربیت اطفال دیدن کرد

خالداحمد اوریا رئیس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار، عبدالوحید حکیمی څارنوال منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال، روز یکشنبه ششم حوت سال روان خورشیدی از مرکز اصلاح و تربیت اطفال دیدن کردند.

هدف از این دیدار، بررسی مشکلات اطفالی که در مرکز اصلاح و تربیت اطفال این ولایت نگه‌داری می‌شوند، خوانده شد. آقای اوریا به څارنوالان و مسؤولان مربوط هدایت داد که به زودترین فرصت به مشکلات آنان رسید‌گی کنند.

در همین حال وی در مورد وضیعت صحی چند تن از محجوزان این مرکز، با نجیب‌الله کامه وال رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار نیز صحبت کرد. آقای کامه ‌وال چند تن از داکتران را به منظور رسیدگی به وضیعت صحی اطفال به این مرکز اعزام کرده و وعده داد که در صورت ضرورت این محجوزان به خاطر تداوی بهتر، به شفاخانه صحت عامه این ولایت انتقال خواهند شد.


کود جزا در ولایت ننگرهار رونمایی شد

در برنامۀ که به همین منظور برگزار شده بود، محمدگلاب منگل مشاور رئیس جمهور و والی ولایت ننگرهار، خالد احمد اوریا رئیس څارنوالی استیناف، عبدالولی قاضی زاده رئیس محکمه استیناف، عبدالرحمن رحیمی قوماندان امنیه، مستوه خان هلال رئیس عدلیه، انیسه عمرانی رئیس امور زنان واجمل عمر وکیل شورای ولایتی این ولایت نیز حضور داشتند. این برنامه امروز ۲۵ دلو سال روان در دفتر کار والی ننگرهار راه اندازی شد.

آقای منگل کودجزا را یک قانون جامع دانسته گفت که با انفاذ این قانون سطح جرایم در کشور پایین آمده و حقوق مردم نیز حفظ خواهد شد. وی در ادامه افزود:" در یک نیم سال گذشته قوانین جدید که نافذ گردیده است، در ارگان‌های عدلی وقضایی تغییرات مثبت را به‌وجود آورده است."

‌ به باور خالد احمد اوریا رئیس څارنوالی استیناف این ولایت، در کود جزا به مواردی اشاره شده است که در قانون قبلی در مورد آن‌ها چیزی گفته نشده بود. وی علاوه کرد:" دراین کود به مواردی مانند رشوت گیرنده، رشوت دهنده، مواد مخدر و سایر جرایم به وضاحت جزا تعین شده است."

در همین حال، قوماندان امنیه و اجمل عمر وکیل مردم در شورای ولایتی، از تطبیق و تنفیذ کود جزا اطمینان داده و وعده همکاری دادند.


دیدار مسؤولان بخش عدلی و قضایی ولایت ننگرهار از ولسوالی سرخرود این ولایت

احمدخالد اوریا رئیس څارنوالی استیناف، عبدالولی قاضی‌زاده رئیس محکمۀ استیناف و مستوه خان هلال رئیس عدلیۀ ولایت ننگرهار، روز دو شنبه نهم دلو سال روان خورشیدی از بخش های عدلی و قضایی ولسوالی سرخرود این ولایت دیدن کردند.

این هیأت، افزون بر بررسی و بازدید از کارکرد بخش‌های عدلی و قضایی این ولسوالی، با بزرگان اقوام، علما و موی سفیدان نیز دیدار داشتند.

خالد احمد اوریا رئیس څارنوالی استيناف ولایت ننگرهار به باشنده‌گان این ولسوالی گفت: "نهاد هاي عدلي و قضايي، حامي و پشتيبان حقوق مردم بوده و نقش مردم نیز در تأمين عدالت و حاكميت قانون یک امر مهم و ضروری است."

آقای اوریا خواهان همكاري مردم در راستاي مبارزه با فساد، کاهش و کشف جرایم و تعقیب مجرمان شد.

در همین حال مسؤولان محلی ولسوالی سرخرود از کارکرد بخش‌های عدلی و قضایی این ولسوالی ابراز رضایت کرده و از این اقدام مسؤولان مرکزی بخش عدلی و قضایی این ولایت نیز تشکر کردند.

از سوی دیگر یکی بزرگان این ولسوالی افزون بر بیان مشکلات و پیشنهادهای مردم به هیأت یاد شده گفت که از نهادهای عدلی و قضایی به گونۀ همه جانبه حمایت می کنند.


دیدار رئیس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار از ولسوالی‌های درۀ نور و خیوۀ این ولایت

خالد احمد اوریا رئیس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار، عبدالولی قاضی‌زاده رئیس عمومی محاکم و هلال مستوه رئیس عدلیۀ این ولایت، روز دوشنبه دوم دلو سال روان خورشیدی از بخش های عدلی و قضایی ولسوالی‌های درۀ نور و خیوۀ این ولایت دیدن کردند.

در این سفر مسؤولان نهادهای عدلی و قضایی ولایت ننگرهار برعلاوۀ بررسی از کارکرد څارنوالی های ابتدایی، با مسؤولان بخش‎های امنیتی، حقوق و دیگر اداره‌های این ولسوالی‌ها دیدار و گفتگو کردند.

مسؤولان محلی این ولسوالی‌ها از مسؤولان مرکزی ولایت ننگرهار ابراز قدردانی کرده افزودند که در 16 سال گذشته، این نخستین بار است که مقامات بلند پایۀ دستگاه عدلی و قضایی از این ولسوالی‌ها بازدید می‌کنند.

این هیأت همچنان با بزرگان و موسفیدان این ولسوالی‌ها دیدار و گفتکو کردند و دیدگاه آنان را نسبت به کارکرد بخش‌‎های عدلی و قضایی  نیز جویا شدند.

در این دیدار مسؤولان روی تقویت هماهنگی و همکاری در راستای تأمین عدالت و حاکمیت قانون صحبت کردند.

 

همچنان بزرگان این ولسوالی‌ها از کارکرد بخش‌های عدلی و قضایی ابراز رضایت کرده و گفتند که دیدار مسؤولان بخش‌های عدلی و قضایی با مردم و شنیدن شکایات و عرایض شان، نشان گر آیندۀ خوب است.


74 تن زندانی از زندان ولایت ننگرهار آزاد شدند

74 تن زندانی مشمول 2 زن بر اساس فرمان 168 رئیس جمهوری که به مناسب میلاد النبی صادر شده بود، از زندان ولایت ننگرهار به تاریخ 25 جدی سال روان خورشیدی آزاد و در مدت حبس 30 تن دیگر تخفیف به عمل آمد.

گلاب منگل والی ولایت ننگرهار، خالد احمد اوریا رئیس څارنوالی استیناف، عبدالولی قاضی زاده رئیس محکمه استیناف این ولایت و کمیتۀ تطبیق فرامین رئیس جمهوری در این برنامه اشتراک کرده بودند.


دیدار مسؤولان عدلی و قضایی ولایت ننگرهار از بخش عدلی-قضایی ولسوالی کامۀ این ولایت

خالد احمد اوریا رئیس څارنوالی استیناف، عبدالولی قاضی زاده رئیس محکمۀ استیناف و هلال الدین مستوه رئیس عدلیۀ ولایت ننگرهار در یک سفر، روز دوشنبه 18 جدی، وضعیت نهاد های عدلی قضایی ولسوالی کامۀ این ولایت را بررسی کردند.

آنان در این سفر از بخش های مختلف اداره های دولتی این ولسوالی دیدن کرده و با بزرگان و عالمان این ولسوالی نیز به منظور شنیدن شکایات و نظریات شان در مورد کارکرد نهاد های عدلی و قضایی این ولسوالی نیز دیدار و گفتگو کردند.

خالد احمد اوریا رئیس څارنوالی استیناف این ولایت در دیدار با مسؤولان دولتی و بزرگان این ولسوالی به آنان گفت که نهاد های عدلی و قضایی، به خاطر عرضۀ بهتر خدمات در این راستا توجه جدی به ولسوالی ها خواهند داشت.

به باور آقای اوریا با ارایۀ خدمات بهتر عدلی و قضایی، مردم به حقوق خود می رسند و عدالت نیز تأمین می شود.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار افزود که تأمین عدالت و حاکمیت قانون بدون همکاری همه جانبۀ اداره های حکومتی محلی، بزرگان و دیگر افراد جامعه، ممکن نیست. وی علاوه کرد که حضور فعال نهادهای عدلی و قضایی در سطح ولسوالی های کشور نیز یکی از راه های بهتر تطبیق قانون، تطبیق عدالت و دفاع از حق مردم است.

وی در همین رابطه افزود که با حضور فعال این نهادها در ولسوالی‌ها، فاصله میان حکومت و ملت از بین می رود اعتماد و اعتبار مردم نسبت به نهادهای عدلی و قضای بهتر و بیشتر می شود و بدون همکاری و پشتیبانی مردم تحقق این موارد امکان پذیر نخواهد بود.

آقای اوریا از نهادهای کشفی و امنیتی خواست تا در امر کشف، تعقیب و گرفتاری مجرمان، نهادهای عدلی و قضایی را همکاری کنند.

وی همچنان از نهادهای مدنی، شورای علما، بزرگان اقوام و دیگر افراد جامعه خواست تا در راستای مبارزه با فساد، کاهش جرایم و تأمین عدالت نهادهای عدلی و قضایی را یاری کنند.


سیمینار دو روزۀ تقویت اعتماد مردم نسبت به ادارۀ څارنوالی در ننگرهار

این سیمینار با حضور رئیس څارنوالی استیناف و څارنوالان ابتداییه ولایت ننگرهار، نماينده‌گان انجمن وكلاي مدافع، نهاد خدمات اجتماعي، وكلاي گذر شهر جلال آباد، رئيس شوراي زنان و مسؤولان نهاد قانون خواه ، روز های دوشنبه و سه شنبه 14 و 15 قوس سال روان خورشیدی در ریاست څارنوالی استیناف این ولایت برگزار شد.

اشتراک کننده‌گان این سیمینار در چندین گروه کاری، برای حاکمیت قانون، تأمین عدالت، مبارزه با فساد اداری و مستحکم کردن روابطه نهادی های عدلی  و قضایی، طرح ها و پیشنهاد های سازنده یی را ارایه کردند.

آنان برای جلب بیشتر اعتماد و همکاری  مردم و دیگر نهاد های خصوصی و دولتی با څارنوالی و نیز هماهنگی و همکاری میان این نهاد ها با این اداره بحث و گفتگو کردند.

همچنان اشتراک کننده‌گان این سیمینار وعده کردند که به گونۀ همه جانبه څارنوالی را همکاری و حمایت می کنند.


جلسۀ مشورتی پلانگذاری ستراتیژیک لوی څارنوالی در ولایت ننگرهار برگزار شد

این جلسۀ مشورتی با حضور محمد گلاب منگل مشاور رییس جمهوری در امور اقوام و قبایل با اشتراک کارکنان بخش عدلی و قضایی ولایت های ننگرهار، لغمان و کنرها و برخی دیگر از مقامات دولتی و غیر دولتی ولایت ننگرهار، روز های دوشنبه  و سه‌شنبه، ششم و هفتم قوس سال روان خورشیدی راه اندازی شد.

این برنامه به منظور دریافت نظریه ها و پیشنهاد های مقامات دولتی، جامعۀ مدنی ولایات و علما، به خاطر تهیۀ پلان پنچ سالۀ ستراتیژیک لوی څارنوالی، همزمان در هشت زون کشور با همکاری اتحادیۀ اروپا، جریان دارد.


10 تن زندانی از زندان ولایت ننگرهار آزاد شدند

این ده تن زندانی با حضور اعضای کمیتۀ تطبیق فرامین عفو و تخفیف، روز یک شنبه 28 عقرب سال روان خورشیدی از زندانی ولایت ننگرهار از بند آزاد شدند.

این زندانیان بر اساس فرمان های شماره 124 و 110 ریاست جمهوری کشور که به مناسب های استرداد استقلال کشور و عید سعید اضحی مبنی بر عفو و تخفیف زندانیان صادر شده بود، پس از منظور لوی څارنوال از بند آزاد گردیدند.

  بر اساس این فرمان هاُ 10 تن زندانی از زندان این ولایت آزاد و در حبس شش تن زندانی دیگر تخفیف به عمل آمد.


دیدار رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار از پرورشگاه اطفال این ولایت

خالد احمد اوریا رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار، قضاوتیار عبدالولي قاضي زاده رییس محکمه استیناف، عبدالحکیم شیرزاد رییس کار و امور اجتماعی این ولایت و برخی دیگر از کارنان این اداره، در تاریخ ۱۵ عقرب سال روان خورشیدی دیدن از پرورشگاه اطفال " خانه شیرین" کردند.

عبدالحکیم شیرزاد رییس کار و امور اجتماعی ولایت ننگرهار در جریان دیدار از این پرورشگاه گفت که ریاست کار و امور اجتماعی این ولایت با امکانات در دست داشته در زمینه نگهداری و تربیه بهتر اطفال، فعالیت های مؤثری را آغاز نموده است.

وی افزود، در حال حاضر کار ساخت و ساز سه مرکز تربیه اطفال در این ولایت جریان دارد که با ختم کار آن بخش زیادی از این مشکلات حل خواهد شد.

در این دیدار قضاوتیار عبدالولي قاضي زاده رییس محکمه استیناف ولایت ننگرهار گفت ما تلاش می کنیم تا اطفال را از خطر های موجود محافظت کرده، زمینه تعلیم و تربیه را برای اطفالی که در پرورشگاه زندگی می کنند، فراهم سازیم.

آقای قاضی زاده افزود:" ما مرکز های تربیه اطفال را در ولایت ننگرهار مجهز ساخته، به تعداد آنها می افزایم."

آقای قاضی زاده از اجراآت رییس کار و امور اجتماعی این ولایت قدر دانی کرده افزود که محکمه استیناف ولایت ننگرهار با این اداره روابط کاری نزدیک دارد.

در همین حال خالد احمد اوریا رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار گفت:" ما پلان داریم تا روی طرحی کار نماییم که بر اساس آن مشکلات اطفال کاهش یابد."

وی افزود که تلاش ما بر این است مرکز تربیه اطفال را با ریاست کار و امور اجتماعی یکجا ساخته و این موضوع را با بزرگان نیز شریک سازیم.


هفت تن زندانی از زندان ولایت ننگرهار آزاد شدند

این زندانیان با حضور اعضای کمیتۀ طبیق فرامین عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان این ولایت، امروز دو شنبه 15 عقرب سال روان خورشیدی، از بند رها شدند.

پس از طبیق فرمان شماره 124 ریاست جمهوری، برعلاوۀ هفت تن زندانی آزاد شده، در حبس11 تن زندانی دیگر،تخفیف به عمل آمد.

فرمان یاد شده در تاریخ هفتم سنبلۀ سال روان خورشیدی، به مناسبت عید سعید قربان از سوی ریاست جمهوری کشور مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان صادر شده بود.


از کارکرد ریاست څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار قدر دانی به عمل آمد

نمایند گان ریاست اصناف ولایت ننگرهار، اعضای جامعه مدنی و شواری های محلی این ولایت از کارکرد ریاست څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار در تاریخ ۲۰ میزان سال روان خورشیدی تقدیر کردند.

از سوی دیگر خالد احمد اوریا رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار از برگزار کنندگان این برنامه قدر دانی کرد و افزود که به تلاش های خود در راستای مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و تأمین عدالت سرعت می بخشد.

آقای اوریا تأکید کرد که څارنوالی استیناف این ولایت برای حل مشکلات هموطنان همیشه آماده است.

برگزار کنندگان این برنامه به منظور قدردانی از کارکرد های څارنوالی استیناف این ولایت به رییس آن تقدیر نامه اهدا کردند.


60 تن زندانی از زندان ولایت ننگرهار آزاد شدند

این زندانیان با حضور خالد احمد اوريا ریيس څارنوالي استيناف، عبدالولي قاضي زاده ریيس عمومي محاكم استيناف، اصغر خان ریيس څارنوالي عسكري ولایت ننگرهار، صبرينا حميدي ریيس كميسيون مستقل حقوق بشر در زون شرق كشور، انيسه عمراني ريس امور زنان، عبدالولي حصارك مدير عمومي محبس این ولایت و اعضاي كميسيون تطبيق فرامين عفو و تخفيف، روز یک شنبه 23 میزان سال روان خورشیدی، از بند آزاد شدند.

این زندانیان بر اساس فرمان شماره 110 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که به مناسبت "بیست و هشتم اسد" روز استرداد استقلال کشور مبنی بر عفو و تخفیف محبوسان و محجوزان صادر شده بود، از زندان آزاد شدند.

همچنان در اثر تطبیق فرمان یاد شده در حبس 11 تن زندانی دیگر، تخفیف به عمل آمد. پس از تطبیق فرمان رؤسای یاد شده، با زندانیان دیدار کرده، به شکایات و خواست های آنان گوش دادند. در این دیدار، مسوولان زندان ولایت ننگرهار وعده سپردند که به خواست ها و شکایات قانونی زندانیان، به اسرع وقت رسیدگی خواهند کرد.


رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار از زندان زنان این ولایت دیدار کرد

این دیدار با حضور خالد احمد اوریا ریییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار، څارنوال های جزای عمومی، تنفیذ احکام و نظارت بر محلات سلب آزادی، څارنوال امنیت عامۀ ابتداییه، برخی از دیگر از کارکان این ریاست و مدیر عمومی محبس این ولایت، روز چهار شنبه 19 میزان سال روان خورشیدی انجام شد.

خالد احمد اوریا رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار در جریان بازدید از زندان زنان این ولایت در مورد وضعیت زندگی معیشی و برخورد مسوولان زندان با بانوان زندانی صحبت کرد.

آقای اوریا پس از شنیدن حرف های زندانیان به څارنوالان و مسوولان محبس هدایت داد تا در برخورد با بانوان زندانی محتاط باشند و در مورد وضعیت زندگی معیشتی آنان و اطفال شان نیز توجه بیشتری کنند.

وی پس از دیدار از زندان زنان این ولایت، به زندان مردان رفته و با زندانیان این بخش نیز در مورد مشکلات شان صحبت و تباد نظر کرد.

رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار، به خاطر رسیدگی به موقع به مشکلات زندانیان و بهبود روند زندگی معیشتی آنان نیز به مسوولان زندان هدایت داد.


ريس څارنوالي استيناف ولايت ننگرهار با بزرگان ولسوالی بهسود این ولایت دیدار کرد

خالد احمد اوریا رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار روز شنبه 15 سنبلۀ سال روان خورشیدی در دفتر کارش با بزرگان و متنفذان ولسوالی بهسود این ولایت دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار بزرگان این ولسوالی از کارکرد های ریاست څارنوالی استیناف این ولایت، اعتبار و اعتماد مردم به این اداره را ابراز رضایت کرده گفتند که به گونۀ همه جانبه با این ریاست همکار خواهند بود.

در همین حال رییس څارنوالی ولایت ننگرهار به آنان وعده سپرد که در راستای تطبیق قانون، تأمین عدالت و گرفتاری مجرمان به گونۀ جدی عمل خواهد کرد.


کارکنان جدید څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار معرفی شدند

محفلی که به همین منظور با حضور خالد احمد اوریا رییس څارنوالی و عبدالولی قاضی زاده رییس عمومی محاکم استیناف و دیگر کارکنان بخش عدلی و قضایی ولایت ننگرهار در تالار ریاست څارنوالی استیناف این ولایت، روز دو شنبه 17 میزان برگزار شد.

در این محفل څارنوالان څارنوالی های ابتداییه، څارنوالان تحقیق و څارنوالان تعقیبی مرکز و 21 ولسوالی ولایت ننگرهار به گونۀ رسمی معرفی شدند.

این کارکنان بر اساس تعیینات سال روان خورشیدی و منظوری رهبری لوی څارنوالی در وظایف جدید شان آغاز به کار کردند.


رییس څارنوالی ولایت ننگرهار از مرکز اصلاح اطفال دیدن کرد

در این دیدار خالد احمد اوریا رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار را څارنولان څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال و آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال همراهی میکردند.

هدف از این دیدار که روز چهار شنبه 12 میزان سال روان خورشیدی انجام شد، بررسی وضعیت امور معیشتی و رسیدگی به مشکلات اطفال تحت حجز خوانده شد.

خالد احمد اوریا رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار بعد از بازدید و بررسی مشکلات اطفال تحت حجز در این مرکز به څارنوالان هدایت داد به شکایت های محجوزان به اسرع وقت رسیدگی قانونی کنند.


جلسه هماهنکی څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن ولایت ننگرهار در مورد بانک معلوماتی (دیتابیس)

این جلسه با اشتراک خالد اوریا رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار, عبدالواحد حکیمی آمر څارنوالی منع خشونت علیه زن, کارکنان اداری این څارنوالی و برخی از څارنوالان ولسوالی ها در تالار کنفرانس څارنوالی ولایت ننگرهار در تاریخ 28 سنبله سال روان برگزار شد.

در این جلسه روی فواید و ظرفیت سیستم معلوماتی انلاین گفتگو صورت گرفت.
خالد اوریا رییس څارنوالی استنیاف ولایت ننگرهار از کارکرد بانک معلوماتی به افراد جلسه یاد اوری کرده گفت:" این سیستم روند اطلاع رسانی و حفظ قضایا را بهتر میسازد."وی به څارنوالان ولسوالی ها هدایت داد تا اجراآت قضایای خشونت را به اسرع وقت به آمریت مرکزی څارنوالی منع خشونت علیه زن ولایت ننگرهار ارسال نماید. این معلومات درج بانک معلوماتی گردیده و در آینده اداره قادر به گزارش دهی دقیق از قضایای خشونت خواهد بود.
شفافیت قضایا، پاسخ دهی به وقت، ارایه آمار دقیق از قضایای خشونت و حفاظت از قضایا ثبت شده در سیستم معلوماتی از موضوعاتی دیگری بود که در این جلسه بر آن تأکید شد.

19 تن زندانی از زندان ولایت ننگرهار آزاد شدند

در برنامه یی که به همین منظور روز چهار شنبه 29 سنبلۀ سال روان خورشیدی برگزار شده بود، خالد احمد اوریا رییس څارنوالی ولایت ننگرهار، مسوولان محبس و برخی کارکنان دیگر ارگان های عدلی و امنیتی و دفاعی کشور مستقر در این ولایت نیز حضور داشتند.

این زندانیان بر اساس فرامین جداگانۀ عفو و تخفیف ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که به مناسبت روز های خاص صادر شده اند، از بند آزاد شدند.

بر اساس فرمان شماره 64 ریاست جمهوری کشور مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان که در تاریخ هشتم ثور سال روان، به مناسبت پیروزی مجاهدین صادر شده بود، چهار زندانی آزاد شدند و در مدت حبس 14 تن دیگر آنان تخفیف به عمل آمد.

همچنان بر اساس فرمان شماره 82 ریاست جمهوری کشور مبنی بر عفو و تخفیف محبوسان و محجوزان تاریخ 13 سرطان سال روان که به مناسبت حلول عیدی سعید فطر صادر شده است، 10 زندانی از زندان رها شدند و یک تن دیگر نیز مستحق تخیف شد.

در همین حال بر اساس فرمان شماره 82 ریاست جمهوری سال جاری خورشیدی در مورد محبوسان و محجوزانی که میعاد حبس شان از پنج سال کمتر است، پس از منظوری څارنپوه محمد فریدی حمیدی لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان در تاریخ دوم میزان سال روان، پنج تن زندانی از زندان آزاد شدند و در مدت حبس پنج تن دیگر، تخفیف به عمل آمد.


مرکز آموزش حقوقی در پوهنتون ولایت ننگرهار افتتاح شد

در برنامۀ یی که به همین منظور در پوهنتون ننگرهار، روز شنبه اول میزان سال روان خورشیدی برگزار شده بود، خالد احمد اوریا رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار، ببرک میاخیل رییس پوهنتون، برخی از استادان و محصلان این پوهنتون و نمایندۀ (UNDP)، حضور داشتند.

مرکز آموزش حقوقی در پوهنتون این ولایت به همکاری مالی سازمان انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا (َUNDP)  به منظور آموزش مسلکی حقوقی محصلان سال چهارم پوهنځی های حقوق و شرعیات این ولایت، ایجاد شده است.

قابل یاد آوری است که این مرکز از سوی انجمن مستقل وکلای مدافع زون شرق، به پیش برده می شود.

از سوی دیگر رییس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار با رییس پوهنتون این ولایت، بر سر بلند بردن ظرفیت های مسلکی و فراهم ساختن زمینۀ آموزش برای محصلان پوهنځی های حقوق و شرعیات در ریاست څارنوالی استیناف این ولایت، نیز صحبت کردند. 


جلسۀ مشترک هماهنگی میان نهاد های عدلی- قضایی و کشفی-امنیتی و لایت ننگرهار برگزار شد

این جلسه با حضور محمدگلاب منگل والی ولایت ننگرهار، خالد احمد اوریا رییس څارنوالی استیناف، عبدالولی قاضی زاده رییس محاکم استیناف، عبدالرحمن رحیمی قومندان امنیه، صبورخان  رییس امنیت ملی، انجنیر حکیم  الدین شاروال و څارنوالان ابتداییه ولسوالی های این ولایت روز شنبه 25 سنبله سال روان خورشیدی در تالار کنفرانس های ولایت ننگرهار راه اندازی شد.  

در این نشست روی هماهنگی و تقویت همکاری میان نهاد های عدلی-قضایی و کشفی-امنیتی صحبت شد.

اشتراک کنندگان این جلسه بر تطبیق یک سان قانون، تأمین عدالت، امنیت څارنوالان و قضات در مرکز و ولسوالی های این ولایت و دیگر اداره ها تأکید کردند.

کشف به موقع جرم، تعقیب مجرمان از سوی پولیس، ایجاد سهولت در روند فعالیت محاکم در ولسوالی های این ولایت، عرضۀ خدمات یک سان به شهروندان موضوعات دیگری بود که در این نشست بر آن تأکید شد.

اشخاص حاضر در این نشست روی موارد خشونت علیه زنان، نگرانی از دخیل بودن اطفال در قضایای جرمی، قاچاق مواد مخدر، غصب زمین ها و مبارزه جدی با فساد اداری صحبت کردند.

در همین حال مسوولان کشفی و امنیتی این ولایت بر استقلالیت څارنوالی و محاکم تأکید کرده گفتند که با نهاد های عدلی و قضایی به گونۀ همه جانبه همکاری خواهند کرد.

آنان تأکید کردند که به هیچ کسی اجازۀ مداخله در روند اجراآت مسلکی نهاد های عدلی و قضایی را نخواهند داد.