ریاست څارنوالی استیناف ولایت بدخشان

زندگی نامۀ حبیب الله جلیلی رئیس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان

پیشینه:

محترم حبیب الله جلیلی فرزند عبدالجلیل درسال ۱۳۶۸ هجری شمسی در قریۀ ملا عبدالمجید ولسوالی امام صاحب ولایت کندز در یک خانوادۀ متدین و منور، چشم به جهان گشود.

تحصیلات:

حبیب الله جلیلی دورۀ لیسه را در  لیسۀ عالی ذکور مرکزی ولسوالی امام صاحب ولایت کندز، با درجه عالی به پایان رسانیده است.

موصوف در سال ۱۳۸۹ خورشیدی از رشتۀ فقه و قانون پوهنځی شرعیات پوهنتون ولایت تخار به سویۀ لیسانس فارغ‌التحصیل شده است.

سوابق کاری:

در برج حوت سال ۱۳۸۹ خورشیدی در مربوطات ریاست عمومی څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی وخارجی لوی څارنوالی مقرر شده و از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۷ خورشیدی به صفت:

۱-  څارنوال تحقیق ریاست څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی ولایت کندز.

۲- څارنوال تحقیق ریاست څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی ولایت بلخ.

۳- څارنوال تعقیب قضایی ریاست څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی ولایت بلخ.

۴- څارنوال نظارت بر امور تحقیق ریاست عمومی څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی

۵- رئیس څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی ولایت بغلان، اجرای وظیفه کرده است.

آقای جلیلی بنابر کارکرد خوب و ابتکار عمل در اجرای وظایف محوله از سوی مقام لوی څارنوالی جمهوری اسلام افغانستان با اخذ تقدیرنامۀ درجه سوم، تقدیر شده است.

وی همچنان از طرف مقام ولایات کندز و ولایت بغلا، شورای ولایتی کندز، شورای عالی صلح ولایت کندز و معینیت جوانان وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ نیز مورد تقدیر و تحسین قرار گرفته است.

آقای جلیلی بر اساس پیشنهاد نمبر 237 مؤرخ ۳۱/۴/۱۳۹۷ خورشیدی رهبری مقام محترم لوی څارنوالی و حکم شماره 749 مؤرخ ۵/۱۰/۱۳۹۷ خورشیدی مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رئیس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان تقرر حاصل کرده است.


برنامۀ گرامی‌داشت از روز جهانی منع خشونت علیه زن(25نوامبر) در ولایت بدخشان

این برنامه با حضور مسؤولان نهادهای دولتی و غیر دولتی، کارکنان ریاست‌های څارنوالی استیناف ولایت بدخشان و امور زنان این ولایت، روز یک‌شنبه یازدهم قوس 1397 خورشیدی از سوی ریاست څارنوالی استیناف ولایت بدخشان در قصر ستارۀ شهر این ولایت راه اندازی شد.

حبیب‌الله جلیلی رئیس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان در این برنامه گفت: " مبارزه با خشونت علیه زن، یک مسألۀ حیاتی است؛ هرگونه عملی که باعث صدمۀ جسمی و روحی زنان شود، خشونت محسوب شده و باید از میان برداشته شود."

به گفتۀ آقای جلیلی رهبری لوی څارنوالی و ریاست څارنوالی استیناف ولایت بدخشان، تعهد جدی در راستای مبارزه با جرایم خشونت علیه زن داشته و با تمام مجرمان به ویژه مجرمان قضایای خشونت علیه زنان، برخورد جدی و قانونی می‌کند.

وی افزود که ریاست څارنوالی استیناف ولایت بدخشان در سال روان خورشیدی، 71 قضیۀ خشونت علیه زنان را ثبت و بررسی کرده است. به قول آقای جلیلی، از میان این قضایا 33 مورد آن محول محاکم شده و در مورد دیگر قضایای آن رسیدگی لازم شده است.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان در ادامه تأکید کرد که بلند بردن سطح آگاهی زنان، رهایی آنان از وابستگی‌های اقتصادی و ایجاد زمینۀ اشتغال بیشتر برای زنان، می‌تواند خشونت علیه آنان را کاهش دهد.


جرایم انتخاباتی به گونۀ جدی بررسی خواهند شد

مسأله‌یی که در نشستی میان ریاست څارنوالی استیناف ولایت بدخشان، مسؤولان کشفی و امنیتی و مسؤولان کمیسیون‌های انتخاباتی این ولایت مطرح شد.

این نشست با حضور حبیب‌الله جلیلی رئیس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان، رئیس څارنوالی عسکری، قوماندان امنیه، رئیس امنیت ملی، رؤسای کمیسیون انتخابات و شکایایت انتخاباتی این ولایت، روز چهارشنبه 25 میزان 1397 خورشیدی راه اندازی شد.

هدف از این نشست همآهنگی و همکاری بهتر میان نهادهای عدلی و قضایی، کشفی و امنیتی و مسؤولان انتخاباتی در راستای چگونگی مبارزه با جرایم انتخاباتی در ولایت بدخشان خوانده شد.

حبیب‌الله جلیلی رئیس څارنوالی استنیاف ولایت بدخشان در این نشست گفت: " برگزاری انتخابات شفاف سبب تقویت دموکراسی، ثبات و تأمین عدالت در کشور می‌گردد." وی راه رسیدن به صلح، ثباب و حاکمیت قانون را در برگزاری انتخابات شفاف دانست و افزود که این مهم بستگی به همکاری و همآهنگی بخش‌های عدلی و قضایی، کشفی و امنیتی و مسؤولان کمیسیون انتخابات دارد.

آقای جلیلی در ادامه در مورد جرایم انتخاباتی که در مواد 422 الی 435 کودجزا آمده است سخن گفت و افزود که با عاملان این گونه جرایم برخورد جدی و قانونی خواهد شد.

همچنان مسؤولان امنیتی بر تأمین بهتر امنیت تأکید کرده و افزودند که در روز انتخابات با رعایت اصل بی‌طرفی تلاش خواهند کرد تا رای دهندگان با خاطر آرام، رأی خویش را به صندوق‌ها بریزند.

مسؤولان انتخاباتی این ولایت نیز تأکید کردند که ارادۀ آنان در برخورد با تخطی‌ها و تقلب‌های انتخاباتی جدی بوده و افزودند که همه باهم در راستای برگزاری انتخابات سالم، شفاف، همه شمول و عاری از تقلب، تلاش خواهند کرد.