ریاست څارنوالی استیناف ولایت فاریاب

رئیس څارنوالی استیناف ولایت فاریاب از سوی نهادهای جامعۀ مدنی این ولایت تقدیر شد

فرید غوری رئیس څارنوالی استیناف ولایت فاریاب از سوی شبکۀ نهادهای جامعۀ مدنی این ولایت "لقب مبارز قانونمند" را دریافت کرد.

آقای غوری در برنامه‌یی که از سوی نهادهای جامعۀ مدنی ولایت فاریاب تحت عنوان "تحکیم روابط دولت با ملت؛ مسیر کوتاه برای تأمین عدالت و قانونیت" روز چهارشنبه پنجم میزان سال 1397خورشیدی در تالار کنفرانس‌های این ولایت برگزار شده بود، تقدیر شد.

در این برنامه از کارکردهای ریاست څارنوالی استیناف ولایت فاریاب به نیکی یاد شد. آقای غوری از سوی برگزار کنندگان برنامۀ یاد شده لقب " مبارز قانون‌مند" را دریافت کرد.

سید زین‌الدین عابدی مسؤول شبکۀ نهادهای جامعه مدنی ولایت فاریاب، مبارزۀ دوامدار و خستگی ناپذیر رئیس څارنوالی استیناف این ولایت را قابل ستایش دانست. وی افزود: "براساس ارزیابی‌های شبکۀ جامعۀ مدنی ولایت فاریاب، تلاش‌های فرید غوری در راستای حاکمیت قانون، تأمین عدالت، برخورد خوب با مراجعه‌کنندگان، پاسخ‌گویی به مردم، مبارزه با فساداداری و مبارزه با خشونت علیه زنان بی سابقه بوده است."

در همین حال فرید غوری رئیس څارنوالی استیناف ولایت فاریاب از تغییرات گسترده و بی سابقه در څارنوالی استیناف این ولایت سخن گفت.  وی افزود: " از محلات سلب‌آزادی نظارت همیشگی و دقیق داریم و همواره تلاش می‌کنیم تا قانون بر همگان یک‌سان تطبیق شده و عدالت نیز به گونۀ بهتر تأمین شود."

تطبیق بی درنک فرمان‌های عفو تخفیف و رهایی به موقع زندانیان، مورد مهم دیگری بود که آقای غوری از آن یاد دهانی کرد.

آقای غوری در مورد نقش زنان در څارنوالی نیز صحبت کرد و افزود که در این اواخر چندین زن در بخش‌های مسلکی و اداری این ریاست جذب شده اند.

به گفتۀ آقای غوری این ریاست همواره از کارکردهایش از طریق رسانه‌ها برای مردم گزارش می‌دهد که این مسأله سبب جلب رضایت شهروندان شده و بر اعتماد مردم نسبت به نهادهای عدلی و قضایی افزوده است.

وی در ادامه افزود که فعالیت څارنوالی در سطح ولایت فاریاب گسترش یافته و بسیاری مردم این ولایت، به خدمات عدلی دسترسی دارند.

اصلاحات بنیادی، ارتقای ظرفیت کارکنان، راه‌اندازی جلسه‌ها با نهادهای مختلف به منظور تقویت هماهنگی و روابط نیک با دیگر نهادهای دولتی، جامعۀ مدنی و شهروندان از موارد مهم دیگری بود که آقای غوری بر آن تأکید کرد.

در چند سال اخیر شبکۀ نهادهای مدنی ولایت فاریاب، چنین برنامه‌یی را به منظور بررسی کارکرد نهادهای دولتی راه اندازی می‌کند.

 

 


کنفرانس بسیج علمای ولایت فاریاب بر ضد فساداداری و فساد اخلاقی

این کنفرانس به گونۀ مشترک از سوی ریاست څارنوالی استیناف و علمای ولایت فاریاب با اشتراک مسؤولان نهادهای عدلی و قضایی، برخی از مقام‌های دولتی و متنفذان قومی این ولایت، در تاریخ اول میزان سال 1397 خورشیدی در تالار کنفرانس‌های ولایت فاریاب راه اندازی شد.

فرید غوری رئیس څارنوالی استیناف ولایت فاریاب که در این کنفرانس سخن می‌گفت، برقراری صلح در جامعه را در برچیدن بساط ظلم، انواع فساد و تأمین عدالت دانست.

به گفتۀ آقای غوری مبارزه با فساداداری، اقتصادی، اجتماعی و فساد اخلاقی و تأمین عدالت را از اولویت‌های کاری رهبری لوی څارنوالی دانسته و نقش علما را در این راستا، تعیین کننده می‌خواند.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت فاریاب تأکید کرد: " با گماشته شدن څارنپوه محمدفرید حمیدی در رهبری لوی څارنوالی، گام‌های ارزشمندی در راستای مبارزه با فساداداری، تطبیق قانون و تأمین عدالت برداشته شده است که بر هیچ کسی پوشیده نیست."

وی نقش علما را در راستای مبارزه با فساد تعیین کننده عنوان کرد و افزود که علمای کرام می‌توانند از طریق منابر و مساجد، پیامدهای منفی انواع فساد، به ویژه فساد اداری را از منظر آیات کلام‌الله مجید برای شهروندان بازگو کرده و مردم را به رعایت عدالت و انصاف تشویق می‌کنند.

نامبرده تأکید کرد که تبلیغ علما می‌تواند مردم را از انجام اعمال ناشایست بازدارد و بر حس قانون پذیری آنان بیشتر از پیش بیافزاید.

آقای غوری علما را از بزرگترین سرمایه‌های اجتماعی دانست و افزود: "هر قدم و قلم علما در راستای آگاهی‌دهی مردم در امر قانون پذیری، مبارزه بافساد اداری و تأمین عدالت درخور ستایش است."

از سوی دیگر معاون شورای علمای ولایت فاریاب، برگزاری چنین برنامه‌ها را در راستای مبارزه با فساد اداری، تطبیق قانون و تأمین عدالت موثر دانست. او فساد اداری را یک پدیدۀ زشت و حرام دانست و به نمایندگی از علمای این ولایت حمایت خویش را از ریاست څارنوالی استیناف ولایت فاریاب در راستای مبارزه با فساد اداری و فساد اخلاقی اعلام کرد.

در پایان این برنامه، علمای ولایت فاریاب قطع نامۀ هفت ماده‌یی را نیز تصویب کرده و خواهان عملی شدن این قطع نامه از سوی ارگان‌های کشفی و امنیتی شدند.


قصاب قرار دادي پولیس ولايت فارياب دستگیر شد

فرید غوری رئیس څارنوالی استیناف ولایت فاریاب گفت که این قصاب به اتهام فروش گوشت اسپ به پولیس این ولایت، از سوی امنیت ملی با همکاری کمیتۀ مؤظف، بازداشت شده است.

وی می گوید که پس از شکایت سربازان و بر اساس فرمان شماره 353 رئیس جمهوری کشور، هیأتی برای بررسی مواد اعاشه یی پولیس این ولایت توظیف شد. آقای غوری افزود که هیأت یاد شده، مقداری از گوشت های قرار دادی را به وزارت زراعت فرستاد و پس از بررسی مشخص شده که گوشت اسپ بوده است.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت فاریاب تصریح کرد که این قصاب در هر روز، یک هزار و 200 کیلوگرام گوشت، به پولیس این ولایت می فرستاده است.

به گفتۀ آقای غوری، شخص بازداشت شده پیش از این نیز به اتهام قتل تحت جلب قرار داشت؛ اما فراری بوده است.


11 تن زندانی از زندان ولایت فاریاب آزاد شدند

این زندان بر اساس فرمان شماره 168 ریاست جمهوری که در تاریخ هشتم قوس به مناسبت میلاد حضرت محمد(ص) صادر شده بود، روز سه شنبه 11 جدی از بند آزاد شدند.

در رهایی زندانیان یاد شده اعضای کمیتۀ تطبیق فرامین عفو و تخفیف در این ولایت و برخی دیگر از مقامات دولتی حضور داشتند.

بر اساس این فرمان، 11 تن زندانی از زندان ولایت فاریاب آزاد شدند و در میعاد حبس پنج تن زندانی دیگر، تخفیف به عمل آمد.

بر بنیاد گفته های اعضای کمیتۀ تطبیق فرامین عفو تخفیف در این ولایت، آنان متعهد اند تا فرمان هایی که در مورد عفو تخفیف زندانیان صادر می شود را به منظور ارج گذاشتن به حق آزادی زندانیان، در اسرع وقت تطبیق کنند.

به گفته سمونوال محمد سردار تیموری مدیر عمومی زندان و توقیف خانه های ولایت فاریاب، در زندان این ولایت 470 تن مشمول 20 زن زندانی اند.

وی افزود که از میان این زندانیان، 400 زندانی در پیوند و قضایای جنایی و 50 تن از مخالفان مسلح دولت در این زندان در بند هستند. آقای تیموری از برنامه های سواد آموزی، آموزش صنایع دستی، نجاری و مسایل دینی برای زندانیان نیز خبر می دهد.


ریاست اجرایی کشور، رییس څارنوالی استیناف ولایت فاریاب را با شش تن از همکارانش تقدیر کرد

برنامه یی به همین منظور با حضور عبدالمقیم راسخ معاون والی ولایت فاریاب، معاون شورای ولایتی و کارکنان ریاست څارنوالی استیناف این ولایت، روز دو شنبه 15 عقرب سال روان خورشیدی در ولایت فاریاب برگزار شد.

هدف از تقدیر آقای غوری با همکارانش از سوی ریاست اجرایی کشور، اجراآت اصولی، تطبیق درست قانون، مبارزه با فساد، گرفتاری برخی از مقام های دولتی به اتهام جعل، تذویر، فساد اداری و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه یی، دانسته شد.

فرید غوری رییس څارنوالی استیناف ولایت فاریاب، کار صادقانه، تلاش برای تطبیق قوانین و مبارزه در برابر فساد پیشه گان را از وظایف اصلی خود وهمکارانش دانست.

وی به همین منظور افزود که گرفتاری مفسدان و مجازات آنان در اولویت کاری شان قرار دارد و با جدیت و قاطعیت در این راستا عمل می کنند.

در همین حال معاون والی و معاون شورای ولایتی این ولایت، اجراآت اخیر ریاست څارنوالی استیناف ولایت غور را رضایت بخش خوانده و کارکنان این ریاست را قابل هرگونه تقدیر دانستند.

 

نجیب الله، فیض احمد، میر احمد تلاش، سخیداد اشرف، قیس یوسفزی و مقیم مقیم از جمله څارنوالانی بودند که در این برنامه همراه با رییس استیناف این ولایت، تقدیر شدند.


دیدار رییس څارنوالی استیناف ولایت فاریاب با علما، بزرگان قومی و جامعۀ مدنی ولسوالی بلچراغ این ولایت

فرید غوری رییس څارنوالی استیناف ولایت فاریاب با علما، بزرگان قومی و جامعۀ مدنی ولسوالی بلچراغ این ولایت، روز یک شنبه 14 عقرب سال روان خورشیدی دیدار و گفتگو کرد.

آقای غوری از حمایت و همکاری مردم این ولسوالی از نهاد های عدلی و قضایی در راستای مبارزه با فساد، تأمین عدالت و تطبیق قانون ابراز تشکر کرد.

وی افزود: "همکارانم در ریاست څارنوالی استیناف ولایت فاریاب در اجراآت خویش خداوند را ناظر دانسته و در راستای خدمت به مردم، صادقانه تلاش می کنند."

او همچنان علاوه کرد که تطبيق يك سان قانون، سرعت در انجام تحقيقات، تعقيب عدلي قضايا، نظارت از محلات سلب آزادي، ايجاد روابط نيك، جلب اعتماد مردم به لوی څارنوالی، شفافيت و قاطعيت در اجراآت، رسالت و مسووليت څارنوالی این ولایت می باشد.

آقای غوری تأکید کرد که در تلاش است تا در ١٤ ولسوالي این ولایت، څارنوالي ها برای خدمت گزاری به مردم فعال باشد.

وی همچنان اضافه کرد که مبارزه با فساد اداری و مبارزه با خشونت علیه زنان و دیگر پدیده های منفی موجود، تنها از طریق ارگان های عدلی و قضایی ممکن نبوده؛ بلکه همکاری همۀ نهاد ها و شهروندان را می طلبد.


آمر معارف ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب بازداشت شد

آمر معارف ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب از سوی ریاست څارنوالی استیناف این ولایت با همکاری امنیت ملی، به اتهام فساد اداری و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی، بازداشت شد.

فرید غوری رییس څارنوالی ولایت فاریاب که در همین مورد سخن می گفت افزود: " اختلاس گران و عاملان فساد اداری، دشمنان آشکار مردم افغانستان هستند."

آقای غوری وعده سپرد که هیچ گاه با دشمنان آشکار مردم افغانستان سازگاری نداشته و با تمام توان با آنان مقابله و مبارزه خواهد کرد.

وی همچنان تأکید کرد که مبارزه با فساد اداری تنها از طریق دستگاه عدلی و قضایی کشور ممکن نبوده؛ بلکه باید تمام نهاد ها اعم از جامعۀ مدنی، مردم عام و علما، رسالت خویش در این راستا را انجام دهند.


والی و رییس څارنوالی استیناف ولایت فاریاب از چهار ولسوالی این ولایت بازدید کردند

سفری که به همین منظور تدارک دیده شده بود، مشمول هیأتی متشکل از دگر جنرال محمد همایون فوزی والی ولایت فاریاب، فرید غوری رییس څارنوالی استیناف، مسوولان قوماندانی امنیه، مستوفیت و برخی از کارکنان دیگر بخش امنیتی این ولایت بود.

این سفر دو روزه به ولسوالی های چهارگانۀ اندخوی، قرمقول، خانچهار باغ و قرغان در هشتم میزان سال روان خورشیدی صورت گرفت.

این سفر به منظور تحکیم روابط مقامات دولتی مرکزی این ولایت با مسوولان محلی آن و بررسی روند اجراآت آنان، کسب اعتماد مردم نسب به دولت، ارتقای ظرفیت، شنیدن مشکلات مردم و رفع آن از سوی این هیأت تدارک دیده شده بود.

جنرال همایون والی ولایت فاریاب در دیدار با مردم در این ولسوالی ها در رابطه به تحکیم پایه های حکومت محلی، تأمین صلح، امنیت، عدالت، حاکمیت قانون و رشد اقتصاد صحبت کرد.

در همین حال فرید غوری رییس څارنوالی استیناف ولایت فاریاب نیز در مورد حاکمیت قانون، تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری صحبت کرد و خواستار همکاری مسوولان محلی و مردم در این راستا شد.

آقای غوری در این سفر امور کاری څارنوالی ولسوالی های چهارگانۀ اندخوی و قرغان را مورد بازرسی قرار داد. وی در راستای رفع نواقص اداره های یاد شده، به څارنوالان هدایت داد.

رییس څارنوالی استیناف ولایت فاریاب در این سفر از وضعیت زندگی معیشتی زندانیان در زندان، نظارت خانه و توقیف خانه قوماندانی امنیه ولسوالی اندخوی نیز بازدید به عمل آورد.

او به شکایات زندانیان نیز گوش کرده و به مسوولان زندان و څارنوال نظارت بر تنفیذ احمکام هدایت داد تا در راستای حل مشکلات زندانیان تلاش بیشتری کنند.


حمایت شورای علمای ولایت فاریاب از ریاست څارنوالی استیناف این ولایت

نشستی به منظور حمایت شورای ولایتی فاریاب از ریاست څارنوالی استیناف این ولایت به خاطر مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس څارنوالی استیناف، شورای علمای این ولایت دیگر کارکنان ریاست څارنوالی استیناف ولایت فاریاب  برگزار شد.

فرید غوری رییس څارنوالی استیناف ولایت فاریاب از حمایت شورای علما و دیگر نهاد های دولتی و غیر دولتی که از څارنوالی استیناف ولایت فاریاب در راستای مبارزه با فساد ادرای حمایت کرده اند ابراز قدردانی کرد.

آقای غوری افزود که اعتیاد برخی از جوانان به مواد مخد و مشروبات الکولی یکی از چالش های جدی است که نیروی جوان کشور را به نابودی می کشاند.

وی کسانی را در این مسأله مقصر می داند که به خاطر سود جویی زمینه این کار ها را مساعد می سازند.

او گفت: " مردم ولایت فاریاب از فرهنگ و تاریخ خوبی برخوردار اند. شایسته نیست که این ولایت به خاطر تولید یا استفادۀ از مشروبات الکولی و مواد مخدر در سر خطر خبر ها قرار داشته باشد."

رییس څارنوالی استیناف ولایت فاریاب علاوه کرد که با تمام توان همراه با تمام کارکنان این ریاست در امر مبارزه با مواد مخدر و هرنوع وقایع جنایی به گونۀ جدی مبارزه خواهند کرد.

در همین حال وی از شورای علما، نهاد های دولتی و غیر دولتی و مردم خواست که این ریاست را در این راستا همکاری کنند.

مولوی محمد یونس  حقانی  ریس شورای علمای ولایت فاریاب  نیز در مورد پیامد های منفی  مواد مخدر و مشروبات الکولی صحبت کرد. وی دلایل حرام بودن و اضرار مواد مخدر را از دیدگاه قرآن و اسلام نیز بیان کرد و افزود که مبارزه با این پدیده تنها وظیفه ارگان های کشفی، عدلی و قضایی نبوده؛ بلکه وظیفه و مسوولیت تمام مردم می باشد.

این در حالی است که چندی قبل، ریاست څارنوالی استیناف ولایت فاریاب در هماهنگی با مدیریت مبارزه با مخواد مخدر این ولایت، کار خانۀ بزرگ تولید مشروبات الکولی را کشف و تخریب کرده و عاملان آن را باز داشت و تحت تعقیب عدلی قرار دادند.


آمر معارف ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب از سوی څارنوالی استیناف این ولایت بازداشت شد

این شخص به اتهام فساد و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی روز چهار شنبه 19 میزان سال روان خورشیدی از سوی ریاست څارنوالی استیناف ولایت فاریاب دست گیر شد.

به گفته فرید غوری رییس استیناف ولایت سر فاریاب، احتمال می رود پس از تحقیقاتُ اشخاص دیگری نیز در پیوند به این قضیه، کسب الزامیت کرده و مورد تعقیب عدلی قرار گیرند.

به باور آقای غوری مبارزه با فساد اداری تنها کار لوی څارنوالی نیست؛ بلکه باید تمام نهاد های دولتی و غیر دولتی در راستای نابودی این پدیده برای ایجاد یک حکومت خوب، دست به کار شوند.

این در حالی است که مبارزه با فساد در صدر برنامه و اولیت کاری لوی څارنوالی کشور قرار داشته و تمام قضیه ها در روشنایی مواد قانون و با شفافیت کامل مورد پیگرد قرار می گیرد.