ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان

زندگی‌نامه مختصر محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان

پیشینه:

محمد نصیر حکیمی فرزند استاد حاجی محمد در سال 1361 هجری شمسی در قریۀ جمشیدی ولسوالی پشتون‌کوت ولایت فاریاب در یک خانوادۀ علم پرور و منور، چشم به جهان گشود. محمدنصیر حکیمی نسبت مشکلات بعداً در سال 1362 خورشیدی همراه با خانواده اش از قریه جمشیدی ولسوالی پشتون‌کوت ولایت فاریاب، به مرکز شهرمیمنه نقل مکان کرد و تا اکنون در همان شهر مسکن گزیده است.  محمد نصیر حکیمی یک برادر بزرگ و سه خواهر دارد.                                                

تحصیلات:

محمد نصیر حکیمی تعلیمات ابتدایی و متوسطۀ خویش را در مکتب متوسطۀ جمعیت افغان‌کوت و دورۀ لیسه را در لیسۀ عالی خراسان شهر میمنه با درجۀ عالی به پایان رسانیده است. وی در سال 1377 خورشیدی پس از سپری کردن امتحان کانکور با اخذ نمرۀ عالی به پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ راه یافت. آقای حکیمی در سال 1381 خورشیدی با درجۀ نخست از پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ فارغ شد.        

سوابق کاری:

از سال 1381 الی 1383 خورشیدی در چوکات ریاست څارنوالی استیناف ولایت فاریاب به صفت:

1-  آمر احصایه و تحیلل جرایم څارنوالی استیناف ولایت فاریاب

2- څارنوال تعقیب قضایی څارنوالی شهری میمنه

3- مستنطق څارنوالی ولسوالی پشتون‌کوت ولایت فاریاب

4- مستنطق آمریت تحقیق څارنوالی استیناف ولایت فاریاب

5- عضو څارنوالی نظارت عمومی څارنوالی استیناف ولایت فاریاب

از سال 1383 الی 1391خورشیدی در دفتر حقوقی کمیتۀ ناروی برای افغانستان به عنوان:

1- مسؤول ثبت قضایای حقوقی

2- مشاور حقوقی دفتر

3- آموزگار(ترینر) حقوقی دفتر

از سال 1391 الی 1393خورشیدی در دفتر داکار به صفت ترینر مسایل اداری و منجمنت

از سال 1393 الی 1395 خورشیدی در دفتر زنان برای زنان به صفت:

1- همآهنگ کنندۀ پروژۀ حقوقی

2- همآهنگ کنندۀ پروژۀ حمایتی

3- همآهنگ کنندۀ مسایل ایمنی دفتر

از سال 1385 الی 1395 خورشیدی بر علاوۀ وظایف رسمی، به صفت وکیل مدافع و مسؤول افتخاری وکلای مدافع ولایت فاریاب:

از سال 1395 الی 1397 خورشیدی به صفت معاون ملکی قوماندانی امنیۀ ولایت فاریاب از طریق رقابت آزاد تقرر حاصل نموده اجرای وظیفه کرده است. وی بر اساس پیشنهاد مقام محترم رهبری لوی څارنوالی، متکی بر حکم مقام عالی ریاست جهموری کشور در ماه اسد سال 1397 خورشیدی به عنوان رئیس څارنوالی استنیاف ولایت جوزجان تقرر و آغاز به کار کرد.                                              

اشتراک در کنفرانس ها:

1- اشتراک در کنفرانس تحت نام نحوۀ تعقیب قضایای حقوقی مهاجرین در اسلام آباد.

2- اشتراک در کنفرانس‌های متعدد ریاست عمومی انجمن وکلای مدافع افغانستان در کابل و بلخ.

3- اشتراک در کنفرانس‌های متعدد ارگان‌های عدلی و قضایی زون شمال و شمال شرق در زون شمال.

4- اشتراک در کنفرانس‌های کمیسیون‌های منع خشونت علیه زنان در بلخ.

5- اشتراک در کنفرانس‌های اداره و منجمنت در کابل و بلخ.

6- اشتراک در کنفرانس‌های مالی ، تأمیناتی و تدارکاتی در کابل.

7- اشتراک در کنفرانس‌های کمیسیون مبارزه با جرایم اختطاف و قاچاق انسان. 

8- اشتراک در کنفرانس‌های حمایت از حقوق مهاجرین و بی‌جا شدگان در کابل.

9- اشتراک در کنفرانس‌های حمایت از حقوق زنان و اطفال.  


بلند بردن سطح آگاهی مردم، یگانه راه مؤثر مبارزه با خشونت علیه زنان در کشور

مسأله‌یی که محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در برنامۀ گرامی‌داشت از روز جهانی منع خشونت علیه زنان(25نوامبر) در این ولایت بیان کرد. این برنامه با حضور مقام‌های محلی دولتی و غیردولتی در ولایت جوزجان، روز دوشنبه 12 قوس 1397خورشیدی از سوی ریاست امور زنان این ولایت، راه اندازی شد.

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در این برنامه گفت که خشونت علیه زنان ناشی از تحجر و تعصب است. به قول وی مبارزه با خشونت علیه زنان مسألۀ جهانی است و باید فرهنگ مبارزه با این پدیده، نهادینه شود.

آقای حکیمی جنگ‌های چند دهۀ اخیر، فقر، بی‌سوادی، اعتیاد، نبود زمینه‌های سالم تفریحی، نبود رفاه اقتصادی و موجودیت اندیشه‌های افراطی بعضی گروه‌ها در کشور را از دلایل افزایش خشونت علیه زنان می‌داند.

وی باور دارد که در یک و نیم دهۀ اخیر تلاش‌های زیادی در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان از سوی حکومت افغانستان و نهادهای داخلی و خارجی مدافع حقوق زنان صورت گرفته است؛ اما تا موفقیت کامل راه طولانی در پیش است.

به قول آقای حکیمی، احترام و برخورد با زنان( مادر، خواهر یا همسر) باید مطابق به شریعت اسلامی و آموزه‌های دینی، در جامعه نهادینه شود.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان افزود: " ما متعهد هستیم که در کنار دیگر نهادهای مدافع حقوق زنان، در بالا بردن سطح آگاهی مردم همکار بوده و با خشونت علیه زنان، بیشتر از پیش تلاش کنیم."

آقای حکیمی از نهادهایی داخلی و خارجی که در راستای دفاع از حقوق زنان کار می‌کنند خواست تا با طرح و تطبیق راه‌کارهای مناسب تعلیمی و ارزشی، احترام به حقوق و جایگاه زنان را به عنوان یک فرهنگ در جامعه و اذهان مردم جاودانه کنند.

به باور وی، تا زمانی که فرهنگ احترام به زنان از طریق بلند بردن سطح آگاهی مردم در جامعه احیا و نهادینه نشود، خشونت علیه زنان کاهش نخواهد یافت.

به گفتۀ آقای حکیمی، لوی څارنوالی به تعهد خویش که همانا گسترش نقش و حضور زنان در ساختار این اداره است، عمل کرده و در دو سال اخیر، حضور و نقش زنان در این اداره از دو درصد به 22 درصد رسیده است. وی در ادامه افزود که در حال حاضر یک معاونت و 13 ریاست، مشمول ریاست‌های عمومی از سوی زنان رهبری می‌شود.

آقای حکیمی در ادامه تأکید کرد که اقدام دیگر لوی څارنوالی در راستای دفاع از حقوق زنان، ایجاد څارنوالی‌های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در 34 ولایت کشور است که در بیشتر از 30 ولایت، څارنوالان زن عملاً کار می‌کنند. 


تطبیق فرمان شماره 283 ریاست جمهوری در زندان ولایت جوزجان

بر اساس این فرمان، چهار تن از ندانیان زندان ولایت جوزجان، مشمول یک زن و سه مرد، روز سه‌شنبه 13 قوس 1397خورشیدی از زندان این ولایت آزاد شدند.

در رهایی این زندانیان، محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، مسؤولان محبس و توقیف‌خانه‌ها و برخی دیگر از مسؤولان محلی این ولایت، حضور داشتند.

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در جریان رهایی این زندانیان گفت: " شما به خاطر خطاهایی که مرتکب شده بودید، مطابق احکام قانون به محکوم به حبس شده و در زندان- مکانی که حیثیت مکتب یا تربیه‌گاه را دارد-مدتی را سپری کردید."

آقای حکیمی افزود، امید است که از خدمات تعلیمی و حرفه‌یی اینجا استفادۀ اعظمی کرده باشید تا بتوانید از این طریق امرار معاش کنید.

وی با اشاره به زندانیان تأکید کرد که امیدوار است زندانیان آزاد شده، تجربه‌یی که از زندان گرفته اند، دیگر افراد جامعه را از خشونت و رفتارهای فراقانونی منع کنند.


برنامۀ روز جهانی محو خشونت علیه زنان در ولایت جوزجان راه اندازی شد

این برنامه با حضور محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی اسیناف ولایت جوزجان، مسؤولان اداره‌های دولتی و غیر دولتی، برخی از نماینده‌های مردم در شورای ولایتی و زنان، علما، بزرگان اقوام، جامعۀ مدنی و جوانان، روز دوشنبه 28 عقرب 1397خورشیدی برگزار شد.

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در این برنامه از دست‌آوردهای این ریاست در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان و تخلفات و اطفال و تعقیب و پیگیری این قضایا صحبت کرد. وی افزود: "در کنار تعقیب و پیگیری قضایای خشونت علیه زنان، حمایت از زنان و افزایش نقش زنان در لوی څارنوالی از اولویت‌های کاری رهبری این اداره می‌باشد."

آقای حکیمی همچنان افزود که بر اساس توجه رهبری لوی څارنوالی در راستای حمایت از جایگاه زنان، نقش زنان در این اداره از دو درصد به 20 درصد افزایش یافته است و یکی از معاونت‌های لوی څارنوالی نیز توسط یک بانو رهبری می‌شود.

به گفته رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، رهبری لوی څارنوالی همچنان به منظور حمایت از زنان و مبارزه با خشونت علیه آنان، آمریت‌های مبارزه با خشونت علیه زنان و رسیدگی به تخلفات اطفال را در 34 ولایت کشور ایجاد کرده است که امورات آن‌ها توسط څارنوالان زن به پیش برده می‌شود.

وی در ادامه در مورد نقش کمیسیون ولایتی منع خشونت علیه زنان در ولایات اشاره کرد و افزود که به منظور محو کامل خشونت علیه زنان باید برنامه‌های مختلف، به ویژه برنامه‌های آگاهی دهی برگزار شود.

به باور آقای حکیمی به منظور وقایه و جلوگیری از پدیدۀ خشونت علیه زنان، باید تمام اضرار و عواقب ناگوار آن برای مردم آگاهی دهی شود تا باشد جامعۀ مرفه داشته باشیم و زنان نیز به جایگاه اساسی و حقوق خویش برسند.

در همین حال مسؤولان دولتی و غیر دولتی این ولایت از برگزاری این برنامه به منظور محو خشونت علیه زنان، از ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان ستایش و قدردانی کردند.


دیدار رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان با برخی از محاسن سفیدان شهر شبرغان

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، در تاریخ 16 عقرب سال 1397 خورشیدی، با حضور جلال­­الدین نیازی وکیل شورای ولایتی ولایت جوزجان، با برخی از محاسن سفیدان این ولایت دیدار کرد.

هدف این دیدار، حمایت و تمجید از اجراآت و کارکرد­های ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در راستای تأمین عدالت و تحکیم قانونیت از سوی متنفذین و بزرگان قوم خوانده شد.

آقای حکیمی ضمن اظهار قدردانی از محاسن سفیدان شهر شبرغان، پیرامون اولویت کاری، اجراآت و دستآورد­های این ریاست جهت تطبیق یکسان قانون و تأمین عدالت معلومات مفصل ارائه کرد و افزود: "بدون شک برای تطبیق بهتر قانون و تأمین عدالت غرض اصلاح مجرمان و کاهش جرم در جامعه به همکاری شما متنفذین و بزرگان قوم ضرورت است."


اشتراک رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در نشست کمیسیون ولایتی منع خشونت علیه زن

این نشست با حضور محمد نصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت ولایت جوزجان، والی این ولایت و دیگر اعضای این کمیسیون، روز چهارشنبه نهم عقرب 1397 خورشیدی در دفتر والی ولایت جوزجان راه اندازی شد.

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در این نشست از دست آوردهای آمریت منع خشونت علیه زن در راستای مبارزه با جرایم خشونت علیه زن و رسیدگی به تخلفات اطفال در یک ماه اخیر یاد آوری کرد.

آقای حکیمی در مورد مسؤولیت اعضای دایمی و فرعی و کمیسیون ولایتی منع خشونت علیه زن در ولایت جوزجان صحبت کرد. وی از نهادهای کشفی و امنیتی به ویژه مدیریت مبارزه با جرایم قوماندانی امنیۀ این ولایت خواست تا در گرفتاری مظنونان جرایم خشونت علیه زن بیشتر از پیش تلاش کنند.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان پشنهاد کرد که باید امامان مساجد از طریق منابر، حکم شرعی و اضرار خشونت علیه زنان را به منظور کاهش و محو خشونت علیه زن برای مردم تبلیغ کنند.

وی همچنان تأکید کرد که پس از این باید ارقام قضایای خشونت علیه زنان با تفکیک نوعیت آن، در دسترس تمام اعضای کمیسیون ولایتی منع خشونت علیه زن در ولایت جوزجان قرار گیرد تا اعضای این کمیسیون به رویت چگونگی و نوعیت قضایا عمل کنند. 


ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان با وسایل دفتری جدید مجهز شد 

این تجهیزات در اوایل ماه میزان 1397خورشیدی از تخصیصات لوی څارنوالی، از سوی ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان خریداری و توزیع شد.

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان گفت که این تجهیزات برای بخش‌های مختلف ریاست څارنوالی استیناف در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت توزیع شده است.

به گفتۀ آقای حکیمی این تجهیزابت مشمول 15 پایه کمپیوتر لپ‌تاپ، 11 پایه پرنتر، 12 پایه میز، 23 پایه چوکی ، 12 پایه الماری و بعضی وسایل دیگر می شود.

وی افزود که معیاری سازی سیستم دفترداری سبب پیشرفت و ارائۀ بهتر خدمات برای شهروندان می‌شود.

آقای حکیمی در هنگام توزیع این تجهیزات در مورد نگهداری و استفادۀ درست آن، به کارکنان این ریاست هدایات لازم داد.


پنج باب اتاق در ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان به بهره‌برداری سپرده شد

این اتاق‌ها که مشمول دفترکاری موقت برای څارنوالی‌های ولسوالی‌ها، آرشیف، کتاب‌خانه، تحویل‌خانه و محل بود و باش مؤظفان امنیتی، روز پنج‌شنبه 26 میزان به بهره‌برداری سپرده شد.

در برنامه‌یی که به همین منظور راه اندازی شده بود، محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان از توجه رهبری لوی څارنوالی در راستای مهیا سازی شرایط کاری تشکر کرد. آقای حکیمی افزود: " بر ماست که از امکانات موجود به بهترین شکل ممکن در راستای تطبیق قانون، تأمین عدالت و خدمت‌گزاری برای مردم استفاده کنیم."

وی با اشاره به کارکنان این ریاست گفت که اموال منقول و غیر منقول لوی څارنوالی سرمایۀ ملی کشور است و از آنها باید به گونۀ جدی محافظت شود.

کارساخت این اتاق‌ها از بودجۀ انشکافی لوی څارنوالی در سال 1396 خورشیدی آغاز شده بود و حالا پس از تکمیل به بهره‌برداری سپرده شد.


رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان از مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال این ولایت دیدن کرد

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولاست جوزجان، به منظور نظارت از وضعیت صحی، معیشتی و اعاشۀ محجوزان، روز یک‌شنبه 22 میزان، همراه با برخی از څارنوالان از مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال ولایت جوزجان دیدن کرد.

آقای حکیمی در دیدار رو در رو با محجوزان به آنان گفت: " مرکز اصلاح و تربیت اطفال حیثیت مکتب را برای شما دارد. از امکانات موجود در این مرکز در عرصه‌های آموزش و تعلیم و تربیه نهایت استفاده را ببرید."

به باور آقای حکیمی آیندۀ کشور در دستان اطفال امروز است. او از اطفال این مرکز خواست که پس از رهایی، به عنوان افراد مفید در جامعه زندگی کنند.

وی همچنان از بخش‌های صحی، آشپزخانه، میدان ورزشی، کیفیت غذا و اتاق‌های محجوزان دیدن کرده و در راستای بهبود وضعیت این مرکز، به مسؤولان مربوط هدایات لازم داد.


دیدار رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان با مسؤولان ولسوالی خواجه دوکوه این ولایت

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، همراه با برخی از څارنوالان این ریاست، روز دوشنبه 16 میزان 1397خورشیدی به ولسوالی خواجه‌دوکوه این ولایت سفر کرد. وی در این سفرکاری، برعلاۀ نظارت از کارکرد څارنوالی ابتدایی با مسؤولان امنیتی این ولسوالی نیز دیدار و گفتگو کردند.

آقای حکیمی در دیدار با مسؤولان امنیتی و نظارت‌خانۀ این ولسوالی، بر رعایت حقوق، وضعیت صحی و معیشتی متهمان تأکید کرد و برای مسؤولان مربوط رهنمایی لازم را ارائه کرد.


نشست همآهنگی ریاست څارنوالی استیناف جوزجان با رئیس و اعضای ریاست امور زنان این ولایت

این نشست با حضور محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف جوزجان، نجبیه قریشی رئیس امور زنان این ولایت با اشتراک برخی دیگر از کارکنان این ریاست‌ها در ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، روز سه‌شنبه 10 میزان سال 1397خورشیدی راه اندازی شد.

هدف از راه اندازی این نشست، تقویت همآهنگی میان این دو نهاد، وقایه و مبارزه با جرایم خشونت علیه زنان خوانده شد.

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استنیاف ولایت جوزجان پیرامون گراف قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت و فعالیت‌های آمریت څارنوالی منع خوشونت علیه زنان و تخلفات اطفال ولایت یادشده صحبت کرد.

آقای حکیمی از کارکردهای ریاست امور زنان این ولایت در راستای مبارزۀ پیگیر خشونت علیه زنان در همکاری نزیک با نهادهای عدلی و قضایی به نیکی یاد کرده و از آن ستایش کرد.

رئیس څارنوالی استیناف جوزجان افزود: " برای ما و شما لازم است که به منظور ریشه‌کن ساختن خشونت علیه زنان، بیشتر از پیش تلاش و مبارزه کنیم."

به گفتۀ آقای حکیمی، بر بنیاد هدایات و رهنمودهای څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، کارکنان این اداره در گوشه – گوشۀ کشور، بر مبارزۀ جدی در برابر قضایای خشونت علیه زنان و عاملان آن متعهد می‌باشند. وی تأکید کرد که زنان باید به دور از نگرانی و خشونت به زندگی عادی خویش در جامعه ادامه دهند.

از سوی دیگر نجیبه قریشی رئیس امور زنان ولایت جوزجان از اجراآت څارنوالی استیناف این ولایت در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان و به محاکمه کشانیدن عاملان این قضایا، به نیکی یاد کرده و کارکرد این نهاد را ستایش کرد. وی افزود: " حضور رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در تمام جلسات و ارایۀ مشوره‌های حقوقی و قانونی شان در راستای پیش‌برد کارهای کمیسیون ولایتی موثر بوده است."

اشتراک کنندگان این نشست بر تداوم این گونه نشست‌ها، همکاری و همآهنگی بیشتر میان این دو نهاد تأکید کردند.


نشست همآهنگی ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان با انجمن وکلای مدافع برگزار شد

این نشست به منظور ایجاد همآهنگی و همکاری‌های قانونی و مسلکی میان څارنوالی و وکلای مدافع، روز چهارشنبه، چهارم میزان سال روان راه‌اندازی شد. در این برنامه محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان و اعضای انجمن وکلای مدافع این ولایت، اشتراک کرده بودند.

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، بر حقوق مظنونان و متهمان و نقش و مسؤولیت‌های قانونی وکلای مدافع در روند کشف، تحقیق و محاکمه تأکید کرد و افزود:"موجودیت وکیل مدافع در پروسۀ کشف، تحقیق و محاکمه، از یک‌سو باعث تسریع این روند شده و از سویی هم سبب اطمینان طرفین قضایا از تأمین عدالت و تطبیق قانون می‌گردد."

آقای حکیمی با اشاره به وکلای مدافع  گفت که آنان باید مسؤولیت‌های شان را با امانت‌داری، صداقت و رعایت قوانین نافذ کشور انجام داده و با نهادهای کشفی، عدلی و قضایی همکار خوب باشند.

در همین حال، محمداکرم مرور، مسؤول انحمن وکلای مدافع در ولایت جوزجان، از برگزاری این نشست ابراز قدردانی کرد. به باور وی، راه‌اندازی چنین نشست‌ها یگانه راه معقول و اساسی برای حل دشواری‌ها میان وکلای مدافع و نهادهای عدلی و قضایی است. وی علاوه کرد: "این نشست‌ها و تبادل نظرها می‌تواند دشواری‌ها در روند کشف، تحقیق و محاکمه را به شکل بهتر رفع نماید."

 در پایان این نشست، مسؤولان څارنوالی و انجمن وکلای مدافع در ولایت جوزجان، بر تحکیم و تقویت بیشتر روابط و همآهنگی میان این دو نهاد تأکید کردند.


برنامۀ آموزشی کودجزا در ولایت جوزجان راه اندازی شد

این برنامه از سوی ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان با اشتراک مقام‌های دولتی، مسؤولان نهادهای جامعۀ مدنی، علما، متنفذان قومی و وکلای شورای ولایتی این ولایت، روز دوشنبه 19سنبلۀ 1397 خورشیدی راه اندازی شد.

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در این برنامه در مورد اهمیت‌ کودجزا برای مردم صحبت کرد. وی از متنفذان قومی خواست تا در راستای تطبیق قانون و تأمین عدالت با نهادهای عدلی و قضایی همکار باشند.

از سوی دیگر صبغت‌الله مشفق رئیس محکمۀ این ولایت در مورد تاریخچۀ قوانین جزایی افغانستان صحبت کرد و افزود که کودجزا بسیاری از موارد را در خود جا داده و کامل تر از قوانین گذشته می‌باشد.

وی آگاهی مردم از قانون را لازمی دانست و تأکید کرد که همکاری شهروندان در راستای تطبیق قانون یک امر حتمی می‌باشد. آقای مشفق از اقدام ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان استقبال کرده و راه اندازی این برنامه را یک گام‌نیک در زمینۀ آگاهی مردم از قوانین جزایی افغانستان عنوان کرد.

در اخیر این برنامه، هفت تن از څارنوالان بازنشستۀ ولایت جوزجان از سوی ریاست څارنوالی استیناف این ولایت تقدیر شدند.


23 تن زندانی در زندان ولایت جوزجان مورد عفو و تخفیف قرار گرفتند

این زندانیان بر اساس فرمان شماره 168 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که به مناسبت میلاد نبی (ص) صادر شده بود، در تاریخ 30 جدی سال روان خورشیدی، مورد عفو و تخفیف قرار گرفتند.

فرمان یاده شده، با حضور امرالدین یمین رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان و اعضای کمیتۀ تطبیق فرمان‌های عفو و تخفیف در این ولایت تطبیق شد.

بر اساس این فرمان، 14 تن زندانی، مشمول 10 تن مرد، سه تن زن و یک تن محجوز از بند آزاد شدند و در میعاد حبس 9 تن زندانی دیگر، تخفیف به عمل آمد.


جلسۀ هماهنگی ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان با علما و محاسن سفیدان این ولایت

این جلسه با حضور امرالدین یمین رئیس  څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، علما، محاسن سفیدان، نمایندهگان قریه های کیلک، کنیت و نماینده ولسوالی خواجه دوکوه در تاریخ 14 ماه جدی سال روان برگزار شد.

امرالدین یمین رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان هدف برگزاری این جلسه را رسیده‎گی به شکایات و مشکلات مردم، تطبیق به موقع قانون، آگاهی دهی، انتقال عدالت و گسترش حاکمیت قانون در ولسوالی های ده‎گانه این ولایت عنوان کرد.

آقای یمین از رهبری و مدیریت څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور تشکر کرده ایشان را عامل تغییر مثبت در تمام جوانب کاری این اداره عنوان کرد.

در همین حال اشتراک کنندهگان جلسه نیز از ابتکارات و اجراآت قانونی، به موقع رهبری لوی څارنوالی و څارنوالی استیناف ولایت جوزجان تشکر نموده، حمایت و همکاری های خویش را در راستای عدالت و تطبیق قانون با این اداره اعلان کردند.


19 تن زندانی در زندان ولایت جوزجان مستحق عفو و تخفیف دانسته شدند

زندانیان یاد شده، بر اساس فرمان شماره 124 ریاست جمهوری کشور که به مناسبت عید قربان(عید سعید اضحی) صادره شده بود، از مزایای آن مستفید شدند.

در رهایی این زندانیان، امرالدین یمین رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان و دیگر اعضای کمیتۀ تطبیق فرمان های عفو و تخفیف در این ولایت حضور داشتند.

بر اساس فرمان یاد شده، 14 تن مشمول 10 مرد و چهار زن از بند آزاد شدند و در میعاد حبس پنج تن زندانی دیگر تخفیف به عمل آمد.

به گفتۀ آقای یمین، حین تطبیق فرمان از وضعیت معیشتی و صحی زندانیان و برخورد مسؤولان زندان با آنان نیز مورد بررسی قرار  گرفت و موارد یا شده قناعت بخش خوانده شد.


جلسۀ رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان با علما، متنفذان و اعضای جامعۀ مدنی این ولایت

این جلسه تحت ریاست څارنپال امرالدین یمین رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان با اشتراک علما، متنفذان و اعضای جامعۀ مدنی این ولایت، روز سه شنبه هفتم قوس سال روان خورشیدی در ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان برگزار شد.

در این نشست امرالدین یمین رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، نقش علما، متنفذان و جامعۀ مدنی را در راستای تأمین عدالت، حاکمیت قانون و آگاهی مردم برای کاهش جرایم مهم عنوان کرد.

همچنان آقای  یمین به اشتراک کننده گان جلسه از جدیت و قاطعیت لوی څارنوالی سخن گفت. وی علاوه کرد، افزون بر آن که لوی څارنوالی در اجراآت خویش جدیت و قاطعیت را معیار قرار داده است؛ اما با مراجعه کننده گان و متهمان با بهترین روش، رفتاد و برخورد می کند.

در همین حال دیگر اشتراک کننده گان این نشست از کاکرد و اجراآت لوی څارنوالی به ویژه ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان ابراز خرسندی کردند.

آنان افزودند که در راستای تأمین عدالت، حاکمیت قانون، و گرفتاری متهمان با این اداره همکار خواهند بود.