ریاست څارنوالی استیناف ولایت کندز

27 تن زندانی از زندان ولایت کندز آزاد شدند

زندانیان یاد شده بر اساس فرمان شماره 168 ریاست جمهوری کشور که در تاریخ هشتم قوس به مناسبت میلا حضرت محمد(ص) صادر شده بود از بند آزاد شدند.

این زندانیان با حضور محمد عارف مبشر رئیس څارنوالی استیناف ولایت کندز، اعضای کمیتۀ تطبیق فرامین عفو و تخفیف و برخی دیگر از مسؤولان دولتی این ولایت، روز دوشنبه ششم قوس سال روان خورشیدی از بند آزاد شدند.

زندانیان آزاد شده، مشمول 25 تن مرد و دو تن زن می شدند که بر اساس این فرمان از بند آزاد شده و به جمع خانواده های شان پیوستند.


۹ تن زندانی از زندان ولایت کندز آزاد شدند

این زندانیان با حضور اعضای کمیسیون تطبیق فرامین عفو و تخفیف و مسوولان محبس ولایت کندز، روز پنج شنبه چهارم عقرب سال روان خورشیدی از بند آزاد شدند.

زندانیان آزاد شده، مشمول یک زن و هشت مرد بودند و بر اساس فرمان شماره ۱۲۴ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که در تاریخ هفتم سنبله سال روان خورشیدی، به مناسب عید سعید قربان مبنی به عفو تخفیف محجوزان و محبوسان صادر شده بود، پس از منظوری لوی څارنوال کشور از بند آزاد شدند.


16 تن زندانی از زندان ولایت کندز آزاد شدند


این زندانیان با حضور پوهیالی محمد عارف مبشر رییس څارنوالی استیناف ولایت کندز، اعضای کمیسیون تطبیق کنندۀ فرمان های عفو و تخفیف، برخی کارکنان دیگر این ریاست و مسوولان زندان این ولایت در روز های چهار شنبه و پنج شنبه تاریخ 19 و 20 میزان سال روان خورشیدی از بند آزاد شدند.


بر اساس فرمان شماره 110 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که در تاریخ 26 اسد سال جاری خورشیدی مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان صادرشده بود، پس از منظوری لوی څارنوال کشور 9 تن زندانی اکمال حبس نمودند.


این 9 تن زندانی آزاد شده، مشمول یک زن و هشت مرد می شدند که از از اثر تطبیق همین فرمان در حبس پنج تن زندانی دیگر، تخفیف به عمل آمد.
در همین حال از مرکز اصلاح و تربیت اطفال این ولایت نیز یک پسر و یک دختر که از اثر تطبیق این فرمان مورد عفو قرار گرفته بودند از بند آزاد شدند.


همچنان بر اساس تطبیق فرمان  شماره 124 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در تاریخ هفتم سنبلۀ سال روان خورشیدی به خاطر عید سعید اضحی مبنی بر عفو تخفیف زنداندانیان صادر شده بود، هفت تن زندانی دیگر نیز از بند آزاد شدند.


این هفت مشمول شش مرد و یک زن بودند که اثر تطبیق این فرمان اکمال حبس کرده و از زندان آزاد شدند. این در حالی است که از اثر تطبیق همین فرمان در حبس سه تن زندانی دیگر تخفیف آورده شد.
از آمریت محترم  مرکز اصلاح وتربیت اطفال نیز یک نفر از طبقه اناث ویک نفر از طبقه ذکور مورد عفو قرار گرفته بودند رها گردیده اند.