ریاست څارنوالی استیناف ولایت سرپل

از روز جهانی محو خشونت علیه زنان (۲۵نوامبر) در ولایت سرپل بزرگ‌داشت شد

این برنامه با حضور سیدیحی احمدیار رئیس څارنوالی استیناف ولایت سرپل، مسؤولان اداره‌های دولتی و غیر دولتی، برخی از نماینده‌های مردم در شورای ولایتی و زنان، علما، بزرگان اقوام، جامعۀ مدنی و جوانان، روز دوشنبه 28 عقرب 1397خورشیدی برگزار شد.

سیدیحی احمدیار رئیس څارنوالی استیناف ولایت سرپل در این برنامه گفت که دین مقدس اسلام بالا ترین جایگاه را برای زنان داده است که با رعایت آن هیچ نوع خشونتی علیه آنان، صورت نخواهد گرفت.

آقای احمدیار افزود: "خشونت علیه زنان در تمام جهان به ویژه افغانستان یک پدیدۀ انکار ناپذیر بوده و افغانستان در میان کشورهای جهان تصویر نادرستی در راستای خشونت علیه زنان دارد. از همین رو همواره مورد انتقاد جامعۀ جهانی نیز قرار گرفته است."

به گفتۀ وی، زنان در جامعۀ امروزی افغانستان با خشونتهای مختلف روبرو هستند و ایجاب می‌کند که مطابق به قوانین نافذ کشور، جلو این خشونت‌ها گرفته شود تا زنان به حقوق اساسی شان دست یابند.

 رئیس څارنوالی استیناف ولایت سرپل تأکید کرد: "ما باید مجرمان قضایای خشونت علیه زنان را به پنجۀ قانون بسپاریم تا جامعه را مصون و زنان از خشونت به دور نگهداشته شوند."

به باور وی، مبارزه جدی و پیگیری خشونت علیه زنان بدون همکاری شهروندان به ویژه علما، ناممکن خواهد بود. به قول آقای احمدیار همۀ شهروندان باید با نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای مدافع حقوق زنان دست به دست هم بدهند تا این پدیدۀ شوم از میان بردشته شود. وی در ادامه افزود که لوی څارنوالی در راستای محو خشونت علیه زنان در کشور ارادۀ جدی و قاطع دارد که و معاونت منع خشونت علیه زنان و رسیدگی به تخلفات اطفال به همین منظور را ایجا شده است.

آقای احمدیار از ادارههای کشفی، امنیتی  و ریاست امور زنان که در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان با ریاست څارنوالی استیناف ولایت سرپل همکاری کرده اند، تشکر کرد و خواهان همکاری بیشتر آنان در این راستا شد.


رئیس څارنوالی استیناف ولایت سرپل از محبس این ولایت دیدن کرد

سیدیحیی احمدیار رئیس څارنوالی استیناف ولایت سرپل و احمد سدید څارنوال نظارت از محلات سلب آزادی، روز دوشنبه چهاردهم جوزای سال روان خورشیدی، از محبس این ولایت دیدار کرد.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت سرپل، بعداز شنیدن مشکلات و گفته‌های محبوسان به مسؤولان در مورد حل آن هدایت لازم داد. همچنان در مورد بهبود اعاشۀ محبوسان نیز توصیه‌های لازم برای مسؤولان محبس این ولایت داده شد. وی گفت: "طبق تابلوی اعاشوی محابس برای محبوسان غذا تهیه گردیده و به وقت معین و لازم برای آنان توزیع گردد."به گفتۀ آقای احمدیار در صورت موجودیت مشکلات صحی محبوسان با همآهنگی میان ریاست صحت عامه و شفاخانۀ ولایتی سرپل مرفوع خواهد کرد.

گفتنی است که نظارت از محبس، نظارت خانه‌ها، و کلینیک صحی محبس به صورت دوامدار از سوی ریاست څارنوالی استیناف ولایت سرپل صورت می‌گیرد.


فرمان شماره یکم ریاست جمهوری، در زندان ولایت سرپل تطبیق شد

بر اساس فرمان یاد شده، 13 تن زندانی مشمول 12 مرد و یک زن، در تاریخ 23 ثور سال روان خورشیدی، از زندان ولایت سرپل آزاد شدند.

این فرمان، به مناسبت هشتم ثور(پیروزی جهاد مقدس مردم افغانستان) مبنی عفو و تخفیف محبوسان و محجوزان در تاریخ 22 حمل سال روان خورشیدی، صادر شد.

در رهایی این زندانیان، محمدهاشم نوری سرپرست ریاست څارنوالی استیناف ولایت سرپل، برخی از څارنوالان و مسؤولان زندان این ولایت نیز حضور داشتند.


برنامۀ آگاهی دهی څارنوالی استیناف ولایت سرپل از اجراآت در مورد قضایای خشونت علیه زنان

این برنامه با حضور سید یحی احمدیار رئیس څارنوالی استیناف ولایت سرپل، نسیمه آرزو رئیس امور زنان، سرپرست ریاست عدلیه و مسؤول خانۀ امن در این ولایت، روز یک‌شنبه اول دلو سال روان خورشیدی در تلویزیون ملی ولایت سرپل راه اندازی شد.

سید یحی احمدیار رئیس څارنوالی استیناف ولایت سرپل در این برنامه گفت: " رسیده‌گی دقیق و درست به قضایای خشونت علیه زنان، باعث شده است تا زنان با جرأت به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنند."

به باور آقای احمدیار، از سویی این مسأله سبب می‌شود تا اعتبار مردم به ویژه زنان، به نهادهای عدلی و قضایی بیشتر از پیش افزایش یابد.

وی می گوید که افزایش قضایای خشونت علیه زنان به معنای این نیست که خشونت علیه زنان افزایش یافته است؛ بلکه نشان دهندۀ اعتبار زنان به څارنوالی می‌باشد که به خاطر رسیده‌گی به قضایای صورت گرفته در مقابل شان به این اداره مراجعه می‌کنند.

به گفتۀ وی پیش از این زنان یا هیچ مراجعه نمی کردند یا به ندرت به خاطر شکایات شان به څارنوالی مراجعه می‌کردند؛ اما کنون این مسأله فرق کرده است.

به گفتۀ وی آگاهی دهی یکی از دلایل مهم دیگری است که سبب مراجعۀ زنان به څارنوالی شده است.

 

 


سید یحی احمدیار رئیس څارنوالی استیناف ولایت سرپل، نقش علما را در بلند بردن سطح آگاهی مردم تعیین کننده می داند

وی این مسأله را در نشستی که با حضور رؤسای حج و اوقاف، شورای عالی صلح، ملا امامان مساجد و برخی از بزرگان این ولایت، روز چهار شنبه 13 جدی سال روان خورشیدی برگزار شده بود، بیان کرد.

آقای احمدیار در این نشست بر برجسته بودن نقش علما در جامعه صحبت کرد و افزود: " عدم آگاهی مردم از حق میراث زنان، باعث بروز جرایم و نزاع میان افراد جامعه و خانواده ها می شود."

وی همچنان تأکید کرد که حق میراث زنان یکی از مشکلات در جامعه می باشد. وی گفت که نقش علما در راستای بلند بردن سطح آگاهی مردم در این رابطه تعیین کننده می باشد.

به باور آقای احمدیار، علما از طریق منابر می توانند سطح آگاهی مردم را بلند ببرند که این مسأله می تواند از نزاع های احتمالی در این موارد، جلوگیری کند.


جلسه مشترک کمیسیون منع خشونت علیه زن در ولایت سرپل برگزار گردید

این جلسه با اشتراک محمد ظاهر وحدت والی ولایت سرپل،سید یحیی احمد یاررییس څارنوالی استیناف این ولایت، نسیمه آرزو رییس امور زنان، نمایندۀ شورای ولایتی و برخی از څارنوالان،  در تاریخ ۳۰ ماه میزان سال روان خورشیدی در دفتر مقام ولایت سرپل به راه انداخته شد.

محمد ظاهر وحدت والی ولایت سرپل پس از اظهار تشکر از اشتراک کنندگان جلسه، تصامیم جلسه قبلی را مرور و ارزیابی کردند.

 در این نشست  در مورد چند قضیه خشونت علیه زنان صحبت شد و مشکل عدم مؤظف ساختن نوکریوال از سوی قوماندانی امنیه در شفاخانه  از موضوعات دیگری بود که در جلسه بحث شد.


شش تن زندانی از زندان ولایت سرپل آزاد شدند

در رهایی این زندانیان که در تاریخ 26 میزان سال روان خورشیدی انجام شد، سید یحی احمدیار رییس څارنوالی استیناف، عبدالکبیر احمدی رییس څارنوالی نظامی، نمایده ولایت و مسوولان محبس ولایت سر پل، حضور داشتند.

پس از رهایی این زندانیان اشخاص یاد شده در دیدار با زندانیان، مشکلات آنان را گوش کرده و به مسوولان زندان در راستای حل مشکلات زندانیان، هدایت دادند.

این زندانیان بر اساس فرمان شماره 110 ریاست جمهوری کشور که در تاریخ 26 اسد سال جاری خورشیدی مبنی بر عفو و تخفیف محبوسان و محجوزان صادر شده بود از بند آزاد شدند.


جلسه هماهنگی ارگان های عدلی و قضایی ولایت سرپُل برگزار شد

ین جلسه با اشتراک سید یحی احمدیار رییس څارنوالی استیناف ولایت سرپل، قضاوتیار غلام سخی نصرت رییس محکمه استیناف این ولایت و دیگر کارکان ریاست های یاد شده در تاریخ ۱۱ میزان سال روان خورشیدی در ریاست محکمه استیناف ولایت برگزار شد.

هدف از راه اندازی این نشست رسیدگی به مشکلات این اداره ها، ایجاد هماهنگی بیشتر و جلب اعتماد مردم به ارگان های عدلی و قضایی این ولایت خوانده شد.

اشتراک کنندگان این جلسه، پیشنهادات و نظریات خویش را در رابطه به سیستم اجراآت ارگان های کشفی، صحت عامه و مدیریت عمومی محابس مطرح کردند.

آنان به مسوولان نهاد های یاد شده هدایت دادند تا روند اجراآت خویش را بیشتر از پیش، بهبود بخشند.


رییس جدید څارنوالی استیناف ولایت سرپل معرفی شد

سید یحیی احمدیار بر اساس لزوم دید رهبری لوی څارنوالی و حکم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان روز دو شنبه 13 سنبله سال روان خورشیدی، به عنوان رییس څارنوالی استیناف ولایت سرپل، معرفی شد.

در محفلی که به همین منظور در تالار کنفرانس های این ولایت برگزار شده بود، والی ولایت سرپل، وکلای مردم در شورای ولایتی، متنفذان و موی سفیدان اقوام مختلف ساکن در این ولایت، نیز حضور داشتند.

آقای احمدیار پس از آغاز کار رسمی در این سمت از محبس این ولایت دیدن کرد. وی در دیدار با مسوولان زندان ولایت ارزگان در رابطه به رفع مشکلات زندانیان صحبت کرده افزود: " باید شرایط معیشتی خوب برای زندانیان محیا شده و از برخورد های نا مناسب در برابر آنان نیز جلوگیری شود."

در همین حال دو مرد و یک زن که از فرمان ریاست جمهوری کشور مستفید شده بودند، نیز از بند آزاد شدند.

پس از آن آقای احمدیار به دید و بازدید از اقشار مختلف ساکن در ولایت پرداخت. وی از آنان خواست تا در راستای از میان برداشتن فساد، خشونت علیه زن و سایر جرایم، این ریاست را همکاری کنند تا عدالت به شکل واقعی آن تأمین شده و مردم در آرامش زندگی کنند.