ریاست څارنوالی استیناف ولایت بامیان

زندگی نامه سلمان علی سروش رییس څارنوالی استیناف ولایت بامیان

سلمان علی سروش

سلمان علی سروش (به انگلیسی Salman Ali sarosh) رییس څارنوالی استیناف ولایت بامیان

پیشینه

سلمان علی سروش فرزند نصرالله، متولد 15 عقرب 1359 در قریه دو برجه سراب از نواحی ولسوالی جغتو ولایت غزنی و باشنده فعلی ناحیه دهم شهر  مزار شریف ولایت بلخ می باشد.

تحصیلات

دروس ابتدایی خویش را در مکتب لیسه شهدای سراب از صنف سوم شروع و در سال 1376 موفقانه از لیسه متذکره فارغ گردید. طی این دوره همزمان با دروس مکتب، دروس حوزوی را نیز در مدرسه شهید واعظ در سطح نسبتا بالای تعقیب نمود.

دروس دانشگاهی خویش را درسال 1377 در دانشگاه بلخ آغاز نمود ولی با مسلط شدن رژیم طالبان بر افغانستان، به پاکستان و ایران مهاجر شد و بعد از سقوط طالبان دوباره دروس دانشگاه خویش را از سر گرفته و سرانجام در سال 1384 با اوسط نمرات خیلی عالی از دانشگاه بلخ فارغ تحصیل گردید.

همچنان  طی دوره تحصیل، به فراگیری لسان انگلیسی، کمپیوتر و انترنت نیز پرداخته است و در حد ایجابات کاری آنها را فراگرفته است.

وظایف سلمان علی سروش

اکنون رئیس څارنوالی استیناف ولایت بامیان می باشد.

در بهار سال 1386 بعد از سپری شدن امتحان رقابتی در بخش عدالت انتقالی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بحیث معاون بخش عدالت انتقالی در زون شمال شرق تقرر حاصل نموده و الی ماه حوت سال 1389 در این موقف ایفای وظیفه نموده است.

از سال 1389 به حیث رئیس موئسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان در زون شمال تقرر حاصل کرد و الی ماه سنبله سال 1393 و ختم فعالیت های این موسسه در این سمت ایفای وظیفه نموده است.از بهار سال 1393 همزمان با مسئولیت داشتن در موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، به حیث استاد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی رهنورد مقیم شهر مزار شریف تدریس می نمود.

از خزان سال 1393 رسماً بحیث رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلی رهنورد الی تابستان سال 1395 ایفای وظیفه نموده است.

سفرها

آقای سروش به کشور های چون ترکیه، ایران و پاکستان سفر های متعددی داشته است.


برنامۀ تحت نام " مردم و حق دسترسی به عدالت" در ولایت بامیان برگزار شد

این برنامه از سوی ریاست څارنوالی استیناف ولایت بامیان در تاریخ نهم جوزای سال روان خورشیدی، در هوتل شاهی این ولایت برگزار شد. برنامۀ یاد شده با حضور والی ولایت بامیان، رئیس محکمۀ استیناف، رئیس مستقل کمسیون ساحه‌یی حقوق بشر، رئیس امنیت، رئیس څارنوالی امنیت داخلی و خارجی، څارنوال عسکری و برخی دیگری از مسؤولان ولایتی این ولایت راه اندازی شد.

در این نشست سلمان علی سروش رئیس څارنوالی استیناف ولایت بامیان، روی مبارزه با فساد اداری تأکید کرد. وی افزود:" با متخلفان فساد اداری برخورد قانونی صورت می‌گیرد."

از سوی دیگر طاهر زهیر والی این ولایت، که در این برنامه صحبت می‌کرد، عمل‌کرد رهبری لوی څارنوالی را در استخدام افراد شایسته در څارنوالی‌های استیناف ولایت‌ها ستودنی خواند. به گفتۀ وی این امر سبب مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون می‌گردد. به گفتۀ آقای زهیر، برگزاری این‌گونه برنامه‌ها در برابر مردم، بیانگر تعهد لوی څارنوالی به منظور شفافیت در اجراات می‌باشد.

در همین حال رئیس محکمۀ استیناف ولایت بامیان، در ارتباط به همکاری و همآهنگی میان څارنوالی استیناف ولایت بامیان و محاکم این ولایت سخن گفت. وی نیز تلاش‌های رئیس څارنوالی استیناف ولایت بامیان را برای حاکمیت قانون و حساب‌دهی به مردم ستودنی دانست.

 

مسؤولان ولایتی این ولایت دست آورد‌ها و کارکردهای څارنوالی استیناف ولایت بامیان را بی پیشینه عنوان کردند و به با اهدای تقدیر‌نامه به رئیس حارنوالی استیناف آن ولایت، از کارکرد وی تقدیر کرد.


افزایش میزان رضایت مردم از څارنوالی استیناف ولایت بامیان

این مسأله در سیمینار دو روزه  زیر نام تدوین پلان استراتیژیک لوی څارنوالی که در ریاست څارنوالی استیناف ولایت بامیان در تاریخ 11 و 12 قوس سال جاری در مرکز  بامیان برگزار شده بود بیان شد.

در این برنامه محمد طاهر زهیر والی بامیان، قضاوتمند غوث الدین طاهری رئیس محکمه استیناف بامیان، څارونکی سلمان علی سروش رئیس څارنوالی استیناف و نماینده گان جامعۀ مدنی اشتراک کرده بودند.

آقای زهیر کارکرد های څارنوالی استیناف ولایت بامیان را ستایش کرد و گفت که څارنوالان این ولایت در حال مسلکی شدند اند. وی در ادامه افزود: " از څارنوالان ولایت بامیان می توان از حیث حرفه یی و پاک بودن، به عنوان الگو در سراسر کشور یاد کرد."

او تأکید کرد که به کارکرد څارنوالان در این ولایت افتخار می کند و آن را نتیجۀ زحمات رئیس څارنوالی استیناف این ولایت دانست.

غوث الدین طاهری رئیس محکمۀ استیناف ولایت بامیان در این برنامه، اصلاح خودی را از عوامل مهم تأمین عدالت دانست و افزود تا زمانی که اداره های عدلی و قضایی خود را اصلاح نکنند، به حاکمیت قانون و تأمین عدالت دست نخواهیم یافت. وی افزود، تغییراتی که در رهبری لوی څارنوالی به وجود آمده است نهایت امیدوار کننده و نتایج آن نیز ملموس است. وی علاوه کرد: " ارگانهای عدلی و قضایی شاهرگ تطبیق قانون است و تعهد قوی وجود دارد که با افراد و عناصر مفسد داخل و بیرون اداره و آنانی که در تطبیق قانون کوتاهی می کنند یا تطبیق قانون را خدشه دار می سازند، برخورد جدی صورت گیرد."

سلمان علی سروش رئیس څارنوالی استیناف ولایت بامیان از تلاش ها برای اعتماد سازی میان مردم و څارنوالی سخن گفت و از نهاد های مدنی خواست تا در امر تأمین عدات و تطبیق قانون با څارنوالان همکاری کنند. وی در ادامه با اشاره به نهاد های مدنی گفت: "هرگاه موردی مستند که نشان دهندۀ حق تلفی، رشوره ستانی و اجراآت غیر قانونی در څارنوالی بامیان باشد، مردم می توانند برای حل موضوع به این اداره مراجعه کنند."

وی همچنان افزود که به خاطر پاسخگویی و شفافیت در څارنوالی، جامعۀ مدنی می تواند از اجراآت این اداره نظارت کند.

اسماعیل ذکی هماهنگ کنندۀ ولایتی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر بامیان، نقش څارنوالی را در تأمین عدالت و قانونمندی جامعه مهم و حیاتی دانست.

وی همچنان تخصص و تعهد څارنوالان را در راستای موفقیت در وظیفه، امر الزامی دانست.  وی در ادامه گفت: " مسرت دارم که به یکی از خواست های همیشگی اعضای جامعه مدنی پاسخ مثبت داده شد و آن عبارت از در یک میز نشستن فعالین مدنی و څارنوالان محترم است."

 

این در حالی است که این گونه برنامه ها برای تدوین پلان پنج سالۀ لوی څارنوالی در زون های مختلف کشور برگزار شده است.


ارایه گزارش څارنوالی استیناف بامیان در کنفرانس گزارش دهی حکومت محلی به مردم

جلسه گزارش دهی حکومت محلی به مردم بامیان در تاریخ 28/1/1396 برای یک روز در سالون هوتل غلغله برگزارشد.

در این کنفرانس گزارش دهی، اداره های محلی بامیان در سه کتگوری اداره های سکتوری، اداره های امنیتی و اداره ها حکومت داری گزارش فعالیت های خویش را با مردم بامیان شریک ساختند. اداره څارنوالی ولایت بامیان نیز گزارش آماری فعالیت های خویش را در این کنفرانس با مردم شریک ساخت.

در ختم برنامه  برای اشتراک کننده گان فرصت داده شد تا سوالات شان از اداره های مختلف طرح پاسخ دریافت کنند.

ریاست څارنوالی استیناف ولایت بامیان ضمن پاسخ به سوال طرح شده، اظهار داشت که اداره څارنوالی استیناف ولایت بامیان برای رسیدگی همه جانبه به شکایات، عرایض و مشکلات مردم، آمادگی های لازم و همه جانبه دارد برای تحقق عدالت و تطبیق قانون از هیچگونه سعی دریغ نخواهد کرد.

 

درین نشست از اشخاص با نفوذ نیز خواسته شد تا در  کار څارنوالان این اداره ، از هرگونه مداخله خود داری کنند. اجازه بدهند که څارنوالان اجراآت لازم، قانونی و به موقع خود را در رسیدگی همه جانبه به قضایای جرمی، اجراآت قانونی و مسلکی کنند. 


ملاقات نمایندگان سفارت ایتالیا با رئیس څارنوالی استیناف بامیان :

روز شنبه 2 ثور 1396 سلمان علی "سروش" رئیس څارنوالی استیناف بامیان با فدیریکو "رامولی" مشاور پروگرام عدلی و خانم ایمیلیار "روسی" مشاور جندر سفارت ایتالیا در افغانستان، در دفتر کاری شان دیدار و ملاقات نمود.

نمایندگان اعزامی سفارت ایتالیا در صحبت با رئیس اداره څارنوالی استیناف بامیان، هدف از این سفر خویش به بامیان را، بازدید و شناسایی مشکلات نهاد های عدلی وقضایی ولایت بامیان، اخصاً ریاست څارنوالی استیناف این ولایت عنوان کردند.

آقای سروش ضمن خوش آمدید گویی و ارائه مشکلات کلی در نهاد های عدلی و قضایی افغانستان، از تصامیم و راهکار های موثر اجرایی  هیأت رهبری لوی څارنوالی و در رأس  آقای فرید حمیدی، ‌برای ترویج و تعمیم  پاسخگویی و مسئولیت پذیری ادارات مرتبط به لوی څارنوالی،  و نیز گزینش افراد نخبه، شایسته، متعهد و کارا در مواقف مختلف ادارات څارنوالی به نکویی یاد نموده افزود، تطبیق قانون، تعقیب مجرمین، مبارزه با فساد و جلوگیری از معافیت های فراقانونی در اولویت برنامه های لوی څارنوالی و ریاست های څارنوالی های استیناف ولایات قرار داشته و برای پایان دادن به این پدیده شوم از هیچ گونه بذل مساعی دریغ نخواهد شد.

آقای سروش، مداخلات افراد ذی نفوذ برای تغییر مسیر اجراآت قانونی در ادارات عدلی و قضایی، خاصتاً اداره څارنوالی را یکی از چالشهای مهم دیگر عنوان نموده و اطمینان داد که برای تطبیق و حاکمیت قانون در برابر همه مداخلات ایستادگی نموده و ایجابات قانون را مرعی خواهند داشت.

رئیس څارنوالی استیناف بامیان با توجه به مشکلات داخلی این اداره در بخش های اداری و اجرایی پیشنهادات ذیل را با نمایندگان سفارت ایتالیا مطرح نموده و خواستارحمایت های لازم در زمینه گردید.

1 – تدویر برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارمندان اداری

2 – اکمال وسائل و تجهیزات اداری شامل ( کمپیوتر، انترنت، پرنتر، اسکنر، چوکی، میز و الماری)

3 – فراهم سازی امکانات لازم در بخش های مسلکی شامل ( اعمار کتابخانه، اعمار سالون جلسات، اعمار انتظار خانه برای مراجعین، اعمار تعمیر برای څارنوالان ولسوالی ها )

همچنان آقای سروش طرح نصب کمره های مدار بسته امنیتی غرض کنترول بیشتر و موثرتر بر فعالیت های کارمندان خویش را ارائه داشته و تحقق این طرح را برای نتیجه بخشی فعالیت ها، مهم عنوان نمود.

در پایان آقای رامولی و خانم روسی از پیشکش نمودن پیشنهادات سازنده، عزم راسخ برای تطبیق قانون و مهمان نوازی ریاست څارنوالی  بامیان سپاسگزاری نموده وعده سپردند که، بعد از غور و بررسی لازم روی پیشنهادات څارنوالی بامیان، جهت اجرایی شدن آن اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. درضمن برای تداوم روابط و بحث بیشتر و عملی تر روی پیشنهادات مطروحه، خواستار تماس دو جانبه با اداره څارنوالی بامیان گردیدند.


سفر رئیس څارنوالی استیناف بامیان به ولسوالی یکاولنگ

سلمان علی سروش رئیس څارنوالی بامیان و هیأت همراهشان طی یک سفر نظارتی و ملاقات با مردم ولسوالی یکاولنگ به روز دوشنبه مورخ 4/2/1396 دیدار نمودند.

طی این سفر، رئیس څارنوالی و همراهان شان مورد استقبال گرم ولسوال، روسای شوراهای اجتماعی، نماینده  نهادهای مدنی و متنفذین ولسوالی یکاولنگ قرار گرفتند، سپس در نشست که در سالون کنفرانس ولسوالی انجام شد، آقای هاشمی نژاد به نمایندگی از شوراهای اجتماعی، آقای محمد رضا فرهمند به نمایندگی از نهادهای مدنی و ولسوال این ولسوالی تشریف آوری رئیس څارنوالی و همراهانش در این ولسوالی را خیر مقدم گفته و ملاقات رئیس څارنوالی بامردم و شنیدن مشکلات آنها را در ولسوالی یکاولنگ بی پیشینه عنوان کردند.

در ادامه رئیس څارنوالی استیناف بامیان نیز از زمینه سازی ملاقات و حضور مردم قدردانی نموده، هدف سفرش را گفتگوی رو در رو بامردم، استماع مشکلات آنها و نظارت از اجراآت څارنوالی در این ولسوالی بیان داشت.

رئیس څارنوالی ضمن تقاضای همکاری جدی از مردم در امر تحقق و تطبیق قانون، از آنها خواست که در اجراآت قانونی و مبارزه با فساد و عوامل آن با این اداره از هیچگونه همکاری دریغ نورزند.

اشتراک کنندگان جلسه ضمن ابراز رضایت از اجراآت څارنوالی یکاولنگ وعده هرگونه همکاری در راستای تحقق و تطبیق قانون را به رئیس څارنوالی استیناف بامیان نمودند.

بعد از اختتام جلسه، رئیس څارنوالی وهیئت همراه جهت نظارت از اجراآت مسلکی څارنوالان به اداره څارنوالی یکاولنگ رفته، ضمن بازدید از اجراآت مسلکی دوسیه ها، هدایات لازم را غرض بهبود انجام امور به څارنوالان مربوطه صادر نمود.