ریاست څارنوالی استیناف ولایت پنجشیر

جلسۀ مشترک څارنوالی استیناف ولایت پنجشیر با مردم و مسؤولان دولتی در ولسوالی های شتل و آبشار این ولایت

این جلسه با حضور رئیس څارنوالی ولایت پنجشیر، مسؤولان بخش عدلی، قوماندانان امنیه، علما، اعضای جامعۀ مدنی و متنفذان قومی این ولایت، روز پنج شنبه 23 قوس سال روان خورشیدی برگزار شد.

هدف از برگزاری این جلسه، تقویت هماهنگی و همکاری و جلب بیشتر اعتماد مردم نسبت به ادارۀ څارنوالی خوانده شد.

در این نشست، روی گسترش و تأمین عدالت، تحکیم قانون مبارزه با فساد اداری میان اشتراک نیز بحث و تبادل نظر شد.