ریاست څارنوالی استیناف ولایت کندهار

څارنوالی استیناف ولایت کندهار سیمینار را زیر عنوان تأمین عدالت و حاکمیت قانون برگزار گرد

این برنامه با حضور څارنمل عبدالرحمن کوشان رئیس څارنوالی استیناف ولایت کندهار، رؤسای څارنوالی عسکری و څارنوالی مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی ولایت کندهار، مدیر ترافیک، آمران حوزه ها، مسؤولان قرارگاه قومندانی امنیۀ و ارگان های کشفی و امنیتی این ولایت ، در تالار نشست های قوماندانی امنیۀ این ولایت در تاریخ 10 جدی سال روان به راه انداخته شد.

څارنمل عبدالرحمن کوشان در این برنامه گفت:" یگانه هدف ارگان های عدلی وقضایی حاکمیت قانون، تأمین عدالت و جلوگیری از جرایم است."

نامبرده قربانی و جانفشانی های پولیس کشور را در راستای حاکمیت قانون قابل قدر دانست و از آنان خواست، تا از تلاش های خود در زمینۀ خدمت نمودن به هموطنان کشور دریغ نکنند.

در این برنامه روی مسؤولیت های تعیین شدۀ پولیس، اجراآت کشفی در مطابقت با احکام قانون، بررسی محل وقوع حادثه و جمع آوری اسناد مؤثق در آن زمینه، جلوگیری از تعذیب و شکنجه و سایر موضوعات مرتبط بحث های همه جانبه صورت گرفت.

در جریان این برنامه به برخی از خلا های پولیس که در جریان کشف صورت می گیرد نیز اشاره و تأکید شد که پولیس باید مسؤولیت خود را در مطابقت با قانون اجراآت جزایی به پیش ببرد.

این برنامه در رابطه به شرح اهداف بنیادی اداره های عدلی و قضایی برگزار شده بود.

قابل یادآوری است که قرار است در آینده نزدیک نیز چنین برنامه ها در این ولایت به راه انداخته شود.


 60 تن زندانی در زندان ولایت کندهار از مزایای فرمان های عفو و تخفیف مستفید شدند

این زندانیان بر اساس فرامین 82، 110 و 124 رئیس جمهوری که مبنی بر عفو و تخفیف محبوسین و محجوزین صادر شده بود، در تاریخ 18 قوس سال روان خورشیدی مستحق عفو و تخفیف دانسته شدند.

از میان این 60 تن،  37 تن آنان بر اساس فرامین یاد شده از بند آزاد و در حبس 23 تن دیگر تخفیف به عمل آمد. 3 زن و 3 محجوز نیز مشمول این زندانیان بودند.

در برنامه یی که به همین منظور برگزار شده بود،  تورن جنرال زلمی ویسا والی کندهار، عبدالرحمن کوشان رئیس څارنوالی استیناف ولایت کندهار و اعضای تطبیق کنندۀ فرامین، اشتراک کرده بودند.

این در حالی است که زلمی ویسا والی کندهار، سنگ تهداب تعمیر برای کارکنان  محبس زنانه را در څارنوالی استیناف این ولایت گذاشت و در همین حال وی از کلینیک امراض ساری برای زندانیان این ولایت نیز دیدن کرد.


سیمینار پلان ستراتیژیک پنج سالۀ لوی څارنوالی در ولایت کندهار برگزار شد

این سیمینار به رهبری پوهیالی شاه محمد خپلواک رئیس اطلاعات و ارتباط عامه لوی څارنوالی، هیأت همراه، زلمی ویسا والی کندهار، حاجی آغا لالی دستګیری معاون ولایت کندهار در امور اجتماعی، مسؤولان عدلی و قضایی ولایت های هلمند، زابل و کندهار، رئیس امور زنان ولایت کندهار، رؤسای څارنوالی های استیناف حوزه جنوب غرب، استادان پوهنتون، وکلای مدافع، نماینده‎گان شورای علما و برخی از بزرگان قومی این ولایت به منظور جمع آوری نظریات و پیشنهاد ها برای دو روز به راه انداخته شد.

تورن جنرال زلمی ویسا در برنامه یاد شده از این اقدام لوی څارنوالی قدردانی کرده افزود که با تطبیق این ستراتیژی لوی څارنوالی، اعتماد و باور مردم بالای ارگان های عدلی و قضایی افزایش می یابد.

عبدالرحمن کوشان رئیس څارنوالی استیناف ولایت کندهار با اشاره به حل مشکلات در لوی څارنوالی گفت که لوی څارنولی روی تهیه یک پلان ستراتیژیک پنج ساله برای این اداره کار می کند که بر اساس آن مشکلات موجود در این اداره حل خواهد شد.

در همین حال شاه محمد خپلواک پرزنتیشن (پیشکش) یی را تحت عنوان (SWOT) برای اشتراک کنندهگان ارایه کرد و از اشتراک کننده‎گان خواست تا به منظور تقویت نمودن نقاط ضعف و قوت اداره لوی څارنوالی نظریات خود را شریک سازند.

قابل یاد آوری است که اشتراک کنندهگان این سیمینار نظریات خود را در رابطه به طرح پلان ستراتیژیک پنج سالۀ لوی څارنوالی به گونه کتبی شریک ساختند و راه اندازی این سیمینار را در راستای گسترش و تقویت این اداره مؤثر خواندند.


62 تن زندانی از زندان ولایت کندهار آزاد شدند

این افراد بر اساس فرمان های شماره  110،82و 124 رییس جمهور که به مناسبت های مختلف مبنی بر عفو و تخفیف زندانیان صادر شده بود، در تاریخ 6 عقرب سال روان خورشیدی آزاد و در حبس 18 تن دیگر تخفیف به عمل آمد.

در برنامۀ که به همین منظور برگزار شده بود، تورن جنرال زلمی ویسا والی کندهار، رییس دیوان جزای محکمه استیناف و مسوولان زندان این ولایت نیز اشتراک کرده بودند.

زلمی ویسا والی ولایت کندهار از زندانیان آزاد شده خواست تا از اعمال جرمی دور باشند و زندگی عادی شان را پیش ببرند.

در همین حال، رییس استیناف څارنوالی ولایت کندهار آزادی این زندانیان را تبریک گفته افزود که قانون بالاتر از همه چیز است و همه باید مطابق قانون یک زندگی صلح آمیز را اختیار کنند.

در میان 62 تن زندانی رها شده 7 تن زن و 3 تن محجوز نیز شامل بود.

 

 جنرال عبدالله عزیزی مدیر محبس ولایت کندهار در این برنامه گفت که زندان جای پند و اصلاح است. وی همچنان از زندانیان رها شده خواست تا بار دیگر موجب سر افگندگی فامیل های خود نشوند.


والی کندهار و رییس څارنوالی استیناف این ولایت با رییس محکمه استیناف ولایت کندهار دیدن کردند

زلمی ویسا والی کندهار و عبدالرحمان کوشان رییس څارنوالی استیناف این ولایت با ذبیح الله رحیمی رییس جدید محکمه استیناف ولایت کندهار دیدار کردند.

والی کندهار مقام تازۀ آقای رحیمی را برایش تبریک گفته افزود که شفافیت و تعهد در تأمین عدالت، باور مردم را بالای دستگاه های عدلی و قضایی افزایش می دهد.

نامبرده تأکید کرد که ما باید در این زمینه تلاش های جدی نماییم تا دستگاه های قضایی مسوولیت های خود را به درستی انجام دهند.

آقای رحیمی به زلمی ویسا اطمینان داد تا امور خویش را در روشنایی قانون انجام خواهد داد و به هیچ کس اجازه مداخله در امور شان را نخواهد داد.

از سوی دیگر عبدالرحمن کوشان افزود که آنان روابط شان را با محکمه استیناف ولایت کندهار نسبت به گذشته بهتر ساخته و برای ارتباط و هماهنگی جلسات متواتر برگذار خواهند کرد.

قابل یاد آوری است که در پایان این دیدار بر همکاری و هماهنگی بیشتر این دستگاه ها تأکید شد.


بازدید رییس څارنوالی استیناف ولایت کندهار از محبس عمومی این ولایت

عبدالرحمن کوشان رییس څارنوالی استیناف ولایت کندهار از محبس عمومی این ولایت در تاریخ اول ماه میزان سال روان خورشیدی دیدن کرد. آقای کوشان هدف از این بازدید را رسیدگی به امور زندانیان عنوان کرد.

قابل یاد آوری است که زندانیان زن از برخورد مسوولان و نگهبانان محبس اظهار خرسندی کرده  و برخورد آنان را مطابق قانون  عنوان کردند.

v

آقای کوشان گفت:" نگهبانان زندان باید به تمام حقوق زندانیان توجه داشته باشند و  هر نوع مشکل آنان را در وقت معین آن حل نمایند. نامبرده به آمریت رژیم هدایت داد تا دوسیه زندانیان را هر وقت  بررسی کرده و زندانیان که وقت معیاد زندانی شان تکمیل شده باشد، رها سازند.