ریاست څارنوالی استیناف ولایت هلمند

68 تن زندانی از زندان ولایت هلمند، آزاد شدند

این 68 تن زندانی که مشمول 60 تن مرد، شش تن زن و دو تن محجوز می شدند، بر اساس فرمان شماره 168 ریاست جمهوری کشور که به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص)، روز پنج‌شنبه پنجم دلو سال روان خورشیدی از بند آزاد شدند.

این زندانیان با حضور عیسی خان ابراهیم خیل رئیس څارنوالی استیناف ولایت هلمند، اعضای کمیتۀ تطبیق فرامین عفو و تخفیف، نماینده‌های مردم این ولایت در شورای ملی، برخی دیگر از مقام‌های دولتی و بزرگان ولایت هلمند از بند آزاد شدند.

در همین حال یک تن از بزرگان قومی در این ولایت با ابراز خوشنودی از شفافیت و تطبیق به موقع فرمان‌های عفوی و تخفیف صحبت کرد.

به گفتۀ وی رسیده‌گی به موقع به مشکلات مردم از سوی ریاست څارنوالی استنیاف ولایت هلمند و تطبیق به موقع فرمان‌های عفو و تخفیف از سوی کمیتۀ مؤظف در اسرع وقت، سبب خوشنودی و رضایت مردم از نهادهای عدلی و قضایی شده است.


څارنوالي استيناف ولايت هلمند اجراآت كاري هشت ماه خويش را با مردم شريك ساخت

 این جلسه با حضور محمد صادق فراهی ریيس څارنوالی استیناف ولایت هلمند، برخی از أعضاي شوراي ولايتي این ولایت، مسوولين اداراه های دولتي، أعضائ جامعه مدني و رسانه ها به تاریخ ١٩ میزان سال روان، در تالار عبدالباري جهاني برگزار گرديد.

 در آغاز برنامه محمد صادق فراهي ريیس څارنوالي استيناف ولایت هلمند گزارش كاري هشت ماهه آن رياست را ارایه نمود.

وی إظهار داشت كه با ارائه گزارش اجراآت كاري خويش ميخواهد مردم را از شفاف بودن اجراات در اين اداره و رعايت أصل پاسخگويي اطمينان دهد.

آقای فراهی  موارد زیر را از جمله دستاوردهای هشت ماهۀ اداره خود دانست:

۱-إصلاحات در داخل اداره

٢-جلوگيري از توقيفي هاي غير قانوني و غير ضروري

۳- خارج نمودن قضاياي حقوقي از څارنوالي و فرستادن آن به رياست محترم عدليه

٤- شفافيت در تطبيق فرامين عفو و تخفيف

٥- به دوران انداختن دوباره قضايایي كه در حالت التوا قرار گرفته بود

٦- تكميل تحقيق قضايا در ميعاد قانوني آن و جلوگيري از بي سرنوشتي مظنونان و متهمان

٧- رعايت أصل استقلال نظر څارنوالان

٨- سپردن وسايط مصادره شده كه از سالهاي گذشته در څارنوالي متوقف بودند، به اداره مستوفيت و تكميل پروسه ليلام آن از طریق مستوفيت

٩- نظارت جدي از محلات سلب آزادي و رعايت حقوق مظنونان، متهمان و محبوسان

در این جلسه همچنان گزارش تعداد قضاياي بررسي شده در رياست څارنوالي استيناف هلمند با تفكيك نوعيت آن با مردم شريك ساخته شد.

در پایان جلسه به سؤالات حاضران، جوابات قانع كننده ارایه گرديد و يكبار ديگر از جديت اداره څارنوالي در زمینۀ مبارزه با فساد اداري و تطبيق قانون براي مردم إطمينان داده شد.

 رئيس شوراي ولايتي و فعالين جامعه مدني از اين اقدام څارنوالي استيناف ولایت هلمند استقبال نموده و رضايت خويش را از نحوه اجراآت در اين اداره ابراز داشتند.