ریاست څارنوالی استیناف ولایت ارزگان

بازدید سرپرست ریاست څارنوالی استیناف ولایت ارزگان از محبس عمومی این ولایت

محمد عالم پارسا سرپرست ریاست څارنوالی استیناف ولایت ارزگان با برخی از څارنوالان این ولایت، به منظور بررسی وضعیت مظنونان و رسیدگی به مشکلات آنان، پنجشنبه 30  سنبله سال روان خورشیدی از محبس عمومی این ولایت دیدن کرد.

آقای پارسا با مسوولان این محبس دیدار و گفتگو کرده و شکایت های محبوسان را نیز گوش کرد.

یکی از مشکلات عمده محبس ارزگان که در این دیدار روی آن بحث شد، عدم موجودیت محبس و توقیف خانه برای بانوان و پرسونل آن میباشد.

عدم وصول تعداد از فیصله های محاکم به مدیریت محبس در جریان سیستم دورانی دوسیه های متهمان، موضوعی دیگری بود که در این دیدار روی آن بحث شد و مدیر عمومی محبس در این زمینه وعده هرنوع همکاری را نمود.

در این دیدار مسوولان زندان این ولایت وعده سپردند که در راستای حل مشکلات زندانیان به گونه جدی عمل خواهند کرد.


 جلسه اداری ریاست څارنوالی استیناف ولایت ارزگان برگزار شد

این نشست تحت ریاست محمدعالم پارسا سرپرست ریاست څارنوالی این ولایت، با اشتراک دیگر کارکنان آن ولایت، روز چهار شنبه 22 سنبلۀ سال روان خورشیدی، راه اندازی شد.

محمد عالم پارسا سرپرست ریاست څارنوالی استیناف ولایت ارزگان در این نشست، بر ارزش دهی به وقت و پا بندی به وظایف، تأکید کرد.

در این نشست در مورد مبارزه جدی با فساد اداری، کار روی ارتقای ظرفیت کارکنان این ریاست و برخورد نیک با مراجعه کنندگان، نیز صحبت شد.

کار روی ایجاد هماهنگی با دیگر اداره های دولتی، به ویژه نهاد های عدلی و قضایی، نظارت جدی و دقیق از وضع زندان و زندانیان و رسیدگی به دوسیه های آنان از موارد دیگری بود که در این نشست در مورد آن، بحث شد.

 


 نشست رییس څارنوالی استیناف ولایت ارزگان با رییس کمیسیون حقوق بشر این ولایت

سید یحیی احمدیار رییس څارنوالی استیناف ولایت ارزگان با رییس کمیسیون حقوق بشر این ولایت، به منظور بهبود بخشیدن روند تطبیق قانون، مبارزه با خشونت در برابر زنان، مبارزه با فساد اداری و جرایم جنایی، پنجشنبه 21 اسد سال روان خورشیدی در حضور رسانه ها دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار سید یحیی احمدیار با اظهار تشکری از همکاری خبرنگاران و مسوولان کمیسیون حقوق بشر ولایت ارزگان، خواستار همکاری های بیشترآنها گردید.

وی از رسانه ها خواست تا پروگرامهای آگاهی دهی عامه  به ویژه در رابطه به حقوق زنان را با همکاری و هماهنگی کمیسیون حقوق بشر این ولایت تهیه و نشر نمایند. از این طریق تمام مردم به ویژه بانوان از حقوق شرعی و قانونی خویش آگاهی حاصل کنند.

آقای احمدیار در این نشست با مسوولان حقوق بشر این ولایت و رسانه ها، وعده همکاری همه جانبه کرد.