ریاست څارنوالی استیناف ولایت فراه

از روز بین‌­المللی محو خشونت علیه زنان در ریاست څارنوالی استیناف ولایت فراه گرامی‌داشت شد

برنامۀ به همین منظور از سوی ریاست څارنوالی استیناف ولایت فراه با همکاری ریاست امور زنان این ولایت، روز یک شنبه 14 قوس سال 1397 خورشیدی، در مقام ولایت فراه برگزار شد.

این برنامه که به ­منظور تجلیل و گرامی داشت از 25 نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان برگزار شده بود، دوست­محمد محمدی رئیس  څارنوالی استیناف ولایت فراه، محمد­شعیب ثابت والی فراه، اعضای شورای ولایتی، رؤسای نهادهای دولتی، قوماندان امنیه، اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر، اعضای جامعۀ مدنی، وکلای مدافع، فعالان حقوق زن و برخی از شهروندان ولایت فراه، اشتراک کرده بودند.

دوست­محمد محمدی رئیس څارنوالی استیناف ولایت فراه، بر تطبیق یکسان قوانین نافذ کشور و تأمین عدالت در رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان تأکید کرد. وی افزود: " دین مبین اسلام و قانون نافذ کشور، خشونت علیه زن را قطعاً مردود دانسته و دین اسلام همیشه تأکید بر ترحم و مهربانی کرده است." وی در ادامه گفت که با مرتکبان خشونت علیه زنان در پرتو قانون، جدی بوده و به منظور اعادۀ حیثیت و احقاق حقوق زنان از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد.

محمد­شعیب ثابت والی ولایت فراه، تجلیل و گرامی داشت از روز بین­المللی محو خشونت علیه زنان را فرصتی خوب برای توجه بیشتر به جایگاه زنان دانست. او در ادامه افزود" جایگاه زن از نگاه دین اسلام و قوانین نافذ کشور، کاملاً واضح و آشکار است. هیچ کس حق ندارد علیه زن خشونت را روا دارد و خشونت کردن در مقابل زن مردانگی نیست." وی تأکید کرد برای مبارزه با این پدیدۀ ننگین، در کنار ارگان­های امنیتی، عدلی و قضایی بوده و از هیچ نوع حمایت دریغ نخواهم کرد.