ریاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس

زنده‎گی نامه مختصر څارنیار احمد جان"عزیزی" رئیس څارنوالی استیناف ولایت بادغیس

احمد جان عزیزی )به انگلیسی (Ahmad Jan Azizi رئیس څارنوالی استیناف ولایت بادغیس 

پیشینه:

څارنیار احمد جان "عزیزی" فرزند عزیز محمد ولدیت رحمت خان در سال 1346 در یک خانواده روحانی و سخاوت مند در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان افغانستان متولد گردیده است .

تحصیلات:

تعلیمات ابتدایه را در متوسطه  حضرت سعید فرا گرفته دوره لیسه را در دارالعلوم پشاور پاکستان به اتمام رسانیده و در سال 1395 از پوهنحی حقوق و علوم سیاسی (دیپارتمنت قضا وڅارنوالی ) پوهنتون دعوت فارغ گردیده اند.

وظایف:

څارنیار احمد جان "عزیزی"

·         اکنون ریس څارنوالی ایستناف ولایت بادغیس؛

·         در سال 1394 څارنوال جزای عمومی ریاست څارنوالی ولایت زابل وخدمتی در ریاست جزای عمومی ستره محکمه لوی څارنوالی؛

·         درسال 1392و1393 عضوی مسلکی ریاست محترم تدقیق و مطالعات لوی څارنوالی؛

·         در سال 1391 عضوی مسلکی ریاست جزای عمومی ستره محکمه لوی څارنوالی؛

·         از سال 1384 الی 1390 څارنوال ابتدایه ولسوالی یمگان ولایت بدخشان؛

·         از سال 1382 الی 1383 څارنوال ابتدایه ولسوالی جرم ولایت بدخشان؛

·         از سال 1381 الی 1382 څارنوال ابتدایه ولسوالی یمگان ولایت بدخشان؛

·         از سال 1372 الی 1380 به حیث استاد در لیسه عالی حکیم ناصر خسرو ولسوالی یمگان ولایت بدخشان؛

 

کنفرانس ها:

·         اشتراک در پنجمین سیمینار سرتاسری څارنوالان افغانستان در کابل؛

·         اشتراک در سیمینار پلان استراتیژیک پنج ساله در ولایت هرات؛

·         اشتراک در سیمینار آموزشی (IDLO

·         اشتراک در سیمینار آموزشی (IDLO)همکاری میان پولیس و څارنوالی؛

·         اشتراک درجرگه ملی عنعنوی دوره ریاست جمهوری حامد کرزی ؛

·         اشتراک در جرگه ملی پیمان امنیتی افغانستان؛

·         اشتراک در سیمینار آموزشی ماکس پلان؛

·         اشتراک به سیمینار های متعدد حقوق بشر؛


از روز جهانی منع خشونت علیه زن(25 نوامبر) در ولایت بادغیس گرامی‌داشت شد

این برنامه با حضور مسؤولان محلی ولایت بادغیس، نماینده‌های زنان و نهادهای جامعۀ مدنی و برخی دیگر از شهروندان این ولایت راه اندازی شد. برنامۀ یاد شده از سوی ریاست څارنوالی استیناف با همکاری ریاست امور زنان این ولایت، روز دوشنبه 12 قوس 1397خورشیدی برگزار شد.

احمدجان عزیز رئیس څارنوالی استیناف ولایت بادغیس در این برنامه گفت که زنان یک قشر آسیب‌پذیر در جامعه اند که هموار با چالش‎‌ها و مشکلاتی روبر بوده اند. به باور آقای عزیزی، در سال‌های اخیر کارهای زیادی در راستای محو و از میان برداشتن خشونت علیه زنان انجام شده؛ اما بسنده نبوده و نیاز است که در این راستا تلاش‌های بیشتری انجام شود.

به قول وی، خشونت علیه زنان از گذشته‌های دور وجود داشته و آنان همواره از حقوق شان محروم بوده اند؛ اما در شرایط کنونی باید تلاش شود که زنان به جایگاه واقعی و حقوق اساسی شان دست یابند.

آقای عزیزی افزود: " دین مقدس اسلام جایگاه بلندی را برای زنان قایل شده و خشونت علیه آنان را منع قرار داده است. اقدامات پیغمبر اسلام در راستای احترام و برخورد نیک با زنان، به ویژه منع زنده به گور کردن دختران گواه، این مسأله است." فعال بودن زنان در عرصه‌های اجتماعی و برنامه‌های صلح و آشتی در زمان پیغمبر بزرگ اسلام از دیگر موارد جایگاه بلند زنان در دین اسلام است.

به باور وی تلاش‌های حکومت به ویژه دستگاه عدلی و قضایی در راستای منع خشونت علیه زنان در کشور بسنده نبود و باید تمام مردم، علما، خطبا، محاسن سفیدان، نهادهای جامعۀ مدنی و رسانه‌ها برای از میان برداشتن خشونت علیه زنان، دست به دست هم بدهند.

آقای عزیزی عدم آگاهی مردم از شریعت، قانون و جایگاه واقعی زنان را از دلایل خشونت علیه آنان می‌داند. به گفتۀ وی مبارزۀ موثر و همه شمول برای از میان برداشتن این پدیده، نیاز به آگاهی‌دهی دوام‌دار دارد. به قول رئیس څارنوالی استیناف ولایت بادغیس، به هر اندازه‌یی که سطح علم و آگاهی مردم بالا برود، به همان میزان خشونت علیه زنان و اعمال خلاف قانون کاهش می‌یابد.


برنامۀ گزارش‌دهی څارنوالی استیناف ولایت بادغیس راه اندازی شد

این برنامه با حضور څارنیار احمدجان عزیزی رئیس څارنوالی استیناف ولایت بادغیس، مسؤولان دولتی و غیر دولتی، نماینده‌های جوانان، نهادهای جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و متنفذان قومی این ولایت، روز یک‌شنبه اول میزان 1397 خورشیدی در ریاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس برگزار شد.

څارنیار احمدجان عزیزی رئیس څارنوالی استیناف ولایت بادغیس در این برنامه در مورد رعایت انصاف و عدالت صحبت کرد. آقای عزیزی افزود: " جوامعی که در راستای تحقق عدالت و انصاف تلاش کرده اند، امروز در جایگاه رفیعی قرار داشته و در اوج ترقی به سر می‌برند."

به باور وی در این اواخر در افغانستان نیز تلاش‌های بنیادی در راستای تدوین قوانین و راه‌های درست تطبیق آن و ایجاد روحیۀ قانون پذیری در میان مردم صورت گرفته است. تعهد رهبری حکومت وحدت ملی به منظور ایجاد جامعۀ قانون‌مند و مرفع موضوع دیگری بود که آقای عزیز از آن یاد دهانی کرد.

به گفتۀ وی نهادهای دولتی به ویژه دستگاه عدلی و قضایی، نهادهای جامعۀ مدنی و مردم عام در تلاش اند تا روحیۀ قانون پذیری و قانون‌مندی در کشور نهادینه گردد. وی تأکید کرد: " هرگاه ما بتوانیم عدالت و انصاف را به درستی در جامعۀ خویش رعایت کنیم، صلح و امنیت جای جنگ و ناامنی را خواهد گرفت."

آقای عزیزی همچنان افزود که رفاه و آسایش زمانی در جامعه حاکم خواهد شد که ما قانون‌پذیری را از خود شروع کرده و در این راستا برای دیگران الگو باشیم.

وی در ادامه علاوه کرد که با وجود مشکلات موجود در ولایت بادغیس، نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت در تطبیق قانون، تأمین عدالت و رفاع مردم و جامعه، به گونۀ شبانه روزی تلاش می‌کنند.

رئیس څارنوالی استیناف ولایت بادغیس در ادامه، فساد اداری را از دشواری‌های‌ اساسی فرا راه پیشرفت در جامعه عنوان کرد و افزود که خوشبختانه در کودجزا موارد فساد اداری به گونۀ واضح جرم انگاری شده است. وی همچنان افزود که لوی څارنوالی کشور تحت رهبری څارنپوه محمدفرید حمیدی، عزم و ارادۀ جدی در راستای مبارزه با فساد اداری دارد.

آقای عزیزی در مورد جرایم انتخاباتی نیز صحبت کرد و افزود که برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه از خواسته‌های ریاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس می‌باشد و این ریاست جرایم انتخاباتی را به گونۀ جدی بررسی خواهد کرد.

وی از اجراآت څارنوالی استیناف ولایت بادغیس در سال 1397 خورشیدی نیز سخن گفت. به گفتۀ آقای عزیزی در سال روان خورشیدی 90 قضیه به این ریاست رسیده است که از این میان، 65 قضیۀ آن پس از ترتیب اتهام‌نامه محول محکمۀ ابتدایی شده، 40 قضیه محکمۀ استیناف را در بر داشته و 12 قضیۀ دیگر آن به خاطر نبود دلایل کافی الزام حفظ گردیده است.

در ادامه، برخی از مسؤولان دولتی و نهادهای جامعۀ مدنی از برگزاری این برنامه و کارکرد ریاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس به نیکی یاد کردند.


کارکرد ریاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس در سال 1396 خورشیدی

بر بیناد گزارش ریاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس، این ریاست در سال 1396 خورشیدی فعالیت‌های خویش را بر اساس تعهدات و تحقق اهداف رهبری لوی څارنوالی در راستای تطبیق عدالت، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و دفاع از حقوق مردم، انجام داده است.

اجراآت مسلکی

ریاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس، 220 قضیه که از اداره‌های کشفی به این ریاست رسیده را تفکیک و بررسی کرده است.

 بر بنیاد گزارش این ریاست، این قضایا مشمول 22 مورد خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال، 58 مورد جرایم عادی( قتل، سرقت، حادثات ترافیکی و جرایم اخلاقی) و 25 مورد جرایم مالی و اداری بوده است. همچنان 25 قضیه جرایم مواد مخدر و 90 مورد جرایم متفرقه، مشمول سوء قصد، گروگان‌گیری، اختطاف و مساعدت به دشمن بوده است.

براساس گزارش این ریاست، 182 قضیه مشمول قضایای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، فیصلۀ محاکم استیناف را در بر داشته و 106 قضیه مراحل محاکماتی را طی کرده و نهایی شده است. همچنان 15 قضیۀ دیگر به دلیل نبود دلایل الزام، حفظ گردیده است. در گزارش آمده است که در پیوند به این قضایا، مبلغ هفت میلیون و 316 هزار و 617 افغانی پول به حساب قطعی دولت واریز شده است. بر بنیاد این گزارش، در پیوند به قضایای ترافیک مواد مخدر، 151 کیلوگرام هروئین، 16.75 کیلوگرام تریاک و 6.638 کیلوچرس نیز به دست آمده است.

فعالیت‌های انکشافی

این ریاست در بخش انکشافی نیز کارهایی مشمول ایجاد کتاب‌خانه با ظرفیت چهار هزار جلد کتاب، اعمار برج مراقبتی، ایجاد محل تلاشی(چک پاینت‌های امنیتی) و بعضی کارهای دیگر را در بخش تزئین و بازسازی نیزانجام داده است.

تطبیق فرمان‌ها

ریاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس در گزارش کاری خویش نگاشته است که این ریاست در سال 1396خورشیدی، پنج فرمان مقام ریاست جمهوری را تطبیق کرده است. بر بنیاد این گزارش در نتیجۀ تطبیق این فرمان‌ها، 88 تن محبوس و محجوز مشمول 82 تن مرد، سه تن زن، دو تن محجوز پسر و یک محجوز دختر از مزایای این فرمان‌ها مستفید شده اند. در این گزارش تصریح شده است که از میان زندانیان 25تن مورد عفو قرار گرفته و 60 تن دیگر مستحق تخیف دانسته شده اند.

نشست‌ها

مسؤولان ریاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس در سال 1396 خورشیدی به منظور بیشتر شدن اعتماد و اعتبار شهروندان و به لوی څارنوالی و جلب همکاری آنان در راستای حاکمیت قانون، تطبیق عدالت و مبارزه با فساد اداری نشست‌هایی متعددی داشته است. همچنان به خاطر همکاری و همآهنگی هرچه بیشتر مسؤولان بخش عدلی،قضایی، کشفی و امنیتی، نشست‌هایی را نیز با آنان برگزار کرده است.


څارنوالی استیناف ولایت بادغیس از سوی مدیریت عمومی محبس این ولایت تقدیر شد

څارنیار احمد جان عزیزی رئیس څارنوالی استیناف ولایت بادغیس با سه تن از څارنوالان این ریاست، روز شنبه 12حوت سال روان، از سوی مدیریت عمومی محبس این ولایت تقدیر شدند.

این افراد به ‌خاطر رسیده‌گی به‌موقع به دوسیه ها و همکاری دوامدار و قانونی با کارکنان محبس ولایت بادغیس، از سوی مدیریت عمومی محبس، مورد تقدیر قرار گرفتند.


۱۱تن زندانی از زندان ولایت بادغیس آزاد شدند

این زندانیان براساس فرمان شماره ۱۶۸ریاست جمهوری کشور که به مناسبت میلادالنبی، مبنی برعفو و تخفیف محجوزان و محبوسان صادر شده بود، روزچهارشنبه دوم حوت سال روان مستحق عفو و تخفیف دانسته شدند.

بر اساس این فرمان، ۱۱ تن زندانی مشمول یک خانم ، از زندان ولایت بادغیس آزاد و در میعاد حبس شش تن دیگر، تخفیف به عمل آمد.

این زندانیان با حضور څارنيار احمدجان عزيزي رئیس څارنوالي استیناف ولایت بادغیس و کمیسیون تطبیق فرامین عفو و تخفیف، از زندان این ولایت آزاد شدند.


کتابخانۀ عمومی ریاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس گشایش یافت

در محفلی که به همین منظور، روز شنبه هفتم دلو سال روان خورشیدی در ریاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس راه اندازی شده بود، مسؤولان بلند پایۀ دولتی، شورای علما، نهادهای مدنی و برخی از متنفذان این ولایت حضور داشتند.

هدف از برگزاری این برنامه تشویق جوانان به مطالعه، ترویج فرهنگ کتاب خوانی و قانون مداری خوانده شد.

احمدجان عزیزی رئیس څارنوالی استیناف ولایت بادغیس در این برنامه گفت: "این کتابخانه به روی تمام اشخاصی که با قوانین سر و کار دارند باز می‌باشد."

وی در ادامه افزود که نظر به لزوم دید این ریاست، څارنوالان، وکلای مدافع و دیگر کارکنان بخش عدلی و قضایی این ولایت، کتاب‎خانۀ یاد شده تأسیس شده است.

به باور آقای عزیزی ترویج فرهنگ کتاب خوانی میان جوانان، سبب رشد فکری آنان می‌شود. وی تأکید می کند که ترویج فرهنگ کتاب خوانی در کاهش سطح جرایم نیز نقش به سزایی دارد.

بر بنیاد گفته های رئیس څارنوالی استیناف ولایت بادغیس، در این کتاب‌خانه بیش از سه هزار جلد کتاب جمع آوری شده است.

به گفتۀ وی این کتاب‌خانه 700 جلد قانون مختلف، 350 جلد تفسیر شریف و کتاب فقهی و دو هزار جلد کتاب‌های مختلف النوع دیگر را در خود جا داده است.

 

 


4 تن زندانی از زندان ولایت بادغیس آزاد شدند

این زندانیان بر اساس فرمان شماره 124 ریاست جمهوری کشور که به مناسبت عید قربان صادر شده بود، روز سه شنبه 19 جدی سال روان خورشیدی از بند آزاد شدند.

بر اساس فرمان یاد شده، چهار تن زندانی از زندان آزاد شده و در میعاد حبس سه تن زندانی دیگر تخفیف به عمل آمد.

در رهایی این زندانیان اعضای کمیتۀ تطبیق فرمان های عفو و تخفیف در ولایت بادغیس، مسوؤلان محبس و برخی دیگر از مقامات دولتی این ولایت، حضور داشتند.

 


دیدار رئیس څارنوالی استیناف ولایت بادغیس با اعضای شورای علمای این ولایت

نشستی به همین منظور، با حضور احمدجان عزیزی رئیس استیناف ولایت بادغیس، عبدالحلیم شیخ السلامی رئیس شورای علمای این ولایت و برخی دیگر از علما، روز دوشنبه 27 قوس سال روان خورشیدی در یاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس برگزار شد.

آقای عزیز در این نشست نقش علما را در راستای تأمین عدالت و حاکمیت قانون تعیین کننده دانست. وی از همکاری علما در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان و اطفال، محو فساد اداری و فساد اخلاقی نیز ابراز قدردانی کرد.

از سوی دیگر آقای شیخ السلامی، از کارکرد های ریاست څارنوالی استیناف این ولایت ستایش کرد. وی افزود که شورای علما، به گونۀ همه جانبه و در همه عرصه ها، با این ریاست همکار خواهد بود.

رئیس شورای علمای ولایت بادغیس به منظور رابطه و همکاری بهتر بیشتر از پیش با ریاست څارنوالی استیناف این ولایت، خواهان برگزاری جلسات ماهانه میان این دو نهاد نیز شد.


دیدار رئیس څارنوالی استیناف ولایت بادغیس از مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال این ولایت

څارنیار احمد جان عزیزی رئیس څارنوالی ولایت بادغیس همراه با آمر منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال و برخی کارکنان دیگر این ریاست، روز چهارشنبه 22 قوس سال روان خورشیدی از مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال این ولایت دیدن کرد.

در این دیدار از وضعیت معیشتی، تعلیم و تربیه، صحت، البسه، طرز سلوک و رفتار مسؤولان این مرکز با محجوزان اناث و ذکور نظارت صورت گرفت.

به گفتۀ آقای عزیزی، وضعیت این مرکز از هر لحاظ قناعت بخش بوده است؛ همچنان برای هرچه بهتر شدن بخش های مختلف این مرکز، به مسؤولان آن توصیه های لازم و قانونی نیز شده است.


مسؤولان څارنوالی استیناف ولایت بادغیس از سوی شورای ولایتی این ولایت تقدیر شدند

برنامه یی به همین منظور با حضور محمد انور اسحاق زی والی ولایت بادغیس، جنرال عبدالرؤف  تاج قوماندان امنیه، څارنیار احمد جان عزیزی رئیس څارنوالی استیناف و برخی از څارنوالان این ریاست، نماینده‌گان امنیت ملی، شورای علما و متنفذان قومی این ولایت در تاریخ 16 عقرب سال روان خورشیدی در شورای ولایتی ولایت بادغیس برگزار شد.

شورای ولایتی ولایت بادغیس، به خاطر کارکرد خوب در راستای تأمین عدالت، تطبیق یک‌سان قانون، برخورد نیک با مراجعه کنند‌ه‌گان و اجراآت درست، از رئیس و برخی از څارنوالان ریاست څارنوالی استیناف این ولایت تقدیر کردند.

به گفتۀ څارنیار احمد جان عزیزی، اعضای شورای ولایتی نماینده‌گان مستقیم مردم هستند و رضایت و تقدیر آنان از کارکرد این ریاست، نمایانگر رضایت مردم است.

آقای عزیزی از اعتماد و حمایت مسؤولان این ولایت، شورای ولایتی و دیگر مسؤولان دولتی و ملکی این ولایت، ابراز قدردانی کرد. وی افزود که در راستای خدمت‌گزاری به مردم در چارچوب قوانین نافذ کشور از هیچ گونه تلاشی دریغ نخواهند کرد و این اعتماد را بیشتر از پیش قوی خواهند ساخت.


21   تن زندانی در زندان ولایت بادغیس، مستحق عفو و تخفیف شدند

این زندانیان بر بنیاد فرمان شماره 64 ریاست جمهوری کشور، از سوی کمیتۀ تطبیق فرامین عفو و تخفیف ولایت بادغیس در زندان این ولایت در تاریخ  18 سرطان سال روان خورشیدی ، مورد عفو و تخفیف قرار گرفتند.

بر اساس این فرمان، هشت تن زندانی از زندان ولایت بازدغیس آزاد و در حبس 13 تن دیگر که مشمول یک خانم می شود، تخفیف به عمل آمد.

فرمان شماره 64 ریاست جمهوری کشور در تاریخ 9 ثور، به مناسب هشت ثور (پیروزی مجاهدین)، مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان صادر شده بود.