ریاست څارنوالی استیناف ولایت هرات

 

برنامۀ آموزشی طرز سلوک برای کارکنان څارنوالی استیناف ولایت هرایت راه اندازی شد

این برنامه از سوی آمریت ارتقای ظرفیت – ریاست عمومی انکشاف منابع بشری، روزهای دو شنبه و سه‌شنبه 23 و 24 میزان 1397خورشیدی، در تالار عدالت ریاست څارنوالی استیناف ولایت هرات برگزار شد.

هدف از راه‌اندازی این برنامه بالا بردن سطح آگاهی کارکنان بخش اداری څارنوالی استیناف ولایت هرات در نحوۀ  برخورد خوب با یک‌دیگر، مراجعه کنندگان، مظنونان، متهمان و مجرمان خوانده شد.

این در حالی است که پیش از این نیز سه برنامۀ دیگر از این نوع، در ریاست څارنوالی استیناف ولایت هرات راه اندازی شده بود.


رئیس څارنوالی استیناف ولایت هرات از سوی ولسی جرگۀ شورای ملی افغانستان تقدیر شد

خواجه عبدالحق احمدی رئیس څارنوالی استیناف ولایت هرات از سوی ولسی جرگۀ شورای ملی افغانستان، روز ‌شنبه 17 سنبله تقدیر شد.

آقای احمدی " به پاس خدمات صادقانه و ارزشمند، کارکرد خوب و خدمت‌گزاری اش در راستای تأمین عدالت و حاکمیت قانون" مورد تقدیر قرار گرفت.

این در حالی است که پیش از این نیز چندین تن از رؤسای حارنوالیهای استیناف ولایتهای دیگر از سوی ولسی جرگۀ شورای ملی کشور، تقدیر شده بودند.


جلسه هماهنگی څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن در مورد بانک معلوماتی و ثبت قضایا در سیستم دیتابیس

این جلسه با اشتراک محمد حسن هومان سرپرست ریاست څارنوالی استیناف ولایت هرات، ماری میهنیار آمر منع  خشونت و تخلفات اطفال، آرزو مولوی زاده مدیر اداری این ریاست و برخی از څارنوالان ابتدائیه ولسوالی ها در تالار جلسات څارنوالی استیناف ولایت هرات در تاریخ 28 سنبله سال روان برگزار شد.

این جلسه به منظور هماهنگی هرچه بهتر این ریاست با څارنوالی های ابتدائیه این ولایت و پیگیری قضایای منع خشونت راه اندازی گردید.

محمد حسن هومان سرپرست ریاست څارنوالی استیناف ولایت هرات که در این جلسه سخن می زد گفت: " بانک معلوماتی څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن، یک سیستم کارا و مؤثر بوده و برای گزارش دهی نیز مفید می باشد."

آقای هومان، به اهمیت گزارش دهی به وقت معین اشاره کرد و افزود که هر چه سریع تر از اجراآت خویش در قبال قضایایی که به څارنوالی های ولسوالی ها خبر داده می شود در اجرایی کردن آن بدون معطلی اقدام کنند.

در همین حال خانم ماری میهنیار آمرۀ منع خشونت علیه زن و تخلفات اطفال آن ولایت، به گزارش دهی به موقع و پیگیری دقیق قضایای منع خشونت نیز تاکید کرد.

وی افزود که سیستم بانک معلوماتی څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن، یک سیستم دقیق و قابل اعتماد  است که در صورت ثبت قضایا در این سیستم، گزارش دهی در مورد قضایا را ساده می سازد.

اشتراک کنندگان این نشست نا امنی، حجم کاری  زیاد و کمبود کارکنان را از چالش های مهم سد راه کارکنان این اداره عنوان کردند.


در گفت و گویی با رییس څارنوالی استیناف ولایت هرات مطرح شد:

                        رویه قانون جزای افغانستان با زندانیان انتقال شده از ایران، چگونه خواهد بود؟

در کمتر از دو ساعت، مقدمات سفر به ولایت هرات چیده شد. این سفر به منظور پوشش خبری انتقال افغان های زندانی در کشور ایران به افغانستان انجام می شد. ساعت چهار عصر، هواپیما به مقصد هرات پرواز می کند. وقتی به میدان هوایی هرات رسیدیم، همکاران ما از څارنوالی استیناف ولایت هرات منتظر مان بودند. فردای آنروز، بسوی مرز افغانستان و ایران- مرز اسلام قلعه- حرکت کردیم. تدابیر شدید امنیتی برای انتقال زندانیان گرفته شده بود. قرار بود، 199 تن زندانی به مسوولان افغانی تحویل داده شود.  تحویل گیری  زندانیان- که کار های رسمی آن آنسوی مرز در داخل خاک ایران انجام شد- حدود هفت ساعت زمان برد.

پس از این برنامه، فرصتی پیش آمد تا با "خواجه عبدالحق احمدی" رییس څارنوالی استیناف ولایت هرات، گفت و گویی انجام دهم. وی نزدیک به یک سال می شود به این سِمت گماشته شده است.

به دفتر کاری رییس څارنوالی استیناف ولایت هرات رفتم. پس از احوال پرسی و گپ و گفت های فشرده و غیر رسمی، در مورد تشکیلات و تجهیزات څارنوالی استیناف آن ولایت پرسیدم که تناسب حجم کار با تشکیلات این اداره چگونه است؟

پاسخ: در نخست جا دارد از لوی څارنوال و هیأت رهبری لوی څارنوالی تشکری کنم. پس از اینکه آقای حمیدی لوی څارنوال افغانستان شد، برنامه های اصلاحی را در مرکز و ولایات روی دست گرفت. و اصلاحات مؤثر در در اداره څارنوالی رو نما گردید.

در مورد تشکیلات؛ ما در کُل 125 تن کار کن در څارنوالی استیناف ولایت هرات داریم. از این میان، مشمول رییس، 65 تن کارکن مسلکی، 25 تن کارکن اداری و کارکنان خدماتی در اینجا کار می کنند.

تجهیزات دفتری، با توجه به رویداد های که در شهر هرات اتفاق می افتد، متأسفانه بسنده نیست. ما از مرکز درخواست همکاری کردیم. خوشبختانه پاسخ مثبت از ریاست مالی و اداری مرکز دریافت کردیم. آنها نیز در حد توان ما را همکاری کرده است. تخصیص که برای ما فرستاده شده بود، در بازسازی دفتر، تهیه میز، چوکی و کمپیوتر هزینه شده است.

در همین حال نهاد های خارجی همکار نیز با ما همکاری دارند. بگونه نمونه، قوماندانی آیساف، ده پایه کمپوتر دیسکتاپ، ده پایه پرنتر، یکپایه ماشین فوتوکاپی و 30 پایه چوکی به ما کمک کرد. سیستم صدای تالار څارنوالی از سوی ایتالیایی ها ساخته شد. همینطور نهاد های داخلی و خارجی دیگر، در بخش های مختلف با ما همکاری کرده اند.

آنگونه که مشخص است، څارنوالی استیناف ولایت هرات ساختمان مستقل ندارد. آیا اقدامی در این مورد از سوی شما و دفتر مرکزی انجام شده است؟

پیش از گماشته شدن من در این سِمت، ما ملکیت غیر منقول در مرکز و ولسوالی ها نداشتیم. تعمیر فعلی که ما در آن کار میکنیم، ملکیت ولایت هرات می باشد. پیشنهاد مشخص در این زمینه به مرکز داشتیم. اسناد آن در مرکز طی مراحل و و به ولایت هرات نیز پیشنهاد شده است. برای څارنوالی های ولسوالی ها 40 جریب زمین در نظر گرفته شده، و اسناد آن به ریاست اراضی ولایت هرات نیز فرستاده شد.

 برای څارنوالی مرکز، پس از 50 سال، 50 جریب زمین در بهترین موقعیت شهر مشخص شده است. اسناد انتقال زمین، از سوی ریاست دارالانشای لوی څارنوالی به ریاست جمهوری فرستاده شده، پس از حکم ریاست جمهوری، ملکیت را تصرف خواهیم کرد. میتوان این را به عنوان یکی از دستاورد های مهم ریاست څارنوالی هرات به حساب آورد.

آقای احمدی با توجه به تغییرات که در زمینۀ امکانات تخنیکی بوجود آمده، ارایه خدمات عدلی به شهروندان هرات چگونه است؟ آیا با این تغییرات توانسته اید رضایت مردم را فراهم کنید؟

پاسخ: خوشبختانه رضایت مردم از څارنوالی هرات در بالا ترین سطح وجود دارد. سرعت در کار، به التوا قرار نگرفتن قضایا، برخورد نیک با مراجعه کنندگان و امکانات پذیریش از مسایلی است  که رضایت مردم را فراهم کرده است. پیش ازین حتی جای مناسب یا چوکی برای نشستن افراد مراجعه کننده وجود نداشت. حالا برعلاوه این امکانات، کتابخانه کوچک در سالون انتظار و تلویزیون برای کسانی که به څارنوالی می آیند، فراهم شده است.

در زمینه اجراآت مسلکی، ما تلاش می کنیم در زود ترین فرصت، به قضایا رسیدگی کرده و آنرا به محکمه واگذار کنیم. در راستای مبارزه با فساد اداری و خشونت علیه زنان، پیگیری پالیسی اداره لوی څارنوالی، بگونه جدی جریان دارد.

در دیدار های که با نهاد های جامعه مدنی، رسانه ها، محاسن سفیدان و وکلای گذر داریم، آنها از کارکرد څارنوالی اظهار رضایت می کنند. این برای ما افتخار است.

 آقای احمدی! همانطور که در جریان هستید، مبارزه با فساد اداری از اولویت های حکومت وحدت ملی می باشد. رهبری لوی څارنوالی نیز همواره بر آن تأکید می کند. رویکرد څارنوالی استیناف ولایت هرات در این زمینه چیست؟

پاسخ: ما در این راستا، نشست های مشترک با همکاران مان داریم. تلاش داریم آنچه  را مردم توقع دارد، بگونه قانونی فراهم کنیم. در مورد کسانیکه برخورد نامناسب با مراجعه کننده ها داشته باشند یا پرونده ها را به التوا قرار بدهند، بگونۀ جدی و قانونی برخورد می کنیم.

فراهم آوری زمینه های ارتقای ظرفیت  نیز از مسایل مهم در اداره ها است. رهبری لوی څارنوالی نیز این مسأله را جدی می انگارد. ایجاد کتابخانه های ولایتی از شمار برنامه های اداره مرکزی می باشد. شما در مورد ایجاد کتابخانه حقوقی برای ریاست څارنوالی استیناف ولایت هرات چی کرده اید؟

پاسخ: قبلا کتابهای ما بگونه غیر منظم  در اتاقی نگهداری می شد. ما تالاری را ساخته ایم. الماری(قفسه) های کتاب را  در این تالار جا سازی کرده ایم. ازین پس در کنار راه اندازی برنامه های مان در این تالار، کارکنان ما می توانند از این کتابها نیز استفاده کنند.

درخواست ما از ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اینست که تخصیص کتابهای څارنوالی ولایت هرات را افزایش بدهد. اینگونه میتوانیم کتابهای متنوع را برای استفاده کارکنان ما در کتاب خانۀ مان داشته باشیم.

امنیت؛ مسأله مهمی دیگری که همواره با نگرانی همراه است. متأسفانه ما همکاران زیادی را بخاطر ناامنی و حملات تروریستی از دست داده ایم. مسوولان مرکزی همیشه بر تأمین امنیت جان کارکنان لوی څارنوالی تأکید می کنند. تدابیر ریاست څارنوالی استیناف ولایت هرات در این زمینه چیست؟

پاسخ: با تلاش های رهبری لوی څارنوالی، مقام ریاست جمهوری حکمی را برای تأمین امنیت څارنوالان و قضات صادر کرده است. ما هم نشست های را با والی ولایت هرات و شورای نظامی داشتیم. تصامیمی  گرفته  شده در این زمینه، اجرایی شده است.

پولیس به عنوان مکلفیت اش، څارنوالان ولسوالی ها را از خانه تا محل کار و برگشت شان، همراهمی می کند.  در محلات شهری؛ محل سکونت څارنوالان از سوی نیرو های کشفی تحت کنترول و نظارت قرار دارند. در صورت که مورد مشکوک مشاهده شود، فوری پیگیری می کنند.

آقای احمدی! یکی از مسایل مهم در رسیدگی به رخداد های جرمی، همکاری میان پولیس و څارنوال می باشد. این همکاری ها در ولایت هرات در چه حدی است؟

پاسخ: هماهنگی میان ارگانهای کشفی مانند امنیت ملی و پولیس ایجاد شده است. بیشترین واقعات که رخ می دهد، امنیت ملی و پولیس خود شان را مکلف می داند که اقدام کنند. در واقع همکاری بدون قید و شرط وجود دارد. یکی از دلایل که رویداد ها به څارنوالی راجع می شود، هماهنگی خوب و دوامدار ما با نیرو های امنیتی می باشد.

 شهر هرات، از شمار پر نفوس ترین ولایت های افغانستان است. از آقای احمدی در مورد انواع جرایم پرسیدم. اینکه  کدام جرم بیشتر در این ولایت اتفاق می افتد؟

پاسخ: با توجه به نفوس شهر هرات، گراف جرایم نیز بالا هست. یعنی پس از مرکز(کابل) بیشترین رویداد های جرمی در هرات اتفاق می افتد. ما از آغاز امسال تا حالا، دوهزار و سه صد واقعه جرمی را بررسی کرده ایم. در حدود 90 در صد از این قضایا تکمیل شده یا حد اقل به محکمه ابتدایی سپرده شده اند.

بیشترین واقعات؛ دزدی،جرایم مواد مخدر و تخلفات اطفال می باشند. همینطور دوصد رویداد خشونت علیه را نیز بررسی کرده ایم. 70 مورد فساد اداری  به اتهام یکصد و بیست تن نیز بررسی شده اند. بیشتر رویداد های جرمی بخاطر فقر و بیکاری در این ولایت اتفاق افتاده است.

آقای احمدی! شما در گفته های تان در مورد رسیدگی به دوصد پروندۀ خشونت علیه زن یاد کردید. در عین حال، مبارزه با خشونت علیه زنان یکی اولویت های کاری لوی څارنوالی است. ایجاد معاونت منع خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر در چوکات لوی څارنوالی بر همین مبنا می باشد.حالا آمار خشونت در ولایت هرات در کدام حد است؟ وبه باور شما علت خشونت با بانوان در ولایت هرات در چیست؟

پاسخ: بلی. ایجاد معاونت منع خشونت علیه زنان در لوی څارنوالی گامی مهمی در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان می باشد. څارنوالی منع خشونت علیه زن در اکثر ولایات فعال است. در واقع ارادۀ قوی برای مبارزه با این پدیده در لوی څارنوالی وجود دارد.

 همانطور که شما هم اشاره کردید، ولایت هرات یکی از پر نفوس ترین شهر های افغانستان می باشد. مردم از نقاط مختلف کشور در شهر هرات زندگی می کنند. یعنی مردم با عنعنات و فرهنگ های محلی مختلف افغانستان، در اینجا با هم زندگی می کنند. علاوه بر آن من فکر نمیکنم رویداد های خشونت آمیز با زنان در ولایت هرات زیاد شده باشند. به باور من دسترسی خانم ها به عدالت در ولایت هرات بیشتر شده است. آنها څارنوالی را جای امن احساس می کنند. خانواده ها می توانند به راحتی شکایت شان را در اینجا مطرح کنند و نتیجۀ پیگرد قانونی آنرا ببینند. زمانیکه خانواده های دیگر می بینند به پروندۀ خانمی در اینجارسیدگی شده و عاملان خشونت مجازات شده اند، به څارنوالی مراجعه می کنند.

آمار ثبت شده تا ماه دلو امسال- در مقایسه با سال پار- نشان دهنده کاهش نه در صدی خشونت علیه زنان است. ریاست امور زنان و نهاد های دیگر که در رابطه به حقوق زنان در ولایت هرات فعال هستند، همین آمار را نشان می دهند.

ما امیدواریم، آهسته آهسته فرهنگ مرد سالاری کنار گذاشته شود. خانم ها در خانواده نقش اساسی داشته باشند. در نهایت بستر مناسب برای منع خشونت علیه زنان، در فامیل ها فراهم شود.

آقای احمدی! همانطور که میدانید، در تاریخ 24 حوت سال روان، 199 تن زندانی جدید افغانی از کشور جمهوری اسلامی ایران به زندان هرات منتقل شدند. در حدود 60 تن آنان از سوی ستره محکمه ایران به اعدام محکوم شده اند. رویۀ قانون جزای افغانستان با این افراد چگونه خواهد بود؟

پاسخ: این اولین بار نیست که زندانیان از ایران به افغانستان انتقال می یابند. دو مرحله پیش از نیز اتباع افغان زندانی در ایران، به کشور منتقل شده بودند. در دور قبل 197 تن زندانی به افغانستان منتقل شدند.

بر اساس توافقنامه تبادلۀ زندانیان میان ایران و افغانستان، قانون کشور پذیرنده زندانی، قابلیت تطبیق را دارد. بر بنیاد این معیار، در مورد جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را نداریم. در همین حال، جزا های که در قوانین ما پیش بینی شده است، نسبت به قانون ایران سختگیرانه نیست.

بر اساس تصویب ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان، تصمیم بر این است تا حبس دوام  را که برای زندانی ها در ایران در نظر گرفته بودند، در افغانستان - که در افغانستان از بیست سال بیشتر نیست - تعدیل بکنیم. در قانون جزای افغانستان، حبس دوام از 16 تا 20 سال پیش بینی شده است. حکم اعدام نیز تعدیل می شود. حبس های طویل، متوسط و قصیر به قوت خود باقی می ماند. در مورد زندانیان تازه وارد، این روند طی خواهد شد.

آنطور که به نظر می آید، تمام زندانی های انتقال شده از ایران، همه اهل ولایت هرات نیستند. آیا پرونده های اینان در ولایت هرات بررسی خواهند شد یا در ولایت های که زندانیان باشنده آن هستند؟

پاسخ: بلی افراد معدودی از ولایت هرات هستند. افراد که از ولایت هرات نیستند، علاقه دارند در زندان های ولایت های شان منتقل شود. زندانی که از هرات نباشد و بخواهد در ولایت  مربوط شان دوران حبس اش را سپری کند، انتقال داده خواهد شد.

در بعضی از مناسبت های دینی  و ملی، ریاست جمهوری فرمان عفو و تخفیف برای زندانیان صادر می کند.آیا این افراد می توانند از فرمان های عفو و تخفیف استفاده کنند؟

پاسخ: مشمولیت در فرمان عفو و تخفیف مسأله بعدی است. هر ولایت در این مورد اقدام خواهد کرد. بعضی جرایم قابلیت عفو را ندارند؛ اما می توانند از تخفیف فرمان استفاده کنند.

آقای احمدی، در پایان فرصتی هست برای پیام شما. اگر پیامی برای مسولان مرکزی یا همکاران تان داشته باشید، بفرمایید.

پاسخ: می خواهم از هیأت رهبری بخاطر فراهم سازی فرصت برای آزادی عمل څارنوالان تشکری کنم.  امکانات خوبی را در اختیار دفاتر مرکزی و ولایتی قرار داده، ادارۀ څارنوالی رو به انکشاف می باشد. لوی څارنوالی آرام آرام، به ادارۀ معیاری و پاسخگو به نیازمندی های مردم ساخته شود.

پیام دیگر برای همکارانم. آنچه در توان دارید با اخلاص عمل به مردم خدمت کنند. از شما و ریاست اطلاعات و ارتباط عامه  نیز بخاطر زمینه سازی این گفت و گو سپاسگزارم.