ریاست څارنوالی استیناف ولایت غور

ریاست څارنوالی استیناف ولایت غور، 403 قضیه را ثبت و بررسی کرده است

بر اساس گزارش ریاست څارنوالی استیناف ولایت غور، از سال 1396 الی ماه اسد سال 1397 خورشیدی، در ولایت غور 403 قضیه به ثبت رسیده است.

بر بنیاد این گزارش، از مجموع این قضایا، 52 مورد آن تحت کار و 282 مورد آن بعد از ترتیب اتهام­نامه و صورت دعوی، محول محاکم ابتدایی و استیناف شده که در مورد 178 قضیۀ آن فیصله گردیده است.

همچنان بر اساس این گزارش، 8 قضیه به مراجع مربوط مسترد و 42 قضیه بعد از بررسی وتأیید ریاست تدقیق، نسبت عدم دلایل کافی الزام، حفظ شده است.

طبق آمار ارائه شده در این گزارش، بابت جرایم نقدی، یک میلیون و هشتاد و سه هزار و 650 افغانی تحویل خزانۀ دولت گردیده است.


دو تن زندانی در زندان ولایت غور از فرمان شماره 110 ریاست جمهوری کشور مستفید شدند

بر اساس این فرمان و با حضور اعضا کمیته تطبیق کنندۀ فرامین عفو و تخفیف ولایت غور که مشمول نماینده های نهاد های مختلف دولتی آن ولایت می شود، روز پنج شنبه چهارم عقرب سال روان خورشیدی دو تن زندانی مورد عفو تخفیف قرار گرفتند.

پس از تطبیق فرمان یاده شده، یک تن زندانی که میعاد حبس اش تکمیل شد از بند آزاد گردید و در حبس یک تن دیگر تخفیف به عمل آمد.

فرمان شماره 110 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت سال روز استرداد استقلال کشور در تاریخ 26 اسد سال روان خورشیدی، مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان صادر شده بود.


یک تن زندانی از زندان ولایت غور آزاد شد

این زندانی، پس از تطبیق فرمان شماره 64 نهم ثور سال روان خورشیدی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان، با حضور اعضای کمیتۀ تطبیق فرمان، روز چهار شنبه 12 میزان سال روان خورشیدی از بند آزاد شد.

در نشستی که به همین منظور میان اعضای کمیتۀ تطبیق فرمان برگزار شده بود، نماینده څارنوالی زندان را محل تزکیۀ نفس دانست.

وی افزود که زندانی کردن مجرمان باعث پشیمانی از عمل کرد گذشته شان و اصلاح آنان می شود. او با اشاره به زندانیان علاوه کرد که باید پس از رهایی از زندان، به عنوان افراد شایسته و نیکو کار به مردم و جامعۀ خویش، صادقانه خدمت کنند.

همچنان در این نشست به مسوولان زندان این ولایت هدایت داده شد تا وضعیت زندگی معیشتی زندانیان را به گونه درست در نظر داشته باشند و با آنان برخورد نیک کنند.

کمیتۀ تطبیق فرامین مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان ولایت غور را نماینده های از ریاست څارنوالی استیناف، ریاست امنیت ملی، مرکز اصلاح و تربیت اطفال، کمیسیون مستقل حقوق بشر، محبس و توقیف خانه ها، ریاست امور زنان و نماینده وزارت دفاع (اردوی ملی) در این ولایت، تشکیل می دهند.


 سه تن زندانی از زندان ولایت غور آزاد شدند

این زندانیان بر اساس فرمان شماره ۸۲ تاریخ  ۴/ ۳ / ۱۳۹۶ عفو و تخفیف محبوسان و محجوزان ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، پس از منظوری لوی څارنوال کشور با حضور کمیتۀ هفت نفری از بند رها شدند.

این کمیته، مشمول نماینده های ریاست څارنوالی استیناف، ریاست امنیت ملی، مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال، کمیسیون مستقل حقوق بشر، محبس و توقیف خانه ها، ریاست امور زنان و اردوی ملی این ولایت بود.

در جریان رهایی این زندانیان نمایندۀ څارنوالی استیناف ولایت غور، محبس را محل مناسب برای اصلاح مجرمان دانست.

وی با خطاب به زندانیان افزود: " از دست زدن به اعمال جرمی دست کشیده، در تأمین آرامش، رفاه و امنیت وطن خویش سهم بگیرید و در کنار خانواده های تان به زندگی آبرومندانه ادامه دهید."

او تأکید کرد که شما زندانیان آزاد شده از حبس باید در قانون پذیری الگو برای دیگران باشید. مرتکب به مسایل جرمی نشده و افراد صالح و قانون پذیر باشید.

وی در مورد حقوق محبوسان و رعایت آن از سوی مسوولان زندان در روشنایی قانون محابس و مقررۀ آن نیز صحبت کرد.

بعد از تطبیق فرمان چهار تن محبوس و یک تن محجوز مستحق تخفیف شده که از این میان دو تن محبوس با یک تن مجوز از بند آزاد شدند.