زندگی نامه لوی څارنوال

زندگی نامه مختصر څارنپوه محمد فرید "حمیدی"

لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان

 محمد فرید حمیدی در سال 1346 خورشیدی برابر با 1967 میلادی در ولایت ننگرهار دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در مکتب محل به اتمام رساند. پس از آن وارد اکادمی پولیس ملی افغانستان گردید و از آنجا به حیث محصل ممتاز با درجه لیسانس از رشته حقوق جزا فارغ گردید. سپس آقای حمیدی به پوهنتون کابل راه یافت و از رشته حقوق و علوم سیاسی درجه تحصیلی لیسانس را با نمرات عالی کسب کرد. در ادامه، از دانشگاه آزاد اسلامی با درجه ماستری در رشته جرم شناسی فارغ گردید. در آخرین مورد، محمد فرید حمیدی، سال پار به دانشگاه هاروارد راه یافت تا دومین ماستری اش را از رشته مدیریت عامه به دست آورد.

 این دوره های دانش طلبی و تجربه اندوزی، تاثیرات پایدار بر آینده محمد فرید حمیدی به جا گذاشت. او را با ژرفای مشکلات اجتماعی، سیاسی و حقوقی مردم آشنا کرد. در سایه مجموع شرایط اجتماعی و فرهنگی، تعهدی در او پرورش یافت که او را برای همیشه علاقمند و درگیر به مسایل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نمود. فعالیت های مستمر وی در عرصه تحصیل، تحقق عدالت و حاکمیت قانون، فقط سرآغازی برای آیندهای سرشار از تلاش و شخصیت متعهد و دلسوز آقای حمیدی بود. تا آنجا که امروزه میتوان با نگاه گذرا به خطوط عمدۀ مندرج در کارنامه او، وسعت علایق، پهنای فکری و عمق تعهد و فعالیت هایش را دریافت. این کارنامه غنی و ثمربخش نشان از شخصیت علمی و تعهد اخلاقی وی به ارزشهای انسانی، اسلامی و ملی وطن و مردم این سرزمین دارد.

فعالیت ها و کارکردها:

 آقای حمیدی، در سال 2002 میلادی، به اساس فرمان رییس اداره مؤقت به صفت عضو کمیسیون انتخابات لویه جرگه اضطراری و مسؤل ۴ ولایت (قندهار، زابل، هلمند، ارزگان) تعیین گردید. در عین حال،  ایشان به حیث منشی مؤقت لویه جرگه اضطراری منصوب گردید. در سال 2002 میلادی از جانب رییس اداره مؤقت به حیث عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعین گردید. آقای حمیدی در کنار این وظایف، در سال 2005 میلادی مطابق فرمان ریس جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی برگزیده شد و برای بیشتر از یک سال در این سمت کار کرد. علاوه بر آن، آقای حمیدی به اساس فرمان های جداگانه ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، به عنوان عضو کمیته گزارشدهی دولت به پیمان های بین المللی وکمیته تهیه گزارش مرور دورهای جهانی (Universal Periodic Review) ایفای وظیفه نموده ا ست.

 آقای حمیدی ضمن انجام موفقانه وظایف و کارکردهای پیش گفته، به حیث مشاور وزارت امور جوانان ایفای وظیفه نموده است. ایشان، مطابق فرمان ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، برای ۶ سال به  عنوان رییس بورد مشورتی ریاست جمهوری برای تعیینات مقامات عالیرتبه دولت، نیز ایفای وظیفه کرده است. در سال 2014 میلادی از سوی سازمان بین المللی، مجمع آسیا- پاسفیک به حیث سفیر منع  شکنجه در افغانستان تعیین گردید.

از آقای حمیدی مقالات متعدد علمی و تحقیقی در حوزه حقوقی و سیاسی در مجله ها و نشریات معتبر به نشر رسیده است. مدرنیزاسیون در افغانستان، حاکمیت قانون، قانون و اصلاحات قضایی از عرصه های دیگری است که ایشان در مورد آن تحقیق کرده و نوشته های خویش را به دست نشر سپرده است.

اشتراک در کنفرانسهای بین المللی:

 محمد فرید حمیدی در کنفرانسهای متعدد ملی و بین المللی که در مورد حاکمیت قانون، انتخابات، اصلاحات عدلی و قضایی و اداره ملکی و حکومت داری خوب برگزار شده، اشتراک نموده و در این کنفرانس ها با بهره گیری از دانش پربار حقوقی خویش، به ایراد سخنرانی های ماندگار پرداخته است.

دعوت آقای حمیدی در کنفرانس های بین المللی و ایراد سخنرانی در آن، نشان میدهد که ایشان توانایی علمی لازم را در حوزه حقوق و ظرفیت علمی کافی برای طرح مسائل و موضوعات بنیادی را در این حوزه علمی دارد.