معاون لوی څارنوال در امور تعقیب قضایی

زندگینامۀ مختصر دکتور غلام حیدر "علامه" معاون لوی څارنوال در امور تعقیب قضایی

دکتورغلام حیدر علامه( به انگلیسی Ghulam Haidar Allama )

دکتور در حقوق جزا و علوم جنایی و مرستیال لوی څارنوالی در امور تعقیب قضایی

پیشینه

 دکتور غلام حیدر علامه اصالتا از ولسوالی ورس ولایت بامیان بوده و در سال 1350 در کابل به دنیا آمده است.

تحصیلات

-لیسانس حقوق از دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد 1375

-لیسانس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه پیام نور مشهد 1388

-ماستری حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد 1380

-دکتورای حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران 1388

وظایف

- آمر تحقیقات و پالیسی کمیسیون مستقل حقوق بشر 1384-1385

- استاد ستاژ قضایی ستره محکمه 1387 تا 1390

- رییس پوهنحی حقوق دانشگاه کاتب 1387 و 1388

- معاون علمی پوهنتون ابن سینا 1389 تا 1391

- مشاور امور بین المللی لوی څارنوالی 1391 و 1392

-مسئول انکشاف کریکولم درسی سازمان بین المللی انکشاف حقوق (آیدلو) 1393 و 1394

کنفرانس ها

-کنفرانس شبکه حقوق بین المللی جزایی به منظور حمایت از محکمه بین المللی جزایی، هالند 2002

-جنایات علیه بشریت در حقوق جزای بین المللی، انستیتوت حقوق بین المللی جزایی و خارجی ماکس پلانک،  فرایبورگ-جرمنی 2002

-کنفرانس زن و حقوق کیفری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران- ایران 1383

-به سوی حقوق جزای انسانی، پوهنتون کاتب 1387

-همایش جرم شناسی امنیت گرا، دانشگاه ابن سینا، 1393

-همایش پیشگیری از جرم در افغانستان، دانشگاه ابن سینا، 1395

سفرها

آقای علامه به کشورهای آلمان، هالند، امارات متحده عربی، هند، ایران و پاکستان سفرهای متعددی داشته است. 


 

زندگينامۀ مختصر الحاج څارنپوه عنايت الله کمال معاون اسبق لوی څارنوالی در امور تعقيب قضايی

عنایت الله کـمال فرزند میرزا غلام حیدرخان در سال ۱۳۳۳ هجری شمسی در گذر آباد ناحیه دوم شهر میمنه ولایت فاریاب در یک خانواده سرشناس و روشنفکر چشم به جهان گشود.

تعلیمات ابتدایی و بکلوریا را در لیسه ابوعبید شهر میمنه به پایان رسانید. پس از تکمیل دوران لیسه، در سال 1352 هجری شمسی به خاطر ادامۀ تحصیلات عالی و مسلکی شامل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل شد. در سال ۱۳۵۵ هـ ش از رشته حقوق و اداره عامه از پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل فارغ گردید. پس از ترخیص از برنامه آموزشی ظابطان احتیاط خدمت عسکری در ماه میزان سال 1356 شامل وظیفه رسمی شد. در آغاز به اداره مرکزی وزارت دولت وقت جذب شد، و سپس مطابق به رشته تحصیل در وزارت عدلیه و لویه څارنوالی مشمول وظیفه گردیده است.

عنایت الله کمال باداشتن آثار علمی، تحریر مقالات، اشتراک در کنفرانس ها، سمینار ها و ارایه جزوه های درسی به درجه علمی و کادری څارنپوه دست یافت. در اجرای وظیفه خویش مفتخر به دریافت تقدیرنامه ها، تحسین نامه ها، معاش تشویقی گردیده و نظر به فرمان شماره 92 مورخ 6/5/1388 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، مدال میرمسجدی خان نظر به اجراآت قانونی به وی تفویض گردیده است.

څارنپوه عنایت الله کـمال در سال ۱۳۶۳ هجری شمسی به اتهام مبارزه در راه آزادی و دموکراسی از سوی دستگاه استخباراتی رژیم وقت (خاد) زندانی شد. پس از پنج سال از زندان آزاد و دوباره مشمول وظیفه در اداره لویه څارنوالی گردیده تا اکنون در پست های مختلف ذیل اجرای وظیفه نموده است:

څارنوال ابتدائیه شهر میمنه؛

څارنوال نظارت برارگان های کشف و تحقیق څارنوالی ولایت کابل؛

رئیس څارنوالی حوزۀ دهم شهر کابل؛

رئیس څارنوالی امنیت عامه مرکزی لویه څارنوالی؛

رئیس څارنوالی نظارت عمومی لویه څارنوالی؛

رئیس عمومی تدقیق و مطالعات لویه څارنوالی؛

معاون لوی څارنوال در امور اداری و مدنی تجارتی؛

معاون لوی څارنوال در امور تعقیب قضایی؛

عنایت الله کـمال مافوق رتبه بوده و بحیث مرستیال لوی څارنوال ایفای وظیفه نموده است.

موصوف شخصیت ملی و مستقل بود. چنانچه از طریق اشتراک کننده گان کنفرانس تاریخی بن و دفتر یونما به حیث عضو کمیسیون 21 نفره مستقل ویژه تدویر لویه جرگه اظطراری در سال 1380 انتخاب و همچنان افتخار حضور داشت در لویه جرگه اظطراری را کسب نموده است.

بربنیاد تشکیلات اداره لویه څارنوالی، ریاست های څارنوالی جزای عمومی ستره محکمه، څارنوالی امنیت عامه مرکزی، څارنوالی امنیت عامه ستره محکمه و ریاست څارنوالی استیناف مرکزی زیرنظر آقای کمال کار می کردند.