ریاست څارنوالی تنفیذ احکام

۱۱۶ تن زندانی از زندان پل چرخی آزاد شد

۱۱۶ تن زندانی از زندان پل چرخی آزاد و در مدت حبس ۱۸۰ تن دیگر تخفیف به عمل آمد. زندانیان یاد شده بر اساس تطبیق مرحله دوم فرمان 168 ریاست جمهوری کشور که به خاطر میلاد النبی (ص) مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان صادر شده بود، مستحق عفو و تخفیف دانسته شدند.

زندانیان یاد شده با حضور محمد اسعد ساپی رییس څارنوالی تنفیذ احکام، مل پاسوال محمد تواب احمدزی رییس عمومی زندان پل چرخی و اعضای کمیتۀ تطبیق فرامین عفو و تخفیف، روز چهارشنبه ۲۹ قوس سال روان خورشیدی از بند آزاد شدند.

زندانیان آزاد شده مشمول ۳ تن زن و ۱۵ تن محجوز می شوند. در همین حال بر اساس این فرمان در حبس ۱۸۰ تن زندانی دیگر نیز تخفیف به عمل آمد.

څارنیار محمد اسعد ساپی در مراسم رهایی این زندانیان گفت:" در گذشته تطبیق فرامین، آزادی زندانیان مدت زیادی را در بر می گرفت؛ اما اکنون با تلاش های کمیتۀ تطبیق فرامین زمان کمی را در بر می گیرد."

آقای ساپی تأکید کرد که ما تلاش می کنیم، زندانیانی که قرار است امروز آزاد شوند، به فردا معطل نشوند و در همان روز از بند آزاد شوند.

مل پاسوال محمد تواب احمدزی رییس زندان پل چرخی، با اشاره به زندانیان آزاد شده گفت:" در آینده خود را از اعمال جرمی دور نگه دارید."

در کنار آن زندانیان رها شده نیز تعهد سپردند تا از ارتکاب اعمال جرمی خوداری کرده و به زندگی عادی خویش ادامه خواهند داد.

 

در مرحله نخست تطبیق این فرمان ، 98 تن زندانی از زندان پل چرخی آزاد و در مدت حبس دو تن دیگر نیز تخفیف وارد شده بود.


جلسه هماهنگی میان ریاست اطلاعات و ارتباط عامه و ریاست تنفیذ احکام لوی څارنوالی برگزار شد

بر اساس سفارشات و تعیین شاخص های کمیته نظارت و ارزیابی (MEC)، ریاست اطلاعات و ارتباط عامه لوی څارنوالی جلسه هماهنگی را میان کارمندان این ریاست و ریاست څارنوالی تنفیذ احکام با حضور داشت کارمندان بخش ارتباطات دفتر پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان JSSP به روز یکشنبه 26 قوس سال جاری برگزار نمود.

کمیته نظارت و ارزیابی (MEC) جهت اصلاحات در اداره لوی څارنوالی، 13 شاخص را در بخش های مختلف، برای اداره عالی لوی څارنوالی مشخص کرده است.

در شاخص نهم کمیته نظارت و ارزیابی (MEC)، آمده است که "لوی څارنوالی باید تمام فیصله های قطعی محاکم را در وب سایت رسمی این اداره به نشر بسپارد."

در جریان جلسه هماهنگی این دو ریاست، محمد اسعد ساپی رئیس څارنوالی تنفیذ احکام لوی څارنوالی از این اقدام در راستای بهبود شفافیت در کارهای لوی څارنوالی حمایت نموده افزود: " بنابر بعضی ملحوظات حقوقی، نبود امکانات کافی وعدم گنجایش همه دوسیه ها در وب سایت، نشر تمامی فیصله های محاکم امکانپذیر نیست."

در جلسه، دو جانب به نشر آمار و ارقام دوسیه ها بصورت دقیق و دسته بندی شده در یک گزارش عمومی موافقت نمودند. این گزارش شامل تعداد دوسیه های که از سوی ستره محکمه نهایی شده و فیصله قطعی در مورد آن صادر گردیده و همچنان تعداد احکام نهایی تطبیق شده از جانب اداره لوی څارنوالی خواهد بود.

همچنان در این نشست روی موضوعات دیگر از جمله آمار و ارقام افراد که ممنوع الخروج اعلام شده اند نیز بحث شد. هردو جانب فیصله کردند که این آمار و ارقام نیز در وب سایت لوی څارنوالی نشر شود تا همه بتوانند به این معلومات نیز به آسانی دسترسی داشته باشند.

در همین حال، شاه محمد خپلواک رئیس اطلاعات و ارتباط عامه پیشنهاد کرد تا جلسات هماهنگی منظم به منظور پیگیری و هماهنگی بهتر و بیشتر کار در این زمینه دایر شود.

قابل یادآوریست که چندی قبل سمیناری به منظور ارزیابی اصلاحات در لوی څارنوالی از سوی   کمیتۀ نظارت و ارزیابی (MEC) برگزار شده بود. در این سیمینار شاخص هایی به منظور ارزیابی اصلاحات، به لوی څارنوالی پشنهاد شد.


100 تن زندانی مشمول زنان و مردان در زندانی پلچرخی کابل، مستحق عفو و تخفیف شدند

این زندانیان بر اساس فرمان شماره 168 ریاست جمهوری کشور که به خاطر مولود شریف مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان صادر شده بود مستحق عفو تخفیف دانسته شدند.

زندانیان یاد شده با حضور څارنیار محمد اسعد ساپی رییس تنفیذ احکام لوی څارنوالی و رئیس کمیتۀ تطبیق فرامین عفو و تخفیف و دیگر اعضای آن، مل پاسوال محمد تواب احمدزی رئیس عمومی زندان پلچرخی و برخی دیگر از کارکنان این زندان، امروز چهار شنبه 15 قوس از بند آزاد شدند.

څارنیار محمد اسعد ساپی با اشاره به زندانیان گفت: " هرشخص در زندگی مرتکب اشتباه می شود؛ اما شما باید از مدتی که در زندان سپری کرده اید پند بگیرید."

آقای ساپی افزود که زندان محل اصلاح مجرمان است و باید پس از رهایی، دیگر افراد اجتماع را از ارتکاب جرایم مانع شوند.

وی به زندانیان گفت که پس از تحمل سختی ها و مشکلات در مدت زمان حبسی که سپری کرده اند، نباید در آینده مرتکب اعمال جرمی شوند.

در همین حال زندانیان آزاد شده از نحوۀ برخورد مسؤولان زندان ابراز خوش بینی کردند. آنان افزودند که هیچ نوع برخورد غیر قانونی با آن ها صورت نگرفته است.

بر اساس این فرمان، 74 تن از مردان مورد عفو قرار گرفته و 10 تن دیگر پس از دریافت تخفیف اکمال حبس نموده و از بند آزاد شدند.

از سوی دیگر 14 تن زن زندانی از بخش اناث این زندان از بند آزاد شده و در میعاد حبس دو تن دیگر تخفیف به عمل آمد.

 

این 100 تن زندانی در مرحله نخست تطبیق فرمان یاده شده از بند آزاد شدند. قرار است در مراحل بعدی و در آیندۀ نزدیک تعداد دیگر از زندانیان نیز از این فرمان مستفید شوند.


تعمیر سه طبقه ای توقیف خانه عمومی ولایت کابل بازسازی شد

کار بازسازی تعمیر سه طبقه ای توقیف خانه عمومی ولایت کابل که بر اساس فرمان رییس جمهور به راه انداخته شده بود، به تاریخ  ۲۴ میزان سال روان خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

در مراسم افتتاح تعمیر یاد شده محمد اسعد ساپی رییس څارنوالی تنفیذ احکام و مدیر عمومی توقیف خانه ولایت کابل اشتراک کرده بودند.

قابل یاد آوری است که این تعمیر سه طبقه ای برای ماموران، قضات، څارنوالان، رؤسا، تجار، و مقامات بلند رتبه تهیه شده است.

توقیف خانه عمومی ولایت کابل با ظرفیت نگهداری ۱۶۵۹ تن از سوی وزارت امور داخله با هزینه در حدود یک میلیون افغانی بازسازی شده و دارای ۴۸ اطاق دو نفره میباشد.


جلسۀ نوبتی هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایای افغانستان برگزار شد

 هفتاد و سومین دور جلسۀ نوبتی هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایای افغانستان تحت ریاست محترم څارنیال محمد اسعد ساپی، رییس څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام لوی څارنوالی به تاریخ 19/4/1396 برگزار شد.

در این جلسه که نمایندگان دفتر حمایت سکتور عدلی و قضایی افغانستان، څارنوالی امنیت ملی، ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان و اعضای دیوان مدنی ستره محکمه، وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی حضور داشتند روی مسائل سیستم مدیریت قضایای افغانستان بحث شد؛ همچنان طرزالعمل جدید اعضای هیئت نظارتی سیستم مدیریت قضایای افغانستان نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. مشکلات و کمبودی های این طرزالعمل از سوی اعضای این جلسه مرفوع شد و با اکثریت آرای تائید شد.

جلسه بعدی این هیأت حدود یک ماه بعد به میزبانی ستره محکمه برگزار خواهد شد.


به تعداد ۱۰۴ تن محبوسین رها شدند

 به اساس فرمان شماره ۸۲ مؤرخ ۱۳۹۶/۴/۳ مقام ریاست جمهوری در مورد عفو و تخفیف مجازات محبوسین و  محجوزین که به مناسبت عید سعید فطر صادر گردیده است امروز به تعداد ۱۰۴ تن که از جمله ۴ تن اناث، ۳ تن  محجوزین و ۹۷ تن محبوسین که به جرایم جنایی محکوم به جزا گردیده بودند رها گردید.

 محفلی که به همین مناسبت در محبس مرکزی پلچرخی تدویر گردیده بود محمد اسعد ساپی رییس تنفیذ احکام لوی څارنوالی ضم پیام تبریکی عید سعید فطر محمد فرید حمیدی لوی څارنوال ج.ا.ا را برایشان تقدیم و رهایی آنها را تبریک گفت اضافه کرد که تطبیق این فرمان ادامه دارد.

 قابل ذکر است که در این محفل مل پاسوال محمد نواب احمدزی رییس عمومی محبس مرکزی پلچرخی و اعضای کمیسیون تطبیق فرمان مذکور نیز حضور داشتند.