معاون لوی څارنوال در امور مبارزه با خشونت علیه زنان و اطفال

روز جهانی محو خشونت علیه زنان در لوی څارنوالی تجلیل شد

در برنامۀ تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان، بانو سینا شنا منصور معاون لوی څارنوال در امور مبارزه با خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر، لیزلی شنایدر مشاور ارشد سازمان بین المللی انکشاف حقوق، برخی از رئیسان لوی څارنوالی و دیگر کارکنان این اداره، حضور داشتند. این برنامه امروز سه شنبه 14 قوس در تعمیر لوی څارنوالی واقع شهرنو، برگزار شد.

بانو شنا منصور گفت: " هرگونه عملی که باعث صدمۀ جسمی و روحی زنان شود، خشونت علیه آنان دانسته می شود."

 به باور معاون لوی څارنوال، لوی څارنوالی تعهدات جدی در امر مبارزه با خشونت علیه زنان دارد. وی افزود، رسیده گی به یک هزار و 726 قضیه در سراسر افغانستان در هشت ماه اخیر سال 1396 هجری خورشیدی، نمایانگر ارادۀ جدی لوی څارنوالی در امر مبارزه  با خشونت علیه زنان است.

به گفتۀ وی ، بلند بردن سطح آگاهی و سطح سواد زنان، یکی از راه های کاهش خشونت علیه آنان می باشد.

در همین حال لیزلی شنایدر، پیرامون همکاری جدی این نهاد بین المللی حقوقی در عرصه های مختلف با لوی څارنوالی در امر مبارزه با خشونت علیه زنان صحبت کرد.

به گفتۀ بانو شنایدر در این اواخر ثبت قضایای خشونت در لوی څارنوالی بیشتر شده است. وی دلیل بیشتر شدن قضایایی خشونت را در بلند رفتن اعتماد زنان به لوی څارنوالی و سطح آگاهی آنان از حقوق شان می داند.

به باور وی این مسأله سبب شده است تا زنان در افغانستان، برای دفاع از حقوق شان، به لوی څارنوالی مراجعه کنند. او مبارزه با خشونت علیه زنان را از اهداف و منافع مشترک این نهاد بین المللی و ادارۀ لوی څارنوالی عنوان کرد.

بانو شنایدر افزود: " این نهاد بین المللی سیستم دیتابیس آنلاین ثبت قضایای خشونت علیه زنان را به خاطر مؤثریت در امر مبارزه با این پدیده در لوی څارنوالی ایجاد کرده است."

وی تصریح کرد که با همکاری لوی څارنوالی این نهاد بین المللی از آنچه انتظار می رفت، دست آورد بیشتری داشته است.

همچنان وی از انکشاف "سیستم فایلنگ" و بسته بندی دوسیه ها در میان څارنوالان منع خشونت در 15 ولایت کشور صحبت کرده افزود که این برنامه در آیندۀ نزدیگ در ولایت های دیگر نیز عملی خواهد شد.

از سوی دیگر بانو شازیه یوسفی رئیس عمومی مبارزه با خشونت علیه زنان نیز از جدیت لوی څارنوالی در برابر قضایای خشونت علیه زنان سخن گفت.

بانو یوسفی افزود که ریاست عمومی مبارزه با خشونت علیه زنان، در هشت ماه اخیر سال سال روان، تنها در کابل  750 قضیۀ خشونت علیه زنان را در بخش تحقیق این ریاست ثبت کرده است.

وی همچنان در مورد رسیده گی به این قضایا نیز صحبت کرده افزود که تعدادی از این قضایا نهایی شده و تعدادی هم به گونۀ جدی زیر کار قرار دارد.

عاطفه حرمت آمر کاهش خشونت علیه زنان، مبارزه با خشونت علیه زنان را یک موضوع حیاتی دانسته گفت که باید این مسأله بیشتر جدی گرفته شود.

به باور بانو حرمت ایجاد فرصت های شغلی برای زنان و رهایی آنان از وابسته‌گی اقتصادی به مردان، سبب کاهش خشونت می شود. وی افزود، در کنار بلند بردن سطح آگاهی و سواد زنان، سطح آگاهی مردان در مورد حقوق زنان بالای آنان نیز بلند برده شود.

به گفتۀ آمر کاهش خشونت علیه زنان، بانوان یک نیروی عظیم جامعه اند و عقب مانی آنان، باعث عقب ماندن کشور در عرصه های مختلف نیز می شود.

بانو حرمت افزود که عدم دسترسی زنان به تحصیل و تعلیم و موارد دیگری که بنابر عرف و عادات ناپسند بر زنان روا داشته می شود، نیز باعث افزایش خشونت علیه آنان شده است. وی تأکید که کرد که به خاطر از میان برداشتن این موارد، باید برنامه های مشخصی روی دست گرفته شده و عملی گردد.

در اخیر بانو نرگس آمر جندر ریاست څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان، ناچیز بودن سهم زنان در نهاد های دولتی را یکی از نگرانی های جامعۀ جهانی عنوان کرد.

به گفتۀ وی، سهم زنان؛ اما در لوی څارنوالی بیشتر شده و زمینۀ ارتقای ظرف نیز طی برنامه های مختلف برای آنان فراهم شده است.

بانو نرگس افزود که باید مصونیت زنان در محیط کاری جدی گرفته شده و سهم آنان در این اداره نیز بیشتر از پیش افزایش یابد.

این حالی است که لوی څارنوالی هر سال از روز جهانی محو خشونت علیه زنان تجلیل می کند.


لوی څارنوالی در هشت ماه ۱۷۲۶ قضیۀ خشونت علیه زن را بررسی کرده است

این مسأله در یک کنفرانس خبری که از سوی لوی څارنوالی با حضور سینا شنا منصور معاون لوی څارنوال در امور منع خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر، شازیه یوسفی رییس عمومی څارنوالی تحقیق مبارزه با خشونت علیه زنان و جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی، روز دوشنبه ششم قوس در مرکز رسانه های حکومت برگزار شده بود، بیان شد.

سینا شنا منصور معاون لوی څارنوال در امور منع خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر گفت که این معاونت در هشت ماه نخست سال 1396 هجری خورشیدی، در سراسر افغانستان، یک هزار و 726 قضیۀ خشونت علیه زنان را ثبت و تعقیب کرده است.

به گفتۀ بانو شنا منصور از مجموع این قضایا 995 مورد لت و کوب، 147 مورد تجاوز جنسی، 124 مورد دشنام و تحقیر، 115 مورد آزار و اذیت،70 مورد قتل، 66 مورد مجبور کردن به خودکشی، 62 مورد کار اجباری، 46 مورد مجروحیت و 21 مورد ازدواج اجباری می باشد.

به گفتۀ وی این معاونت، 21 مورد انزوای اجباری، 14 مورد مجبور کردن به فحشا، 9 مورد خرید و فروش به بهانۀ ازدواج، هشت مورد آتش زدن زنان و استعمال مواد کیمیاوی را نیز ثبت کرده است.

بر علاوۀ موارد یاد شده وی از تشخیص و تعقیب هفت مورد منع تصرف در ارث، پنج مورد منع تصرف در اموال، چهار مورد نکاح قبل از سن قانونی، چهار مورد بد دادن و بعضی از قضایی دیگر نیز یاد آوری کرد.

وی افزود که 498 قضیه به خاطر فیصله به محاکم ابتداییه، فرستاده شده، 547 قضیه به خاطر عدم صلاحیت رسیده گی به مراج مربوط، محول شده  و از 393 مورد دیگر نیز انصراف شده است.

بر بنیاد گفته های بانو شنا منصور، 95 قضیه به خاطر نبود دلایل الزام حفظ شده و 281 قضیه به محاکم استیناف فرستاده شده است.

وی همچنان تصریح کرد که در مورد 177 قضیه به فیصله های محاکم ابتداییه و 115 قضیه به فیصله های محاکم استیناف قناعت شده و نیز در مورد 141 قضیۀ اعتراضی، فرجام خواهی صورت گرفته است.

از سوی دیگر شازیه یوسفی رییس څارنوالی تحقیق مبارزه با خشونت علیه زنان در مورد اجراآت این ریاست سخن گفت. وی افزود که از میان قضایای یاد شده، 750 قضیۀ آن مربوط به مرکز (کابل) بوده و در این ریاست ثبت شده است.

بانو یوسفی افزود که بعضی این قضایا مراحل محاکماتی خود را طی کرده است یا هم زیر کار محاکم و دیگر بخش های عدلی و قضایی قرار دارد.

در همین حال جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی در مورد جدیت و قاطعیت لوی څارنوالی در امر مبارزه با خشونت علیه زن، تأمین عدالت و حاکمیت قانون سخن گفت. آقای رسولی افزود: " لوی څارنوالی با تمام قضایا اعم از قضایای خشونت علیه زنان یا موارد دیگر با دقت و جدیت برخورد می کند." به گفتۀ سخنگوی لوی څارنوالی، هیچ قضیه یی در این اداره وجود ندارد که در مورد آن کار و اجراآت قانونی صورت نگرفته باشد.

وی همچنان تأکید کرد که با فعال شدن څارنوالی منع خشونت در 34 ولایت کشور و بلند رفتن سطح آگاهی زنان، آنان می توانند به څارنوالی مراجعه کرده و شکایات خویش را به منظور رسیده گی قانونی با این اداره شریک سازند.

افزایش  سهم و حضور زنان در لوی څارنوالی، فعالیت و موجودیت څارنوالان زن در 25 ولایت کشور از موارد مهم دیگری بود که آقای رسولی از آن یاد آوری کرد.

این در حالی است که در این اواخر لوی څارنوالی از حیث اطلاع دهی و شریک ساختن معلومات به موقع با رسانه و شهروندان کشور، پیشرفت قابل توجهی داشته است.


بانو سینا شنا منصور به عنوان معاون لوی څارنوال در امور مبارزه با خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حقوق بشر معرفی شد

بانو سینا بنت صوفی خان با پیشنهاد لوی څارنوال و حکم شماره ۳۵۴ تاریخ ۶/۸/۱۳۹۶ رییس جمهور کشور، به عنوان معاون لوی څارنوال در امور مبارزه با خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و رعایت حقوق بشر، معرفی شد.

این برنامه با حضور څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال افغانستان، معاونان و رؤسای لوی څارنوالی برگزار شد.

څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور، وظیفه تازه بانو سینا را تبرک گفت و برایشان در امور کاری شان آرزوی موفقیت کرد.

در همین حال بانو سینا با تشکر از اعتماد رییس جمهور و لوی څارنوال کشور، وعده سپرد تا کار خود را با کمال ایمانداری و صداقت به پیش ببرد.

 

وی پیش از این به عنوان رییس عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و رعایت حقوق بشر، ایفای وظیفه می کرد.


بازدید سرپرست معاونیت لوی څارنوالی در امورمبارزه باخشونت علیه زنان، رسیدگی به تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر از توقیف خانه و زندان

زنان درولایت کابل

هیأتی تحت ریاست څارنیار سینا آشنامنصور رییس عمومی څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان و سرپرست این معاونیت، محمد داود افضلی رییس عمومی څارنوالی رسیدگی به تخلفات اطفال، څارنمل شازیه عباسی رییس څارنوالی ابتدائیه مبارزه با خشونت علیه زنان و برخی از څارنوالان روز شنبه 22 میزان سال روان خورشیدی از زندان و توقیف خانۀ زنان در کابل دیدار کردند.

در این دیدار با سرپرست زندان زنان بحث و تبادل نظر شد که وی در رابطه به زندان و توقیف خانۀ زنان در کابل معلومات داد. بر بنیاد گفته های وی 199 تن از زنان در دو بلاک در حبس وتوقیف به سر می برند که از این میان، 94 تن زندانی در بلاک محبوسان و 105 تن دیگر آنان در بلاک توقیفی، نگهداری میشوند. 

این هیأت با مسوولان زندان و توقیف خانۀ زنان در کابل روی چالش های فرا راه مسوولان این زندان نیز بحث و تبادل نظر کردند. 

سرپرست زندان زنان در کابل نبود تعمیر مجهز و اتاق های جداگانه (کوته قلفی) برای نگهداری زندانیان را خطر ناک و از مشکلات عمدۀ فرا راه مسوولان این زندان عنوان کرد. 

در این دیدار در مورد عدم توصل به موقع فیصله های محاکم  نیز بحث شد. همچنان رعایت قوانین، مقررات در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری، ‌امور معیشتی و تربیه یی، زندانیان نیز بررسی گردید.

از سوی دیگر مشکلات محبوسان و متهمان به گونۀ جدا گانه شنیده شده و در رابطه به آن، برای مسوولان این زندان هدایت داده شد. اعضای این هیأت یاد آور شدند که پیشنهاد ها و مشکلات این زندانیان باید به مسوولان ذیربط دیگر نیز رسانیده شود. جلسه هماهنگی څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن ولایت کابل در مورد سیستم بانک معلوماتی (دیتابیس)

این جلسه با اشتراک رییس عمومی څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن، رییس تحقیق این څارنوالی، رؤسای څارنوالی های ابتداییه،استیناف و تمیز، مدیر اجراییه و سایر کارکنان اداری در ریاست څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن ولایت کابل در تاریخ ۲۸ سنبله سال روان برگزار شد.

در جلسه پیرامون تغییرات جدید در بانک معلوماتی آنلاین څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

رییس عمومی څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن در این رابطه گفت:" تغییرات جدید در بانک معلوماتی اداره را قادر میسازد تا از کارکرد څارنوالان منع خشونت علیه زن نظارت بهتر نموده و گزارش های موثق را به موقع به اداره های ذیربط ارائه نماید."

وی همچنان افزود که بانک معلوماتی څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن باعث شفافیت و پاسخگویی هر چه بیشتر این نهاد میگردد.

قابل یاد آوری است که در بانک معلوماتی آنلاین څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن به بیش از 9661 قضایای خشونت علیه زن از 23 ولایت کشور ثبت گردیده است.همچنان این سیستم نه تنها یک سیستم معلوماتی و گزارش دهی قابل اعتماد اداره لوی څارنوالی میباشد؛ بلکه یک سیستم قابل اعتماد نهاد های بین المللی و اداره های ذیربط به قضایای خشونت نیز میباشد.