ریاست خدمات

کارکردها و دست‌‎‌‌‌آوردهای ریاست خدمات در شش‌ ماه نخست سال 1397خورشیدی

ریاست خدمات لوی څارنوالی، به منظور بهبود امور خدماتی در تشکیل این اداره در سال 1397خورشیدی ایجاد شد.

هدف از ایجاد ریاست خدمات در تشکیل لوی څارنوالی، عرضۀ خدمات معیاری و مناسب برای کارکنان این اداره خوانده شده است. همچنان این ریاست وظیفۀ تنظیم و ثبت دوسیه‌ها، اسناد و راهنمایی مراجعه‌کنندگان لوی څارنوالی را از طریق آمریت معلومات و پذیرش، به بخش‌های مختلف این اداره به منظور جلوگیری از ضیاع وقت و تأمین بهتر عدالت به عهده دارد. آمریت‌های معلومات و پذیرش، خدمات، تعمیرات و محاسبۀ اجناس، از زیر مجموعه‌های این ریاست می‌باشد.

در گزارش ریاست خدمات نگاشته شده است: " آمریت تعمیرات این ریاست در بخش انکشافی، طرح تعمیر‌های ریاست‌ څارنوالی‌های استیناف ولایت‌های لغمان، خوست، دایکندی، کاپیسا، نورستان، ولسوالی‌گلدرۀ ولایت کابل، تالار کنفرانس‌های لوی څارنوالی و آمریت پذیرش و معلومات این اداره را تطبیق کرده است."

در این گزارش تصریح شده است که بعضی از این تعمیرها اعمار و به بهره برداری سپرده شده، کار ساخت بعضی دیگر آن‌ها جریان دارد و در آینده نزدیک تکمیل و بهره‌برداری سپرده خواهند شد.

ریاست خدمات گزارش داده است که این ریاست در بخش حفظ و مراقبت نیز کارهای زیادی را در بخش‌های مختلف لوی څارنوالی در کابل انجام داده است. رنگ‌آمیزی څارنوالی استیناف ولایت کابل، ساخت دروازه‌های زرهی، ایجاد دیوارهای محافظتی، نصب قفسه‌های فلزی، ساخت دو بلاک از کنکس که گنجایش بیشتر از 500تن را دارد، تعمیر مجدد شعبۀ پذیرش زنان مربوط این اداره در شهرنو کابل را می‌توان از مهم‌ترین این کارها برشمرد.

بر اساس این گزارش، انتقال 31 عراده موتر مختلف‌النوع از ادارۀ پیشین مبارزه با فساد اداری، انتقال 11 عراده موتر از ولایت‌های پروان، ننگرهار و بلخ به کابل، تنظیم و توظیف یک هزار و 697 بار وسایط خدمتی در شش ماه گذشته برای انجام امور در لوی څارنوالی، از دیگر کارهای مهم این ریاست است.

این ریاست در گزارش خویش نگاشته است که پخت‌وپز غذای روزانه برای کارکنان لوی څارنوالی معیاری و صحی شده و در وضعیت محیط زیستی و سرسبزی این اداره نیز تغییرات مثبتی رونما شده است.

بر بنیاد گزارش یاد شده، آمریت معلومات و پذیر این ریاست با استفاده از یک  سیستم منظم، در شش ماه گذشته 38 هزار و 876 تن از مراجعه کنندگان لوی څارنوالی را با تفکیک زن و مرد در این آمریت ثبت و رهنمایی کرده است. از این میان ریاست څارنوالی زون جنوب کابل، بیشترین مراجعه کننده را داشته است.

در گزارش ریاست خدمات آمده است که این ریاست طرزالعمل توزیع داغمه‌جات اجناس(وسایل و وسایط استهلاک شده) را زیر کار دارد. با نهایی شدن این طرزالعمل وسایط و وسایل استهلاک شده در زمان معین آن تشخیص می‌شوند تا از کندی روند کار کارکنان لوی څارنوالی پیش‌گیری شود.

همچنان این ریاست در گزارش خود، ایجاد سیستم الکترونیکی(برقی) مدیریت اجناس را یکی از برنامه‌های مهم آیندۀ آن ریاست دانسته  است. بر بنیاد این گزارش، با ایجاد این سیستم، اجناس کُدگزاری شده و بر اساس آن موجودی و ثبت می‌شوند. در گزارش آمده است که این سیستم سبب نیاز سنجی دقیق وسایل مورد نیاز بخش‌های مختلف اداره شده و در توزیع و جمع و قید اجناس در جمع اشخاص مربوط نیز مؤثر خواهد بود.