ریاست منابع بشری

دیدار رئیس منابع بشری لوی څارنوالی از "مرکز ملی آموزش حقوقی - پوهنتون کابل"
 
محمد ناصر همت رئیس منابع بشری لوی څارنوالی با برخی دیگر از کارکنان  این اداره از "مرکز ملی آموزش حقوقی – پوهنتون کابل"، روز شنبه 11 قوس سال روان خورشیدی، بازدید کرد.
 

هدف از این دیدار، شناسایی چالش های موجود و شنیدن پیشنهاد های دانشجویانی که مصروف آموزش در این مرکز هستند، خوانده شد.

محمد ناصر همت رئیس منابع بشری لوی څارنوالی با اشاره به محصلان این مرکز گفت: " شما پس از فراغت از این مرکز، طی یک پروسۀ شفاف در ریاست های مسلکی لوی څارنوالی جذب خواهید شد."

آقای همت افزود که معیار لوی څارنوالی برای جذب و استخدام کارکنان جدید در بخش های مسلکی و اداری، ظرفیت و توانایی متقاضی است و براساس یک پروسۀ شفاف استخدام می شوند.

وی همچنان تأکید کرد که آنان به دور از هرگونه وابستگی، بر اساس تعهد با خدا و وطن اجراآت می کنند.

رئیس منابع بشری لوی څارنوالی افزود: " شما باید متکی به خود و آموخته های خود باشید." وی در این مورد علاوه کرد که جز خود شخص متقاضی، هیچ کس دیگری در استخدام شما نقش نخواهد داشت. آقای همت گفت: " ما بر اساس معیار های موجود کسانی که بلند ترین نمرات را اخذ می کنند جذب خواهیم کرد."

جوان سازی و مسلکی سازی بخش های مسلکی و اداری لوی څارنوالی، بر اساس ظرفیت و توانایی از موارد مهم دیگری بود که آقای همت از آن یاد آوری کرد. وی افزود: "ما لوی څارنوالی را به یک ادارۀ جوان، متعهد و مسلط با تکنالوژی روز تبدیل خواهیم کرد."

جدی گرفتن حاضری دانش آموزان در این مرکز از مسایل مهم دیگری بود که رئیس منابع بشری لوی څارنوالی بر آن تأکید کرد.

در همین حال محمد وصیل شرافت آمر دارالانشای مرکز حقوقی پوهنتون کابل از دیدار رئیس منابع بشری لوی څارنوالی از این مرکز ابراز قدردانی کرد.

وی افزود که پیش از این هیچ کسی از بخش استخدام و منابع بشری از این مرکز دیدار نکرده بود. آقای شرافت تصریح کرد: " این گونه دیدار ها از یک سوی قوت قلبی برای دانش آموزان این مرکز محسوب می شود از سوی دیگر تشویقی برای دیگران به خاطر آموزش در بخش های مسلکی عدلی و قضایی خواهد بود."

به گفتۀ آمر دارالانشای مرکز ستاژ حقوقی پوهنتون کابل، این مرکز100 تن را از طریق کانکور 100 تن دیگر را از مستقیم از اداره های دولتی جذب می کند که در این اواخر بر تعداد آنان افزوده شده است.

از سوی دیگر محصلان این مرکز از شیوۀ تدریس و برخورد استادان این مرکز ابراز خرسندی کرده افزودند که سطح دانش مسلکی آنان بیش تر از پیش بلند رفته است.

 به گفتۀ آنان، یکی از نگرانی های آنان جذب شان در بخش های مسلکی لوی څارنوالی پس از فراغت از این مرکز می باشد.

رئیس منابع بشری لوی څارنوالی بر آنان وعده سپرد، کسانی که معیار های موجود را تکمیل کرده و با دانش مسلکی بهتر فارغ شوند، قطعاً جذب خواهند شد.

مرکز ملی آموزش حقوقی پوهنتون کابل، در تاریخ 19 جوازی سال 1386 بر اساس حکم ریاست جمهوری وقت، به عنوان یک نهاد عدلی رسمی و مستقل، به منظور ارتقای سطح دانش حقوقی و مسلکی منسوبان اداره های عدلی و قضایی و فارغان پوهنځی های حقوق و شرعیات آغاز به کار کرد.

 

مرکز یاد شده  در تاریخ 29 جوزای سال 1390  در چوکات پوهنتون کابل درآمد و تا اکنون افراد زیادی از این مرکز با فراگیری دانش مسلکی فارغ شده اند.


برنامۀ آموزشی ارزیابی اجراآت در لوی څارنوالی برگزار شد

برنامۀ آموزشی ارزیابی اجراآت در تالار انستتیوت آموزش های مسلکی راه اندازی شد. این برنامۀ دو روزه که در تاریخ های بیست دو و بیست سوم ماه عقرب سال روان خورشیدی برگزار شده بود، رؤسای څارنوالی های استیناف ۲۴ ولایت اشتراک کرده بودند.

در پایان این برنامه څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور، محمد ناصر همت رئیس منابع بشری و برخی دیگر از رؤسای مرکزی نیز اشتراک کرده بودند.

څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور با اشاره به رؤسای څارنوالی های استیناف گفت که هرکارمند مطابق اجراآت اش ارزیابی شود و با ارزیابی درست آنان نقاط ضعف و قوت آن ها شناسایی شده و برای حل آن رهنمایی های لازم انجام شود.

آقای حمیدی گفت:"څارنوالان باید در دفاع از حقوق و آزادی مردم و مجازات مجرمان توجه جدی نمایند."

وی در ادامه افزود، کسانی که بر اساس فرمان ریاست جمهوری، در مورد عفو و تخفیف قرار می گیرند، باید هرچه زودتر از بند رها شوند.

 

به باور آقای حمیدی علمای دین در جلوگیری از وقوع جرم، نقش بسیار مهمی دارند. نامبرده گفت:" وظیفۀ ما کاهش گراف جرایم است؛ اما علمای دین، مطبوعات و فعالان مدنی نقش بسیار مؤثری در این زمینه دارند."


هفت تن از کارکنان لوی څارنوالی به بورس آموزشی به کشور هند فرستاده می شوند

این هفت تن بنابر مکتوب کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای آموزش زیر عنوان" طرح و تدوین قانون گذاری" از سوی لوی څارنوالی، به کشور هندوستان اعزام خواهند شد.

آمریت ارتقای ظرفیت لوی څارنوالی پس از دریافت مکتوب کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به تمام بخش های لوی څارنوالی در مرکز و ولایت مکتوب فرستاده است.

 

بر این اساس 20 تن شرایط اشتراک در این بورس را داشتند که پس از اخذ امتحان، هفت تن آنان به کشور هندوستان فرستاده خواهند شد.


برنامه  آموزشی مهارت های استفاده از انترنت در تاریخ 18 اسد سال روان  پایان یافت

برنامه آموزشی مهارت های استفاده از انترنت در تاریخ 18 اسد سال روان پایان یافت این برنامه که برای پنج روز ادامه داشت از سوی ریاست منابع بشری با همکاری پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان (JSSP) راه اندازی شده بود. 20 تن از کارکنان اداری مشمول زن و مرد در این برنامه اشتراک کرده بودند.

ارتقاء ظرفیت کارکنان از مسوولیت های ریاست منابع بشری می باشد. این ریاست همواره پس از نیاز سنجی آموزشی برنامه های آموزشی را برگزار می کند.