ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

زندگی نامه مختصر پوهیالی شاه محمد خپلواک رییس اطلاعات و ارتباط عامه لویه څارنوالی

پوهیالی شاه محمد خپلواک

شاه محمد خپلواک به انگلیسی (Shah Mohammad Khpalwak) استاد پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل و رییس اطلاعات و ارتباط عامه :

لوی څارنوالی افغانستان.

پیشینه

پوهیالی شاه محمد خپلواک در سال 1364 هجری شمسی، در ناحیه سوم ولایت کندهار، افغانستان تولد شده است. پسر حاجی باز محمد ناصر و نواسه حاجی دین محمد ناصری میباشد که پدر و پدر کلان وی از بزرگان قوم ناصری ولایت کندهار میباشند.

تحصیلات

تعلیمات ابتدائیه خود را در مدرسه امام حنیفه ولایت کندهار سپری نموده است ، دوره لیسه خود را در لیسه عالی ظاهر شاهی ولایت کندهار تکمیل نموده و  در سال 1390 هجری شمسی  از بخش رادیو تلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل فارغ شده اند.

وظایف

 پوهیالی شاه محمد خپلواک

اکنون استاد پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل و رییس اطلاعات و ارتباط عامه لوی څارنوالی میباشد.

در سال ۱۳۹۳ هجری شمسی از سوی پوهنتون کندهار نماینده حوزه جنوب غربی کمیته کانکور وزارت تحصیلات عالی تعیین گردیدند.

در سال های 1391 و 1392 در کنار وظیفه استادی در پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهار، وظایف چون مدیر تدریسی، معاون و سرپرست ریاست این پوهنځی را انجام داده اند.

در سال های 1389 و 1390 در کنار دوره تحصیلی، در تلویزون سبا و رادیو تلویزیون ملی به حیث گزارشگر و گرداننده برنامه  کار نموده اند.

در سال های 1385 و 1386 به حیث مدیر عمومی لیسه خصوصی رحمن بابا ایفإ وظیفه نموده اند.

کنفراس ها

به نمایندگی از جوانان کندهار اشتراک در کنفراس (سمال بزنیس) در هند.

به نمایندگی از پوهنتون کندهار اشتراک در کنفراس نصاب درسی واحد برای پوهنځی ژورنالیزم  که از سوی (IWPR)   در پوهنتون کابل راه اندازی شده بود.

به نمایندگی از جوانان کندهار اشتراک در کنفراس رسانه های اجتماعی در پوهنتون امریکایی های افغانستان که از سوی موسسه پیوند برگزار گردیده بود.

سفرها

آقای خپلواک به کشور های چون ترکیه، هند، دوبی و پاکستان سفر های متعددی داشته است.


جلسه هماهنگی میان ریاست اطلاعات و ارتباط عامه و ریاست تنفیذ احکام لوی څارنوالی برگزار شد

بر اساس سفارشات و تعیین شاخص های کمیته نظارت و ارزیابی (MEC)، ریاست اطلاعات و ارتباط عامه لوی څارنوالی جلسه هماهنگی را میان کارمندان این ریاست و ریاست څارنوالی تنفیذ احکام با حضور داشت کارمندان بخش ارتباطات دفتر پروگرام حمایت سکتور عدلی افغانستان JSSP به روز یکشنبه 26 قوس سال جاری برگزار نمود.

کمیته نظارت و ارزیابی (MEC) جهت اصلاحات در اداره لوی څارنوالی، 13 شاخص را در بخش های مختلف، برای اداره عالی لوی څارنوالی مشخص کرده است.

در شاخص نهم کمیته نظارت و ارزیابی (MEC)، آمده است که "لوی څارنوالی باید تمام فیصله های قطعی محاکم را در وب سایت رسمی این اداره به نشر بسپارد."

در جریان جلسه هماهنگی این دو ریاست، محمد اسعد ساپی رئیس څارنوالی تنفیذ احکام لوی څارنوالی از این اقدام در راستای بهبود شفافیت در کارهای لوی څارنوالی حمایت نموده افزود: " بنابر بعضی ملحوظات حقوقی، نبود امکانات کافی وعدم گنجایش همه دوسیه ها در وب سایت، نشر تمامی فیصله های محاکم امکانپذیر نیست."

در جلسه، دو جانب به نشر آمار و ارقام دوسیه ها بصورت دقیق و دسته بندی شده در یک گزارش عمومی موافقت نمودند. این گزارش شامل تعداد دوسیه های که از سوی ستره محکمه نهایی شده و فیصله قطعی در مورد آن صادر گردیده و همچنان تعداد احکام نهایی تطبیق شده از جانب اداره لوی څارنوالی خواهد بود.

همچنان در این نشست روی موضوعات دیگر از جمله آمار و ارقام افراد که ممنوع الخروج اعلام شده اند نیز بحث شد. هردو جانب فیصله کردند که این آمار و ارقام نیز در وب سایت لوی څارنوالی نشر شود تا همه بتوانند به این معلومات نیز به آسانی دسترسی داشته باشند.

در همین حال، شاه محمد خپلواک رئیس اطلاعات و ارتباط عامه پیشنهاد کرد تا جلسات هماهنگی منظم به منظور پیگیری و هماهنگی بهتر و بیشتر کار در این زمینه دایر شود.

قابل یادآوریست که چندی قبل سمیناری به منظور ارزیابی اصلاحات در لوی څارنوالی از سوی   کمیتۀ نظارت و ارزیابی (MEC) برگزار شده بود. در این سیمینار شاخص هایی به منظور ارزیابی اصلاحات، به لوی څارنوالی پشنهاد شد.


جلسه هیأت تحریر مجله و جریده څارنوال برگزار شد

این جلسه به رهبری داکتر غلام حیدر علامه معاون لوی څارنوالی در امور تعقیب قضایی در تاریخ دهم عقرب سال روان خورشیدی به راه انداخته شد.

در جلسه روی روش معیاری سازی مجله و جریده څارنوال و سایر مواد نشراتی لوی څارنوالی بحث صورت ګرفت.

هیأت جلسه یادآور شدند که مواد نشراتی لوی څارنوالی در مقایسه با ګذشته معیاری شده است و ما تلاش می کنیم تا این مواد را بیشتر معیاری سازیم.

قابل یادآوری است که لوی څارنوالی در آینده نزدیک مجموعه از سخنرانی های اشتراک کننده ګان و نتایج کار کمیته های کنفرانس مشترک مبارزه با فساد اداری در سکتور  های امنیتی و دفاعی را تحت همین عنوان چاپ خواهد کرد.


جلسه هیأت تحریر مجله و جریده څارنوال برگزار شد

این جلسه با اشتراک غلام حیدر علامه معاون لوی څارنوالی در امور تعقیب قضایی و هیأت تحریر مجله و جریده څارنوال در تاریخ سوم ماه عقرب سال روان خورشیدی برګزار شد.

اشتراک کنندګان این جلسه کتاب چهارمین کنفرانس سراسری څارنوالان را که اخیراً به چاپ رسیده را ارزیابی کرده، افزودند که نشرات چاپی لوی څارنوالی در حال معیاری شدن است.

اعضای این جلسه کار کتاب کنفراس مشترک مبارزه با فساد اداری در سکتور های امنیتی و دفاعی را مکمل دانسته و تأکید کردند که هر نشریه باید نسبت به نشریه قبلی بهتر باشد.

 

قابل یادآوری است که کنفرانس مشترک سه روزه مبارزه با فساد اداری در سکتور های امنیتی و دفاعی چندی قبل برگزار شده بود که اکنون متن سخنرانی های اشتراک کنندگان به گونه کتاب به نشر می رسد.


نشست هیأت تحریر مجله و جریده څارنوال

جلسه هیأت تحریر مجله و جریدۀ څارنوال با اشتراک داکتر غلام حیدر علامه معاون لوی څارنوالی در امور تعقیب قضایی به تاریخ ۵ میزان سال روان خورشیدی به راه انداخته شد.

جلسه یاد شده به منظور معیاری سازی مجله و جریده څارنوال، ماه دو بار برگزار شده و روی مطالب نشراتی بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.

آقای علامه چاپ مجله و جریده څارنوال را یک گام مهم و ارزنده خواند و افزود که این فعالیت ها می تواند مردم را از کارکرد های لوی څارنوالی آگاه سازد.

نامبرده گفت:" در زمینۀ بازاریابی این نشریه ها که مردم بتوانند به آن  دسترسی پیدا کنند نیاز است تا چند شماره به کتابخانه ها و کتاب فروشی ها شهر و ولایات توزیع گردد."

اشتراک کنندگان این جلسه تأکید کردند که ریاست اطلاعات و ارتباط عامه  در برنامه های  که از څارنوالان قدر دانی می شود،  برای آنان  یک شماره مجله څارنوال هدیه دهد.

 

قابل یاد آوری است که با تلاش ریاست اطلاعات و ارتباط عامه هفته قبل شماره ۴۷ ام مجله څارنوال از چاپ برآمد. در این مجله نوشته های مختلف پیرامون موضوعات حقوقی، ژورنالیستی و ادبی به چاپ رسیده است.


برنامۀ آموزشی پلانگذاری در ریاست اطلاعات و ارتباط عامه راه اندازی شد

برنامۀ آموزشی پلانگذاری در ریاست اطلاعات و ارتباط عامه راه اندازی شد این برنامه با همکاری مؤسسۀ حمایت از سکتور عدلی افغانستان(JSSP) امروز چهار شنبه اول سنبله، در تالار کتابخانه لوی څارنوالی برگزار شد. هدف از راه اندازی این برنامه، پلانگذاری دقیق و مؤثر کاری خوانده شد. در این برنامه، چگونگی ترتیب پلان کارآمد و دقیق کاری برای اشتراک کننده ها تشریح شد.

به گفتۀ شاه محمد خپلواک رییس اطلاعات و ارتباط عامه، پلان کار تأثیر مستقیم بر پیش برد درست امور دارد. اجرای کار بر اساس برنامه، می تواند اهداف اداره را در وقت تعیین شده برآورده سازد.

بر بنیاد قانون کارکنان خدمات ملکی، داشتن پلان کار، برای هر کارکن خدمات ملکی الزامی است. این برنامۀ آموزشی نیز به منظور آشنایی بیشتر کارکنان این ریاست با برنامۀ کاری برگزار شد.


روند اطلاع دهی لوی څارنوالی گسترش می یابد

جلسۀ به همین منظور از سوی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه، به خاطر نشر به موقع اطلاعات و تقویت آن، با ریاست های مرکزی لوی څارنوالی امروز سه شنبه 31 اسد، برگزار شد.

شاه محمد خپلواک رییس اطلاعات و ارتباط عامه لوی څارنوالی در مورد دست آوردها و پیشرفت های این ریاست در عرصۀ اطلاع دهی، به اشتراک کنندگان این نشست، معلومات داد.

در پیوند به همین موضوع از تغییرات مثبت در وب سایت لوی څارنوالی نسبت به گذشته نیز صحبت شد و مسوول وب سایت، به گونۀ مفصل این موضوع را طی یک پرزنتیشن، به اشتراک کنندگان جلسه ارایه کرد.

اشتراک کنندگان این نشست یاد آور شدند که باید یک طرزالعمل مشخص و پالیسی نشراتی برای نشر اطلاعات در لوی څارنوالی ساخته شود. پس از آن مطابق طرزالعمل تهیه شده اطلاعات نشر شده و با رسانه های ملی و بین المللی شریک شود.

در این نشست تأکید شد که تمام ریاست های مرکزی و ریاست های څارنوالی استیناف ولایات، یک شخص را مسوول ارتباطی با ریاست اطلاعات و ارتباط عامه تعیین کنند.

این افراد باید به موقع از تمام کارکردها و دست آوردهای ریاست های مربوطۀ شان، به ریاست اطلاعات و ارتباط عامه گزارش دهند تا از طریق وب سایت، شبکه های اجتماعی و نشریه های چاپی، فعالیت های شان بازتاب یابد.

اعضای این جلسه، همکاری همه جانبۀ شان در عرصۀ اطلاعی دهی با ریاست اطلاعات و ارتباط عامه را اعلام کردند.

آنان تاکید کردند که پس از این در اسرع وقت از تمام اجراآت و کارکردهای شان به ریاست اطلاعات و ارتباط عامه معلومات ارایه کنند.

وصل شدن ریاست های کلیدی لوی څارنوالی با یک دیگر از طریق انترنت، موضوع دیگری بود که در این نشست از آن یاد شد.

از سوی دیگر بر تداوم این گونه جلسات، به منظور اطلاع دهی و آگاهی عامه نیز تأکید شد.
این در حالی است که آگاهی دهی عامه یکی از کار های مهم است که در صدر برنامۀ کاری ریاست اطلاعات و ارتباط عامۀ لوی څارنوالی قرار دارد.

 

مجله ی څارنوال به یک منبع معتبر تحقیقی  تبدیل خواهد شد

موضوعی که در نخستین نشست هیأت تحریر این مجله مطرح شد. این نشست  امروز چهار شنبه، 6 حمل، از سوی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه راه اندازی شد. غلام حیدر علامه معاون لوی څارنوال در امور تعقیب قضایی و اعضای این هیأت نیز در این نشست حضورداشتند.

به باور هیأت تحریر، لوی څارنوالی یکی از با اعتبار ترین نهاد های دولتی می باشد. در مقاله ها و نوشته های که از این آدرس نشر می شود باید معیار های علمی و تحقیقی رعایت شود.

در این نشست همچنان روی سطح مقالات نشر شده در این مجله، چگونگی چاپ آن در گذشته نیز بحث صورت گرفت. در همین حال، وظایف و مسوولیت های اعضای هیأت  تحریرمشخص گردید. این هیأت وعده سپرد برای معیاری سازی مجله ی څارنوال با تمام توان، تلاش خواهد کرد.

در این جلسه فیصله شد که نشست های دوامدار اعضای هیأت بگونه دوامدار و بخاطر بهبود مطالب مجله، برگزار شود.


 

برای کاهش خشونت علیه زن عوامل آن باید ریشه یابی شود

موضوعی که در جلسه هماهنگی کاهش خشونت علیه زنان بیان شد. این نشست امروز دوشنبه، 4 ثور تحت ریاست شاه محمد خپلواک، رییس اطلاعات و ارتباط عامه لوی څارنوالی  با اشتراک نماینده های حقوق بشر، وزارت امور داخله و موسسه Jssp راه اندازی شد.

در این جلسه پیرامون موضوع منع خشونت، کاهش آن و آگاهی دهی عامه بحث شد. اشتراک کنندگان این جلسه در لابلای بحث شان بیان کردند که آگاهی دهی عامه در مورد منع خشونت علیه زن باید در هماهنگی با عالمان دینی انجام شود. در جامعه اسلامی عالمان دین می توانند در این راستا موثر واقع شوند. از این رو عالمان دین با تفسیر آیات قران و احادیث شریف از طریق مساجد و منابر موضوع را به گونه مستقیم به مردم برسانند.

همچنان آگاهی دهی عامه از طریق شخصیت های شناخته شده دینی، موضوع دیگری بود که بر آن تاکید شد.

رییس اطلاعات و ارتباط عامه بیان کرد که این نشست ها در آینده نیز ادامه خواهد یافت. در نشست های بعدی کارایی آگاهی دهی نهاد های مسوول نیز به بررسی گرفته خواهد شد.


وقایه از وقوع جرم از اهداف برنامه های آگاهی عامه می باشد

مسأله که در نشست مشترک ریاست اطلاعات و ارتباط عامه با ریاست های څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان، مبارزه با فساد اداری، مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، کنترول و مراقبت، جزای عمومی ستره محکمه و نماینده جی اس اس پی مطرح شد. این نشست امروز سه شنبه هشتم حمل از سوی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه راه اندازی شد. هدف از این نشست، همآهنگی و راه اندازی مؤثر برنامه های آگاهی دهی خوانده شد.

پوهیالی شاه محمد خپلواک رییس اطلاعات و ارتباط عامه، مبارزه با خشونت علیه زنان، مواد مخدر و فساد اداری از اولویت های کاری لوی څارنوالی می پندارد. به باور وی برنامه های آگاهی دهی می تواند تأثیر مثبتی را در مبارزه با این پدیده ها داشته باشد. وی افزود: "هدف ما کاهش جرم است. و بلند بردن سطح دانش شهروندان از طریق برنامه های آگاهی دهی می تواند ما را در رسیدن به هدف کمک کند."

عبدالاحد که به نمایندگی ریاست څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان در این نشست اشتراک کرده بود، گفت:" سطح دانش خانواده ها در میزان رویداد های خشونت آمیز تأثیر مستقیم دارد. در خانواده های که تحصیلکرده هستند، میزان خشونت کمتر می باشد."

به باور وی، ایجاد مرکز مشوره دهی در ریاست څارنوالی منع خشونت علیه زنان می تواند در کاهش خشونت در خانواده ها کمک کند. در بعضی از قضایای خشونت، شخص مدعی در جریان تحقیق یا محاکمه از دعوی اش منصرف می شود. این مرکز می تواند از کشیدگی های خانوادگی و از دیگر سو از ضیاع وقت جلو گیری کند.

آگاهی دهی از طریق ملا امامان مساجد راهکار دیگری بود که برای کاهش خشونت علیه زنان مطرح شد. به گفتۀ عبدالواحد نماینده ریاست جزای عمومی ستره محکمه، برجسته کردن حیثیت و کرامت زنان در شریعت اسلامی از طریق ملا امامان می تواند در کاهش خشونت مؤثر واقع شود.

پیام های رادیویی و تلویزیونی، بیلبورد، مقاله های علمی در مورد این پدیده ها، ایجاد هماهنگی با وزارت امور زنان، ارشاد، حج و اوقاف و وزارت مبارزه با مواد مخدر از راهکار های بود که در این جلسه مطرح گردید.

قرار است ریاست اطلاعات و ارتباط عامه، برنامه های آگاهی دهی را در قالب های مختلف برای بلند بردن سطح دانش حقوق شهروندان راه اندازی کند.