ریاست عمومی څارنوالی مبارزه با جرایم قاچاق مواد مخدر

مسجد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر به بهره برداری سپرده شد

برنامه یی به همین منظور با حضور څارنپوه نور حبیب جلال معاون لوی څارنوال در امور تحقیق، مسوولان سفارت بریتانیا در کابل و برخی دیگر از مقامات دولتی، در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر، روز چهارشنبه سوم عقرب سال روان خورشیدی برگزار شد.

این مسجد  با هزینۀ حدود یک میلیون و 350 هزار افغانی، در مساحت ۱۰۰ مترمربع زمین به گونۀ پخته و اساسی  از سوی سفارت بریتانیا در کابل، اعمار شده است. این مسجد گنجایش 143 نماز گزار در یک وقت را دارد.

څارنپوه نورحبیب جلال معاون لوی څارنوال در امور تحقیق، اعمارمسجد در این مرکز را از نیازمندی های عبادتی کارکنان این مرکز عنوان کرد.

آقای جلال از سفارت بریتانیا مقیم کابل  به خاطر  کمک مالی درساخت این مسجد قدر دانی کرده گفت: "مسجد جای عبادت، نیایش و بندگی خداوند می باشد  که ادای نماز در مسجد به ویژه با جماعت، فضیلت بیشتر دارد."

در همین حال دگرجنرال محمد قیس فصیحی معاون محابس و توقیف خانه ها در این موردگفت : " اعمار مسجد در اداره های دولتی، یکی از نیازمندی های دینی و مذهبی است."

آقای فصیحی با اشاره به دشمنان مردم افغانستان  که مساجد و تکیه خانه ها را هدف قرار می دهند گفت که با حملۀ دشمنان مردم به مساجد و تکیه خانه ها، محبت و پیوند مردم مسلمان افغانستان بیشتر می شود و دشمن با این اعمال ضد انسانی و اسلامی شان نمی توانند روحیه دینی، مذهبی و وحدت مردم ما را خدشه دار کنند.

از سوی دیگر وارنفارد تامسن اید نمایندۀ سفارت بریتانیا مقیم کابل و مشاور مرکزعدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر از اجراآت این مرکز قدر دانی کرد. وی به نمایندگی از سفارت بریتانیا اعمار این مسجد را تبریک گفت و افزود: " با اعمار این مسجد، زمینۀ خوب اطاعت وعبادت برای کارکنان این مرکز فراهم شده است."

 

این در حالی است که قرار است در آیندۀ نزدیک در بخش های دیگر لوی څارنوالی نیز مساجد اعمار خواهد شد.


574 سیت موبایل از سوی ریاست څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر به وزارت مالیه تسلیم شد

این برنامه با اشتراک څارنمل محمد عارف نوری رییس عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر، برخی از کارکنان این څارنوالی و نماینده های وزارت مالیه، روز سه شنبه 11 میزان سال روان خورشیدی در ریاست څانوالی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر برگزار گردید.

از میان 574 سیت موبایل، 27 سیت موبایل و هفت سیت ثریا (ستلایت) در سال 1393، 134 سیت موبایل در سال 1394 و 406 سیت موبایل در سال 1395 در جریان تلاشی بدنی از نزد مظنونان قضایای قاچاق مواد مخدر، به دست آمده است.

این اجناس پس از طی مراحل قانونی از طرف محاکم ثلاثه مطابق مادۀ 19 قانون مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر، به مصادره آن حکم گردیده است و در برنامه که به همین منظور برگزار شده بود، به نماینده گان وزارت مالیه تسلیم داده شد.