پلان های صد روزه

 

پلان صد روز سوم لویه څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان